Skomakerverkstedet klart til Åpen dag

posted in: Forside | 0

Skomaker’n på Fagertun er i skikkelig godlune! Nå har han fått tak i en gammel nåtlemaskin, en sånn som man brukte til å sy overlær. Med denne og diverse annet utstyr på plass, er Kai Bogen allerede kommet langt med … Continued

Sommerens første lørdagskafé

posted in: Forside | 0

Møe folk og fin stemning på årets første lørdagskafé på Nøtterøy bygdetun, Fagertun. Ordfører Jon Sanness Andersen foresto åpningen av arrangementet, der Nøtterøy Husflidslag hadde føringen i godt samspill med Nøtterøy Historielag og Øyene Knivlag. NM i gåstrikk(ing) med 21 … Continued

Legger skifertak på Fagertun-smia

posted in: Forside | 0

– Dette kommer til å ta tid, men så blir det fint! Kai Roar Furvann har gjort jobben før, og vet hva han står overfor når han leder an i arbeidet med å legge dråpeskifer på den «nye» Fagertun-smia. Det … Continued

Tilskudd fra Gjensidige-stiftelsen

posted in: Forside | 0

Øyene Knivlag har fått tilsagn om inntil 20 000 kroner fra Gjensidige-stiftelsen for å tilrettelegge aktiviteter for barn og ungdom på Nøtterøy bygdetun, Fagertun. I godt samarbeid med Nøtterøy Historielags håndverksgruppe vil Knivlaget ha arbeidsstasjoner for treskjæring, spikking, tinnstøping og … Continued

200 000 fra Sparebankstiftelsen DNB

posted in: Forside | 0

Med en tildeling på 200 000 kroner fra Sparebankstiftelsen DNB til Stiftelsen Fagertun, går dugnadsgjengen på bygdetunet i løpet av høsten i gang med oppføringen av et uthus som skal fungere som lager og erstatte den midlertidige rundbuehallen. Det sto … Continued

Vårens dugnad i Hella

posted in: Forside | 0

Vårens dugnad på friområdet i Hella er vel gjennomført. Denne gang var det ikke behov for noe slått, men mye løv og kvist ble raket sammen og deponert i utkant av området. Det er en tradisjon som går nesten 30 … Continued

Aktiv sommer på bygdetunet

posted in: Forside | 0

Det planlegges for en aktiv sommer på Nøtterøy bygdetun, Fagertun, med lørdagskafé 12. juni-14. august, sommerskole 9.-13. august og Åpen dag 22. august. Godt mulig blir det liv og røre på bygdetunet også i kulturminneuka i september, men her er … Continued

Mer penger til den nye smia

posted in: Forside | 0

Sparebankstiftelsen Nøtterøy-Tønsberg har tildelt Stiftelsen Fagertun 50 000 kroner til tilleggsarbeider ved oppføring av den nye smia. Tidligere har stiftelsen bidratt med 100 000 kroner til dette prosjektet. Sparebankstiftelsen Nøtterøy-Tønsberg har gjennom mange år hatt stor betydning for utviklingen av … Continued

Fagertun-lederens årsrapport

posted in: Forside | 0

– Nøtterøy bygdetun, Fagertun, gir en god ramme om en rekke ulike aktiviteter og er et sosialt treffsted for alle aldersgrupper, skriver Jan Tønnessen i styreleders årsrapport for 2020. Koronapandemien med stadig nye smittevernrestriksjoner skulle fra mars komme til å … Continued

Fagertun-skalden

posted in: Forside | 0

Den faste dugnadsgjengen på Nøtterøy bygdetun, Fagertun, teller for tiden 19 kvinner og menn. De møtes hver onsdag og har bortimot full arbeidsdag, også om de er i pensjonistalder og noen vel så det. Enda flere hadde nok vært med … Continued