Brannforebyggende tiltak på Fagertun

posted in: Forside | 0

– Brann på Fagertun må forebygges! I gamle trehus utvikler brann seg seg fort, med fare for brannsmitte til flere bygninger. Det er begrenset hva brannvesenet kan gjøre om en brann er blitt stor, framholdt brannteknisk rådgiver Anders Arnhus i … Continued

Njotarøy i 36. årgang

posted in: Forside | 0

Nøtterøy Historielags trofaste årsskrift, Njotarøy, er klart fra trykkeriet og levert i postkasser og til utsalgssteder rundt om på øya og i byen. Redaktør Signar Idland (bildet) og en redaksjonskomité som ellers består av Tom Brodin, Anne Elisabeth Christensen, Kari … Continued

Tom Sanne til minne

posted in: Forside | 0

En hedersmann er gått bort. Tom Sanne døde brått 12. november, snart 95 år gammel etter et langt og innholdsrikt liv. Som ung var han ivrig skihopper og turner. Yrkeskarrieren hans spenner fra hvalfangst, via Gartnerhallen til Husøy Verft som personalsjef. … Continued

Medlemsmøte: «Haabet som brast»

posted in: Forside | 0

Selfangsskuta «Haabet» forliste utenfor Jan Mayen i mars 1871. Det omkom 45 mann i alderen 18-49 år. Svein-Tony Gårdsø fra Sandefjord hadde med seg mannskapslisten, da han holdt foredrag og samlet nesten fullt hus på medlemsmøte i Nøtterøy Historielags medlemsmøte … Continued

Dugnad i Fagertun-parken

posted in: Forside | 0

Fagertun-parken er noen hakk større enn en vanlig villahage! Svære hauger med løv ble raket sammen, da Nøtterøy Historielag og Stiftelsen Fagertun inviterte til dugnad på bygdetunet. Mye fikk villige dugnadshender unna og hyggelig var det, men de måtte nok … Continued

Medisinsk historie i Nøtterøy Historielag

posted in: Forside | 0

-Medisinsk historie er et svært fagområde. Egentlig er det sosialhistorie. Det handler om hvordan vi har det, sa Per Evtun da han holdt foredrag for vel femti tilhørere i Nøtterøy Historielag. Det var et foredrag som påkalte både interesse, sukk … Continued

Har du en gammel juleduk?

posted in: Forside | 0

På Nøtterøy bygdetun, Fagertun, har man allerede så smått begynt å tenke på jul! Lørdag 3. desember inviteres det i god tradisjon til «Jul på den gamle gården» med stort juletre, bålpanner og salgsboder på tunet, håndverksaktiviteter, husflid, kafé og … Continued

Omvisninger på Nøtterøy bygdetun

posted in: Forside | 0

Nøtterøy Historielag og Stiftelsen Fagertun får stadig henvendelser fra folk som ønsker omvisninger på Nøtterøy bygdetun, Fagertun. Det er hyggelig å få besøk! Vi viser gjerne rundt i bygninger og samlinger, forteller om den gamle lensmannsgården, dugnadsarbeid, tradisjonshåndverk, husflid og … Continued

En tur for å se, lære og få inspirasjon

posted in: Forside | 0

Utviklingen av lensmannsgården Fagertun til Nøtterøy bygdetun med gamle og «nye» hus, samlinger og aktiviteter er en suksesshistorie. Det gjøres mye godt arbeid også andre steder! Stiftelsen Fagertun og Nøtterøy Historielag inviterte lørdag 1. oktober styrene, representanter for Nøtterøy Husflidslag … Continued