Sommerens første lørdagskafé

posted in: Forside | 0

Møe folk og fin stemning på årets første lørdagskafé på Nøtterøy bygdetun, Fagertun. Ordfører Jon Sanness Andersen foresto åpningen av arrangementet, der Nøtterøy Husflidslag hadde føringen i godt samspill med Nøtterøy Historielag og Øyene Knivlag. NM i gåstrikk(ing) med 21 … Continued

Legger skifertak på Fagertun-smia

posted in: Forside | 0

– Dette kommer til å ta tid, men så blir det fint! Kai Roar Furvann har gjort jobben før, og vet hva han står overfor når han leder an i arbeidet med å legge dråpeskifer på den «nye» Fagertun-smia. Det … Continued

Tilskudd fra Gjensidige-stiftelsen

posted in: Forside | 0

Øyene Knivlag har fått tilsagn om inntil 20 000 kroner fra Gjensidige-stiftelsen for å tilrettelegge aktiviteter for barn og ungdom på Nøtterøy bygdetun, Fagertun. I godt samarbeid med Nøtterøy Historielags håndverksgruppe vil Knivlaget ha arbeidsstasjoner for treskjæring, spikking, tinnstøping og … Continued

200 000 fra Sparebankstiftelsen DNB

posted in: Forside | 0

Med en tildeling på 200 000 kroner fra Sparebankstiftelsen DNB til Stiftelsen Fagertun, går dugnadsgjengen på bygdetunet i løpet av høsten i gang med oppføringen av et uthus som skal fungere som lager og erstatte den midlertidige rundbuehallen. Det sto … Continued

Vårens dugnad i Hella

posted in: Forside | 0

Vårens dugnad på friområdet i Hella er vel gjennomført. Denne gang var det ikke behov for noe slått, men mye løv og kvist ble raket sammen og deponert i utkant av området. Det er en tradisjon som går nesten 30 … Continued

Aktiv sommer på bygdetunet

posted in: Forside | 0

Det planlegges for en aktiv sommer på Nøtterøy bygdetun, Fagertun, med lørdagskafé 12. juni-14. august, sommerskole 9.-13. august og Åpen dag 22. august. Godt mulig blir det liv og røre på bygdetunet også i kulturminneuka i september, men her er … Continued

Mer penger til den nye smia

posted in: Forside | 0

Sparebankstiftelsen Nøtterøy-Tønsberg har tildelt Stiftelsen Fagertun 50 000 kroner til tilleggsarbeider ved oppføring av den nye smia. Tidligere har stiftelsen bidratt med 100 000 kroner til dette prosjektet. Sparebankstiftelsen Nøtterøy-Tønsberg har gjennom mange år hatt stor betydning for utviklingen av … Continued

Fagertun-lederens årsrapport

posted in: Forside | 0

– Nøtterøy bygdetun, Fagertun, gir en god ramme om en rekke ulike aktiviteter og er et sosialt treffsted for alle aldersgrupper, skriver Jan Tønnessen i styreleders årsrapport for 2020. Koronapandemien med stadig nye smittevernrestriksjoner skulle fra mars komme til å … Continued

Fagertun-skalden

posted in: Forside | 0

Den faste dugnadsgjengen på Nøtterøy bygdetun, Fagertun, teller for tiden 19 kvinner og menn. De møtes hver onsdag og har bortimot full arbeidsdag, også om de er i pensjonistalder og noen vel så det. Enda flere hadde nok vært med … Continued

Dugnadsarbeidere på bygdetunet

posted in: Forside | 0

Ivrige dugnadsfolk har gjenopptatt arbeidet på Nøtterøy bygdetun, Fagertun, etter en nødvendig koronapause. Med tanke for smittevern foreløpig bare halvparten av den faste gjengen og stort sett utendørs. Arbeidsoppgavene onsdag 14. april var raking og rydding i parken, noen malingstrøk … Continued