Utgravninger på Slottsfjellet i 2025?

posted in: Forside | 0

Norsk borgsenter lokalisert til Slottsfjellmuseet vil søke om 4 millioner kroner i forskningsmidler for utgravninger innenfor området til Tunsberghus. Her er det kulturminnelag som aldri er blitt skikkelig undersøkt. Riksantikvaren er med. Det er håp om at Norsk institutt for … Continued

Årets første Vardås-vandring

posted in: Forside | 0

I alt 10 interesserte og engasjerte deltakere på den første av årets Vardås-vandringer, som nå går i regi av Nøtterøy Historielag. Her var det mye både å se og høre, stor spørrelyst, trivelig lunsj og etter fire og en halv … Continued

17. mai i Fagertun-parken

posted in: Forside | 0

For de mange fremmøtte ble det en god start på dagen, da 17. mai-komiteen i år som i fjor før barnetoget inviterte til Nøtterøy bygdetun, Fagertun. Den velstelte parken var i fineste vårskrud. Nøtterøy Musikkorps og Skjærgårdskoret slo an tonen. … Continued

Fra lensmannens tid på Fagertun

posted in: Forside | 0

Nøtterøy Historielag har fra etterkommere av Christen C. og Olava Fredrikke Egeberg nå fått unike, gamle klenodier fra den gang Fagertun var lensmannsgård. Det dreier seg om flotte portrettmalerier som viser lensmannsparet i yngre år, flere fotografier og et sett … Continued

Det skjer på øyene hele året!

posted in: Forside | 0

Det skjer på øyene hele året! Nøtterøy Historielag med Dag Mikkelsen og Jon Pande på plass blant ca. 20 utstillere i Tjømehallen lørdag 22. april. Her var selvfølgelig også Nøtterøy Husflidslag; altså to av de faste brukerne på bygdetunet Fagertun. … Continued

Medlemsmøte: Teie ubåtstasjon

posted in: Forside | 0

Det var urolige tider etter unionsoppløsningen i 1905. Man fryktet at svenskene ville sette ubåten «Hajen» inn i en mulig krig. Norge bestilte i 1907 sin første ubåt «Kobben» fra Germaniaverftet i Kiel. Kommandoen ble heist 28. november 1909 med … Continued

Lensmann Christen Egebergs gravminne

posted in: Forside | 0

Den gamle lensmannsgården Fagertun framstår nå som Nøtterøys flotte bygdetun. I den sammenheng er også lensmann Christen Egebergs historie hentet fram, både gjennom det som knytter seg til bygdetunet og flere artikler i årsskriftet Njotarøy. Men hvor mange vet at … Continued

Påskeverksted på Nøtterøy bygdetun

posted in: Forside | 0

Nøtterøy Husflidslags påskeverksted i godt samarbeid med Nøtterøy Historielag og Øyene Knivlag er en veldig hyggelig tradisjon på bygdetunet Fagertun! Aktiviteter for barn og unge, minimarked ute og inne, kafeteria, alle hus og samlinger åpne. Et dryss av snø, noen … Continued

Stiftelsen Fagertuns årsrapport 2022

posted in: Forside | 0

Nøtterøy bygdetun, Fagertun, er med tiden blitt en omfattende virksomhet som involverer mange mennesker. Nær sagt alt gjøres på frivillig basis av ressurspersoner, som hver for seg og i godt fellesskap ivaretar ulike oppgaver. Det er mye som skal innrettes … Continued

Historien om Rottenikken

posted in: Forside | 0

Mot slutten av andre verdenskrig og påfølgende år var Rottenikken på alles lepper. Historiene og mytene skapte frykt. Han var landets mest beryktede forbryter. Det som særlig skapte historiene skjedde i 1944, da han fra mai til november flyktet fra … Continued