Herskap og selskap på «Gimle»

Øystein Sårheim: (Njotarøy 1988)

Nøtterøys største gård frem til utgangen av 1876 var Teie Hovedgård, og eier på denne tiden var familien Foyn, som drev gården på en meget dyktig måte. Gården hadde i matrikkelen gårdsnr. 1, bruksnr. 1. Fra 1. januar 1877 ble imidlertid den nordre delen av Nøtterøy innlemmet i Tønberg, og dermed ble Teie Hovedgård liggende i Tønsberg kommune. I 1894 ble et større område på ca. 300 mål solgt til Fredrik Sundby, og det omfattet også Teieskogen. Herfra ble «Gimle» utskilt.

Rederiet Wilh. Wilhelmsen ble grunnlagt i 1861 med kontor på Ørsnes. Familien Wilhelmsen var bosatt i Tønsberg, men ønsket å slå seg ned på Nøtterøy.
I 1896 ble et område på ca. 60 mål av Fredrik Sundby utskilt med brn. 23 til konsul Morten Wilh. Wilhelmsen og sønnen Halfdan Wilhelmsen, og prisen for området var kr. 11.000.

Herskapsboligen «Gimle», bygget i 1906.
Herskapsboligen «Gimle», bygget i 1906.

I familien Wilhelmsens eie 1896-1918

Eiendommen ble i 1906 overtatt av Wilhelm Wilhelmsen kalt, «Kapteinen». Han var sønn nr. 2 av Morten Wilh. Wilhelmsen og bror av Halfdan Wilhelmsen.
Kaptein Wilhelm Wilhelmsen lot føre opp en vakker hovedbygning i herregårdsstil tegnet av arkitekt Henrik Bull, og eiendommen fikk navnet «Gimle hovedgaard» — senere ble «hovedgaard» tatt bort. Bygningen var i mange år en av de største på Nøtterøy, og den har i alle år vært beundret for sin vakre stil. Bygningen inneholdt i første etasje kjøkken, anretning spisestue og flere stuer og en stor hall med trapp til annen etasje, hvor det var soveværelser. bad m. v. og pikeværelser.
På eiendommen ble etter hvert ført opp tjenerbolig, stall og vognskjul. Rundt bygningen ble anlagt en stor og vakker park, og nede i parken ble bygget «Paviljongen» — en lekestue i samme stil som hovedbygningen.
Foruten god hjelp i det store huset ble også ansatt stallkarer, som tok seg av de to hestene som hørte til og forskjellige slags kjøretøy. Hestene ble først og fremst brukt til å kjøre familiens medlemmer til byen. Men de ble også brukt til ridning. Wilhelmsenfamilien hadde også mye selskapelighet og førte et stort og gjestfritt hus.
Rederiet Wilh. Wilhelmsen, som i mange år hadde hatt sitt hovedkontor på Ørnes, flyttet dette til Oslo, og i 1918 solgte Wilhelmsen «Gimle» og flyttet med familien til Oslo.

Familien Foyn Bruun 1918-1922

Skipsfører og senere hvalfangstbestyrer Lorentz Foyn Bruun kjøpte eiendommen for kr. 92.500.
I de ca. 3 1/2 år familien bodde der, ble også kjøpt til brn. 86 og 87 i 1917, slik at eiendommen nå ble på ialt 65-70 mål. Den strakte seg i vest fra Kirkeveien (den gang også kalt Kjøveien), i nord Teglverksveien, i øst Smidsrødveien og i syd Øgårdsveien.
I en alder av 47 år solgte Lorentz Foyn Bruun «Gimle» til konsul Henrik Ørsted Falck og fikk kr. 140.000 for den.

Familien Ørstad Falck 1922-1939

Henrik J. Ørsted Falck hadde startet A/S Tønsberg Papirindustri i 1898 og var disponent helt til sin død i 1939.
I Ørsted Falcks tid ble jorden på eiendommen delvis dyrket opp. Det ble satt opp drivhus og hønsehus (der hvor Gartnerveien i dag går) videre ble det bygget en stor låvebygning på toppen av det som idag er Gimleveien. Det ble fortsatt holdt to hester som beitet i egen innhegning. Det var også en brønn i hagen til hagevanning.
Henrik J. Ørsted Falck, som også var svensk konsul, parsellerte i 1920 og 30-årene ut en del tomter ved Smidsrødveien, Kirkeveien, Teglverksveien og langs det som senere ble Holmenveien. Hele eiendommen var på 54 mål da han sommeren 1939 solgte den til hvalskytter Arthur Støkken Nilsen for kr. 105.000. Etter at A. Støkken Nilsen hadde kjøpt eiendommen, leide han ut huset til konsul og skipsreder Finn Bugge.
Høsten 1939 kjøpte Finn Bugge bygningen med 7 mål for kr. 50.000, og senere ytterligere 1 1/2 mål tomt slik at eiendommen «Gimle» nå var på ca. 8 1/2 mål.
A. Støkken Nilsen parsellerte ut resten av området til ialt 34 villatomter og veiene Holmenveien, Gimleveien, Stubbveien og Gartnerveien. Der sjåførboligen og stallen hadde stått, bygget han sin egen bolig.

Konsul Finn Bugge f. 1871 og hustru Mary Jane (Jewell) f 1873 og svigerinne miss «Siss» Jerwell på verandaen på Gimle.
Konsul Finn Bugge f. 1871 og hustru Mary Jane (Jewell) f 1873 og svigerinne miss «Siss» Jerwell på verandaen på Gimle.

Familien Bugge 1939-1966

Finn Bugge hadde i alle år bodd i Tønsberg, og han var en av de ledende i byens shipping-og hvalfangstnæring. Han hadde også vært med i Tønsberg bystyre og formannskap, bankstyre og foreningsliv. Videre var han portugisisk konsul.
På «Gimle» beholdt han tjenerstaben på samme måte som de tidligere eiere, og han bodde der helt til sin død i 1958 — 87 år gammel — sammen med sin hustru og sin svigerinne. Ved Finn Bugges død ble eiendommen overtatt av to av barna, Maude Trouton og Finn Aubrey Bugge.
Det var i disse årene mange forslag og planer om fremtidig bruk av «Gimle». og det hele endte med at eiendommen høsten 1966 ble solgt for kr. 300.000 samt innbo for kr. 50.000 til A/S Gimle. Da hadde familien Bugge hatt «Gimle» i 27 år.

A/S Gimle fra 1966

Det var medlemmer av Druidordenen i Tønsberg og omegn som dette året dannet A/S Gimle. Hovedbygningen ble nå innredet til lokaler for Losje Druidstjernen og selskapslokaler. Arbeidet ble gjort på dugnad, og restauratør ble ansatt. Allerede sommeren 1967 kom virksomheten igang.
I 1977 fant en omfattende ombygning og restaurering sted og druidene har vært flinke til å holde bygningen i god hevd. Nøtterøy har fått meget vakre og presentable selskapslokaler i herregårdsstil. Senere ble fire tomter nederst i parken solgt, og «Paviljongen» er revet. Adressen er kirkeveien 22. Idag rager det staselige «Gimle», som i over 80 år pietetfullt er tatt vare på med sin vakre stil, flott i landskapet på indre Nøtterøy!

Follow Øystein Sårheim:

f. 1917 i Kirkenes. d. 2001 Kom til Nøtterøy i 1928. Regnskaps- og revisjonsutdannelse. Tre perioder i kommunestyret og formannskapet for Venstre. Speiderleder på Nøtterøy siden 1936. Medlem av forbundsstyret i Norsk Speidergutt Forbund i 10 år, noen år som 1. visespeidersjef. Styreformann i Nøtterø Sparebank 1968-82. Nøtterøy kommunes kulturpris i 1979.

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.