Fredede bygninger på Nøtterøy

Thore Holm (Njotarøy 1987)

I 1968 ble det foretatt en foreløpig registrering av verneverdig bebyggelse på Nøtterøy. Denne registrering er ajourført i 1984 i forbindelse med forslag til revidert generalplan. Det er 45 bygninger som man bør være spesielt oppmerk­som på. Fire av disse bygningene er fredet.

Agerup - fredet 1923 (foto: Thore Holm)
Agerup – fredet 1923 (foto: Thore Holm)
Agerup – gnr. 51 bnr. 1

Hovedbygningen ble fredet i 1923 og sammen med noen trær fredet på ny i 1960. Den eldste del av bygningen skriver seg fra tiden omkring 1650. Ved en stor ombygging i 1799 fikk den sitt nåværende utseende.

I Lorens Bergs bygdebok står det bl.a. følgende om bygningen (s. 211-213):

«Naar man ser huset utenfra lægger man merke til den rolige række av vinduene, i det heletat den sans for orden som præger facadene. Men kommer man ind, opdager man forskjellige gulvhøider og andet som ikke harmonerer med det ydre. Saken er at husets kjerne er ældre. Men Christen Nielsen Agerup som utvidet huset ved tilbygg paa nordsiden, vilde øiensynlig at det skulde se ut som et ordentlig velstandshus efter tidens krav — og de var ganske strenge. Det har da ogsaa lykkes ham fuldt ut. Som saa ofte i ældre tid er utsmykningen ogsaa her samlet om hovedindgangsdøren, og bestaar av riflede pilastre med utskaarede rosetter og border paa hver side av døren og ovenover et avlangt firkantet felt med bokstavene C.N.A., d.e. Christen Nielsen Agerup, bygherrens navn, adskilt ved samaa sterkt forenklede palmegrener, samt i hjørnene tallene 1799, aarstallet for ombygningen».

I Njotarøy 2000 ble det skrevet mer om Agerup gård: Gammelt skrap, eller hus med sjel?

Mellom Kjøle - fredet 1923 (foto: Thore Holm)
Mellom Kjøle – fredet 1923 (foto: Thore Holm)
Mellom Kjøle – gnr. 34 bnr. 1

Våningshuset ble fredet i 1923. Det er oppta. i 1815.

I Lorens Bergs bygdebok står det bl.a. (s. 21,218):

«I 1ste halvdel av 1800-aarene blev deri det hele tat bygget en rekke vakre enetages huser. Ei av de peneste og inæressameste av de er Mellom Kjøle som skal være opført av Ole Mikkelsen i 1815. Det er lagt, skulde man tro, med aaperu Oie for den maleriske virkning tet incitil en fjeldknaus som skjuler hele den ene langveg, saa det steile tak med den elegante smale vindusark, for den som nærmer sig gaarden, nesten synes at hvile paa fieldet».

«Men paa sin moare aller mest eiendomme­lig er indgangsdøren til kjøkkengangen. Den er øiensynlig en bondesnekkere plumpe efterligning av de elegante portaler i Tønsberg som utførtes av byens dygtigue fagsnekkere islutningen av 1700-aarene. La være at etterligningen ikke er lykkes: i al sin troskyldige streben efter at saa sit ideal er dømt vakker».

Vestre Ekenes - fredet 1923 (foto: Thore Holm)
Vestre Ekenes – fredet 1923 (foto: Thore Holm)
Vestre Ekenes – gnr. 22 bnr. 1

Våningshuset ble fredet i 1923. Det er nok oppført ca. år 1800.

I Lovens Bergs bygdebok står det bl.a. (s.216):
«Til de mindre hus fra tiden omkring aarhundreskiftet hører det vakre hus paa Vestre Ekenes, enetages, med avvabnede talcspidser. Det maa være nogenlunde jevngammelt med Agerup, da verandaen ligner den paa Agerup. —»

Sand - fredet 1923 (foto: Thore Holm)
Sand – fredet 1923 (foto: Thore Holm)
Sand gård gnr. 39 Bnr. 2

Våningshuset ble fredet i 1923. Det ble bygget i .4.

I Lovens Bergs bygdebok står det bl.a. (s.214):
«Dets ydre er rolig likesom Ageruphusets, men kanskje soget tættere og robustere, fordi bygningen er bredere, og paa grand av det firesidede tak som i form nærmer sig pyramiden og i høi grad virker samlende. Denne toetages hustype med s.k. valmtak blev almindelig heri landet omkring midten av 1700-aarene. Man møter en mengde eksempler paa den i Vestfolddistriktet, kanskje særlig i Larvik hvor den holdt sig aarhundredet ut og vel saa det. –»

Follow Thore Holm:

f. 1935 i Sandar. Plansjef i Nøtterøy kommune. Diplomeksamen fra Technishe Hochschule i Karlsruhe, arkitektlinjen 1961. Fotografert og arkivert over 2000 dias fra Nøtterøy. Bidragsyter til to bøker om offentlig planlegging og flere artikler i Njotarøy. Leder av Nøtterøy Historielag fra 1997.

Latest posts from

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.