Året som gikk – 2016

posted in: Artikkel, Referat | 0

Styret i Nøtterøy Historielag

Styreleder Gisle Bjørnstad, nestleder Svein Øksenholt, kasserer Jon Pande, sekretær Dag Mikkelsen, styremedlem Grethe M. Christensen, styremedlem
Tone Meier, styremedlem Vigdis Kittang Ramstad (ny), styremedlem Hans Jørgen Hansen (ny).
Utenfor styret: Regnskapsfører Trine Langemyr, webansvarlige Richard Fossum/Einar M. Hay-Hansson, leder for Stiftelsen Fagertun, Tor Carlstedt. Prosjektleder for Sven Foyns vindfløy på Ramdal, Stein Engh.

Njotarøy

Redaktør Helga Daler, bilderedaktør Tom Brodin, redaksjonsmedlemmer Roar Engh, Kari Tatjana Joukoff, Per Fredrik Velde og Svein Lundby. Årsskriftet har cirka 600 faste abonnenter, som har reservert cirka 860 eksemplarer. Opplaget i 2015 var 2300 eksemplarer

Medlemstall

Nøtterøy Historielag har mellom 850 og 900 medlemmer.

ARRANGEMENTER

17. februar: Årsmøte

Borgheim menighetssenter. 90 fremmøtte. Årsmelding og regnskap ble godkjent uten anmerkninger. Valgkomite: Kai Furvann (leder), Svein Lundby og Inger Johanne Østgård. Revisor: Morgan Johnsen. Nye vedtekter hva gjelder æresmedlemmer ble vedtatt.

Etter årsmøtet kåserte journalist og redaktør Einar Aaraas over «Glimt fra
Nøtterøy og verden for 50 år siden (1966)».

De fleste har et forhold til denne tiden. Foredraget ble holdt i en humoristisk tone. Han koblet opp hendelser med sitater fra den gang så kjente Petter
Punktum, alias den legendariske redaktør i Tønsberg Blad, Sverre Mitsem. Vinteren 1966 var meget hard. Det var store snømengder og bitende kaldt med tommetykk is ut til Færder. Da uttalte Petter Punktum følgende: «Alt har sine lyspunkter. Bare tenk på hvor lett det er nå om dagen å holde hodet kaldt». Det var også interessant å høre at Nøtterøy var den kommunen som var best dekket i TB på denne tiden.

16. mars: Masterstudent Ida Landberg kåserte over «Spanskesyken i Vestfold 1918-1919»

60 fremmøtte. Spanskesyken var en influensaepidemi som var verdensomspennende. 1 milliard mennesker ble smittet og 35 millioner døde. Dødsraten i Vestfold var 3-4 ganger høyere enn i Norge for øvrig. Smitten kom først til Horten og spredde seg så til resten av fylket. Det var byene som ble hardest rammet.

13 april: Konservator Håkon Livland: Utstilling av gamle gjenstander fra Nøtterøy

40 fremmøtte. Han viste fram en rekke gamle gjenstander som kom fra Nøtterøy, og han hadde en forklaring og en historie bak de fleste av gjenstandene. Etter foredraget fikk vi en guidet tur til Nøtterøyhuset fra cirka 1780, som ble overtatt av museet på 1920-tallet. Dette var i sin tid Nøtterøys eldste hus.

23 mai: Dugnad i Søndre Hella

I samarbeid med Nøtterøy Rotary var det våropprydning rundt gravfeltet. Cirka 30 fremmøtte, flest fra Rotary. En god jobb ble gjort, som vanlig i samarbeid med Arild Føleide.

4. juni: Vårtur til Stavern

I strålende sommervær fikk vi guidet tur på Fredriksvern av en engasjert guide. Videre fikk vi omvisning i Minnehallen i Stavern. Cirka 20 deltagere avsluttet dagen med en solfylt lunsj.

21. august: Åpen dag på Fagertun

Denne dagen har etter hvert blitt en tradisjon. Nydelig sommervær og veldig mange fremmøtte kunne boltre seg i mange stands. Nytt av året var at vi fikk besøk av Nøtterøy musikkorps. Dette var meget vellykket, og korpset kommer forhåpentligvis igjen til neste år. Våre lokale bønder, Bjertnæs og Fosaas, stilte tradisjonen tro med gratis grønnsaker. Som vanlig var det stor trengsel av kjøpelystne denne dagen.

19. september: Dugnad i Hella

Cirka 25 personer, flest fra Nøtterøy Rotary, gjennomførte høstdugnaden i
Hella. Området fremstår som meget velholdt etter disse dugnadene, og folk
som går forbi, er fulle av lovord for dette tiltaket.

21. september: Jogeir Nicolai Stokland: «Veierlands sjøfartshistorie fra vikingtid til nåtid»

Cirka 60 fremmøtte. Foredragsholderen hadde imponerende kunnskap om temaet ned på mikroplan uten å miste oversikten over de større linjene i sjøfartshistorien. Det var en fornøyelse å høre ham snakke om dette temaet. Sjøfarten, sammen med jordbruket, har vært hovedbeskjeftigelsen i uminnelige tider. Diverse gravfunn bekrefter at dette har pågått i flere tusen år. I nyere tid var sel- og hvalfangst viktigst.

13. oktober: Sigurd Falkenberg Mikkelsen: «Mine inntrykk etter fem år i Midtøsten»

Tidligere Midtøsten-korrespondent for NRK og nøtterøymann, Sigurd Falken-
berg Mikkelsen, samlet et rekordstort publikum (220 tilhørere) på Teigar ungdomsskole, der han fortalte om sine erfaringer og opplevelser som journalist i et urolig område av verden. Publikum fikk anledning til å komme med spørsmål etter foredraget. Dette ble utnyttet til fulle. Et meget vellykket arrangement.

16. november: Bjørn Deberitz: «Da brød kostet milliarder»

Om inflasjonen i mellomkrigstiden. Foredraget er ikke avviklet når dette skrives.

2. og 3. desember – «Jul på gården»

Husflidslaget vil, som i fjor, i samarbeid med Historielaget, arrangere «Jul på gården». Fredag inviteres 4.-klassene på Herstad og Vestskogen skoler for å oppleve hvordan jul kunne feires i gamledager. Lørdag er et julepyntet Fagertun åpen for publikum med julemarked og aktiviteter.

Det er stor byggeaktivitet på Fagertun for tida. Til høyre ser vi den nyoppsatte smia, og til venstre gjenreiser dugnadsgjengen Torødveien 47, huset til Harald i Svingen.
Foto: Tom Brodin.

Andre aktiviteter

Aktiviteten i 2016 har vært høy. Foruten arrangementene som er nevnt over, har Historielaget vært engasjert i utviklingen av og aktiviteten på Fagertun. I den nybygde smia skal vi, i samarbeid med Øyene Knivlag og Nøtterøy Husflidslag, utvikle et levende aktivitetssenter. Det skal, i tillegg til Øyene Knivlag, etableres grupper som skal arbeide med tradisjonelt håndverk, som for eksempel smiing, treskjæring, tekstilarbeid og gjørtling. Det er nå etablert et brukerutvalg på Fagertun, som skal utvikle disse aktivitetene og skape et levende miljø på gården. Nøtterøy Husflidslags sommerkafé er et eksempel på dette. Det er også i løpet av året laget et lite sjøfartsmuseum i 1. etasje i låven. Videre er det etablert en prosjektgruppe som skal arbeide for at Sven Foyns vindfløy skal bli både bedre kjent og mer tilgjengelig. Nettsidene og Facebook er blitt betydelig forbedret og aktive. Dette skyldes ikke minst at mange eldre artikler fra Njotarøy er blitt
publisert. Det har også blitt satt i gang medlemsverving på forskjellige måter. Det tyder på en liten oppgang i vår medlemsmasse.

STIFTELSEN FAGERTUN

Styret

Styremedlemmer oppnevnt av Nøtterøy historielag: Tor Carlstedt (leder), Helge Th. Andersen og Gisle Bjørnstad. Vara: Grete Marie Christensen, Harald Bakke og Anne Lillelien Porter.

Aktiviteter

Dugnadsgjengen har hatt et særdeles aktivt år. De teller i alt 13 personer, hvorav 2 damer. Gjennomsnittsalder er 74 år, og antall dugnadstimer vil passere 4000 innen nyttår. I forbindelse med de to store prosjektene, smia og Harald Svingen-huset, har vi fått god hjelp både fra Mellem-Bolærens Venner og Øyene Knivlag. Mellem-Bolærens Venner demonterte huset fire dager senhøsten 2015. På de siste 10 månedene er smia med arbeidsrom, i alt 64 m2, oppført og er klar til bruk. Bindingsverket (skjellet) fra gamle Tønsberg Reperbane er bevart synlig fra innsiden, og et lite stykke Nøtterøyhistorie har kommet tilbake til øya.

Dugnadsrommet i bryggerhuset er utvidet, slik at alle kan spise samtidig. En nyetablert bakegruppe har vasket ned og malt bryggerhuset innvendig. I sommermånedene har husflidslaget hatt åpen lørdagskafé i bryggerhuset.

Utvendig er park- og hageanlegg stelt og pleiet av vår egen gartner, Anne Porter. Vi har fått en del nye stauder, delvis mottatt som gave, delvis innkjøpt.

Av store arrangementer må nevnes gammeldags «Jul på gården» i november 2015. Det ble en stor suksess. Cirka 90 skoleelever deltok på fredagen og mange hundre fant veien denne lørdagen. «Jul på gården» arrangeres også i år.

Hagelagets «Åpen dag» var vel så populært som i 2014. Tidvis var det kø på Kirkeveien for å komme inn til Fagertun. Historielagets «Åpen dag» i august trekker fortsatt «fulle hus».

2016 vil bli nok et spennende og aktivitetsfylt år på Fagertun. Før nyttår er planen at «Harald Svingen»-huset skal komme under tak og at innvendige Det arbeides i tre byggelag. Kom gjerne på besøk og følg utviklingen og en god prat.

MELLEM-BOLÆRENS VENNER

Mellem-Bolærens Venner har utført normalt vedlikehold av bygningene på
øya. Alle bygninger er malt og/eller vasket. Det har gått med mange dugnadstimer til felling av trær og rydding av busk og kratt i Grevinneparken, Russerleiren og i Samuelskilen. Det har blitt produsert og tatt i land cirka 900 sekker ved i 2016.

Kampen mot rynkerosene på Mellem-Bolæren fortsetter. I år har vi fått hjelp fra Statens naturoppsyn, som har gjort et forsøk med sprøyting av rynkeroser i Samuelskilen. Det jobbes for å ta vare på mangfoldet ved å etablere slåtteeng flere steder på øya. Det innebærer at man lar gresset gro til tidlig i august, før man slår og rydder det bort. Det gjør at blomster og gress får frødd seg på naturlig måte før de blir fjernet. Det er opparbeidet gressplen som klippes regelmessig i Rønningen, Nordre Jensesund og i Grevestua.

Mange fra Mellem-Bolærens Venner har vært aktive i byggingen av den nye
smia på Fagertun. Den er nå så godt som ferdig, og dugnaden fortsetter, men nå er det gjenreising av Torød-huset som står for tur. Dugnadsgjengen har også vært med på å ta ned skifer og takstein fra gamle tak til ny bruk på Fagertun. Mellem-Bolærens Venner har bidratt med ca. 3100 dugnadstimer totalt i 2016.

Follow Einar Hay-Hansson:

f. 1978. Med interesse for historie og utrustet med EDB-maskin, digitaliserer jeg Nøtterøy historielag. Send en mail hvis du lurer på noe web@notteroyhistorielag.no

Latest posts from

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.