Medlemsmøte i Nøtterøy historielag 11. november 2015.

posted in: Medlemsmøte, Referat | 0

Nøtterøy historielag hadde den 11. november sitt siste medlemsmøte for 2015 på Borgheim menighetssenter. utvandring

Det møtte opp i overkant av 80 personer som ønsket å høre nøtterøymannen Sverre Mørkhagen, filolog, forfatter og journalist, foredro over emne ”Om utvandringen til Amerika på 1800-tallet”. Han har skrevet 3 bind om temaet. Bortsett fra Irland, opplevde Norge den største utvandringen i Europa i forhold til befolkningsstørrelsen. Den var f. eks dobbel så stor som det Sverige opplevde.
Mørkhagen brukte en stor del av foredraget sitt på å forklare bakgrunnen for utvandringen og hva det var med det norske samfunn som utløste dette. Han hadde et syn på dette som historikere ikke har lagt like stor vekt på. Før 1814 hadde Norge fått betydelige økonomiske bidrag fra Danmark.

Dette opphørte i 1814 og landet måtte klare seg selv. For å bygge opp en infrastruktur måtte det etableres samfunnsinstitusjoner som f. eks Norges Bank o.a. Skattene måtte derfor økes. I og med at det på den tiden i stor grad var naturalhusholdning var inntekstskatt ikke formålstjenelig. Det ble derfor innført eiendomsskatt og dette rammet bønder i særlig grad, mens embetsmenn og prester i stor grad slapp unna skatt da det var staten som eide deres eiendommer. Videre økte befolkningen betydelig i perioden 1820-1870, fra ca 1 mill til 2 mill innbyggere. Dette koblet opp mot Odelsretten, skapte fattigfolk. En betydelig utvandring ble konsekvensen og det var rene klondike stemning i Norge midt på 1830-tallet da det spredte seg rykter om meget gode tider i Amerika. Det emigrerte 1 mill personer fram til 1915. Overfarten var veldig strabasiøs og forholdene var forferdelig dårlig.
Opptil halvparten av passasjerene i en enkelt seilas kunne omkomme på overfarten. Det var de indre bygder på Østlandet som ble hardest rammet. Dette skyldes blant annet skattetrykket. Nøtterøy og andre kystnære byer og steder ble ikke utsatt for utvandring i samme grad da det var et pengesystem i disse områdene. Foredragsholder fikk stor applaus for foredraget sitt.

Det var åpenbart at de fremmøtte satte stor pris på det inspirerende foredraget.
Etter foredraget orienterte redaktør av Njotarøy, historielagetes tidskrift, Helga Daler om en rekke interessante artikler i årets utgave. Njotarøy vil være i handelen i begynnelsen av desember. Løp og kjøp.

Neste medlemsmøte, som er årsmøtet, avvikles på Borgheim menighetssenter onsdag 17. februar 2016. Da vil Einar Aaraas foredra ”Om glimt fra Nøtterøy og verden for 50 år siden (1966)”.

Velkommen både medlemmer og ikke-medlemmer.

Ref.

Dag Mikkelsen

Follow Einar Hay-Hansson:

f. 1978. Med interesse for historie og utrustet med EDB-maskin, digitaliserer jeg Nøtterøy historielag. Send en mail hvis du lurer på noe web@notteroyhistorielag.no

Latest posts from

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.