Året som gikk — 2007

posted in: Referat | 0

STYRET:

Leder: Thore Holm

Nestleder: Bente Dyrhaug

Kasserer: Brita Loeng

Sekretær: Rena Andersen

Styremedlem: Svein Øksenholt

Varamedlemmer: Inger Johanne Østgård, Anita Hansen, Odd Fagerli, Ole Johan Eide, Pål Sæthre.

NJOTARØY:

Redaktør: Terje Fr. Gulbrandsen

Redaksjonskomité: Lisbeth Higley, Knut Mello, Asbjørn Øvrebø, Svein Hermansen (billedredaktør).

STIFTELSEN FAGERTUN: Fra historielaget: John-Kristian Kristensen, leder, Brita Loeng, Gunnar Faber. Inger Johanne Østgård, Magnus Watterdal, Rena Andersen. I tillegg to representanter m/varamenn fra Nøtterøy kommune.

Varamedlemmer:

HELLA: Anita Hansen, leder, Inger Johanne Østgård, Vera Hansen.

ARRANGEMENTER:

14.02.: Årsmøte

Møtet ble holdt i Borgheim menighetssenter og 53 medlemmer var tilstede. Årsberetning og regnskap ble godkjent uten kommentarer.
Leder Thore Holm, styremedlem Bente Dyrhaug og varamedlemmene Svein Øksenholt, Odd Fagerli og Ole Johan Eide var på valg. De ble enstemmig gjenvalgt. John-Kristian Kristensen ønsket ikke gjenvalg, men fortsetter som leder for Stiftelsen Fagertun. Svein Øksenholt rykket opp som fast styremedlem. Nytt varamedlem ble Pål Sæthre. Valgkomitéen bestående av Tore Dyrhaug, Terje Fr. Gulbrandsen og Per Eide ble enstemmig gjenvalgt.

Etter årsmøtet holdt forfatter Audun Tjomsland et meget interessant foredrag over sin bok ”Høyt spill om Torp”. Opprettelsen av NATO i 1949, under den ”kalde krigen” hvor spenningen i Europa var stor, førte til at det fra amerikansk hold var ønske om å opprette en flybase i Norge, nærmere bestemt Vestfold, og valget falt på Torp. En militær flyplass ble bygget for penger bevilget av NATO. Kommunene Stokke og Sandefjord og Vestfold fylkeskommune engasjerte seg på ulike måter etter hvert sammen med næringslivet for å få til sivil lufttrafikk. Dette har lyktes. Flytilbud og passasjertall har økt jevnt, og Torp kunne i 2006 vise til et passasjertall på 1.3 mill.

21.03.: Om Nøtterøy kirke (Mariakirken)

Dette var et samarbeidsmøte mellom Nøtterøy Historielag, estetikkutvalget for Nøtterøy kirke og Nøtterøy kommune v/kultur- og fritidsseksjonen og ble holdt i kirken.
Leder Thore Holm kunne ønske velkommen til en fullsatt kirke.
Nøtterøy kirke ble vigslet til jomfru Maria på 1100-tallet. Lektor Terje Fr. Gulbrandsen innledet med å trekke opp linjene i det middelaldersamfunnet som Mariakirken på Nøtterøy ble en del av, og han gjorde rede for hvordan jordbrukssamfunnet vokste fram og utviklet et høvdingesamfunn der gårdsnavnene forteller om en sterk og mangfoldig utvikling.
Arkeolog Jan Brendalsmo, fra Nøtterøy, spesialist på hvordan kirkene ble til her i landet, tok så ordet.
Kristendommen var kjent i Norge helt fra 600-tallet, og prestene som kom i den første tiden hadde lav status. Kirken ble bygget i nærheten av en høvdinggård, og det var høvdingene som eide og bestemte over kirken. Avslutningsvis understreket han at kirken i middelalderen var det viktigste fellesskapsstedet for folk.

I pausen ble det servert frukt, farris og vann. Deretter spilte kantor Wenche Henriksen orgel, og korskoleleder Kristin Vold Nese holdt et engasjert innlegg om levende kirkebygg.
Sogneprest Christopher Woie skildret virket til prestene Jacob Andreas Wille som var prest her i 1814 og Georg P. Harbitz som gjorde så mye for Nøtterøy også utenom prestegjerningen. Innlegg fra kirkevergen ble lest av Ragnhild Freberg. Dette ble en meget vellykket aften.

17.04.: ”Våre nasjonale festningsverk. Fra blodige slag til fyrverkerikonserter.”

Kommunikasjonssjef i Nasjonale Festningsverk, Anne E. Dyrhaug Bull, opprinnelig fra Nøtterøy, var kveldens foredragsholder, og ca. 50 personer gjestet Borgheim menighetssenter. De fleste av våre festningsverk ble bygget på 1600-1700 tallet og har en historie på over 700 år.
Et av de fineste anlegg er Akershus Festning, anlagt i 1299-1319, og det var hovedsete for kongen. I dag brukes det av Regjeringen som representasjonsbolig. Oscarsborg ble ferdigstilt i 1856 som Nord-Europas mest moderne anlegg. Stortinget vedtok å frigi våre nasjonale festningsverk i 2002 til sivilt bruk. De er en viktig del av vår forsvarshistorie og kulturarv. Foruten å ha en museal betydning fremstår de også som kunstarenaer.

06.06.: Vårtur.

Turen gikk til Mølen og Berg kirke. 35 personer deltok i et nydelig varmt sommervær. Første stopp var Berg gamle kirke hvor guide var Ivar Sølyst, formann i det lokale historielaget. Kirken ble bygget på 1100-tallet. Den forfalt og ble revet i 1882, men på lokalt initiativ ble den bygget opp igjen og sto ferdig i 1970.
Etter kirkebesøket kjørte vi til Mølen, hvor kaffe og kaker ble inntatt før vandringen over rullesteinene til en av de store gravhaugene. Sølyst avsluttet med litt informasjon om napoleonskrigen på det lokale plan, bl.a. om den engelske orlogsbriggen ”Pelican”s angrep på Nevlunghavn i oktober 1807.

26.08.: ”Åpen dag” på Fagertun

Dette var et arrangement i samarbeid med Nøtterøy Hagelag, Hageselskapet Vestfold og Nøtterøy Landbrukslag. John-Kristian Kristensen, leder av Stiftelsen Fagertun, hadde omvisning på eiendommen. Nøtterøy Hagelag hadde pyntet med blomster, og sammen med Hageselskapet Vestfold sto de for salg av stauder og urter. Nøtterøy Landbrukslag v/gårdbruker Bjertnæs presenterte sin hjertesalat, og bl.a. løk fra Prestrud gård. Rundt om på tunet var det plassert småbord, og de fremmøtte kunne kose seg med kaffe/mineralvann, vafler og pølser i det deilige sensommerværet.

02.09: ”Derfor ble Kaupang Norges første by.”

Kveldens foredragsholder var doktorgradsstipendiat Unn Pedersen v/Universitetet i Oslo, og leder Thore Holm kunne ønske ca. 45 personer velkommen til Borgheim menighetssenter denne kvelden.
Unn Pedersen viste til hva som tidligere var gjort vedr. Kaupangutgravingen. Hun hadde forsket på dette siste prosjektet som startet i 1997 under ledelse av professor Dagfinn Skre. Utgravingen denne gang fant sted i bosettingsområdet og havna. Det ble funnet ca. 40 000 gjenstander og dette var glassperler, smykker, mynter etc. Disse funnene viste at det hadde vært handel med skandinaviske/europeiske steder. Funnene går tilbake til vikingtiden, ca. år 800-950.
Danskekongen Gotfred hadde forbindelse med Vestfold og regnet dette som en del av sitt rike, og han hadde mest sannsynlig forbindelse med høvdingen i Skiringssal. Denne høvdingen hadde sin gård ca. 1 km nord for Kaupang — i dag Huseby gård — og det var på stranda nedenfor hans gård at Kaupang ble anlagt, og høvdingen må ha hatt en sentral rolle i å anlegge byen.
Unn Pedersen ga oss et interessant foredrag om Kaupang som vår første vikingby.

09.09.: Kulturminnedagen. ”Til glede og besvær”

Forsamlingshus, ungdomshus og bedehus. Hva har disse gitt oss av samhold, dugnad, identitet i alvor, bønn, fest og glede. Dette arrangementet ble avlyst.

Møter som vil bli holdt etter at redaksjonen av Njotarøy er avsluttet:
23.10.: ”Vestfoldhus” v/sivillarkitekt Roar Tollnes, Sandefjord.
20.11.: ”På spor etter istiden på Nøtterøy og Tjøme” v/etnolog Anne E. Tobiassen.

NJOTARØY Årsskriftet har ca. 1300 abonnementer og ca. 700 abonnenter. Opplaget i år blir på ca. 2600 eksemplarer.

STIFTELSEN FAGERTUN Grøntanlegget for uteområdet er ferdig med unntagelse av kantvegetasjon, som blir plantet våren 2008. Busker og vekster er fjernet i området helt ut til Kirkeveien, dermed er innsynet fra Kirkeveien mot eiendommen utmerket.
Takket være en meget god støtte fra Sparebank 1 Nøtterøy er det montert fasadebelysning på hovedhuset, og også lys på steinene som markerer innkjøring fra Røsselgaten. Det er satt opp et nytt navneskilt ved innkjøringen, dette er også belyst.
Det er montert nye vinduer i hele hovedhuset, takket være ekstra støtte fra Nøtterøy Historielag. Dugnadsgjengen står på som alltid med nødvendig stell, vedlikehold, vask, rydding osv.
Det som nå forestår for stedet, er å ”videreutvikle et lokalhistorisk senter/bygdetun”. Til dette er det nødvendig å ha et møterom. Det er igangsatt arbeid med å heve taket i det påtenkte møtelokale i underetasjen på låven. Samtidig må sanitæranlegget ordnes, med toalett, garderobe, kjøkkenanretning osv. Vann og avløp er ført inn til låven.

HELLA Det har i år vært avholdt to dugnader: 21. mai og 1. oktober.

MEDLEMSTALL Historielaget har i overkant av 1000 medlemmer.

STYRET Det har vært avholdt 7 styremøter, og 34 saker har vært behandlet pr. 1. nov. 2007.

Follow Einar Hay-Hansson:

f. 1978. Med interesse for historie og utrustet med EDB-maskin, digitaliserer jeg Nøtterøy historielag. Send en mail hvis du lurer på noe web@notteroyhistorielag.no

Latest posts from

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.