18 mars 2015 kl 1830 på Borgheim menighetssenter: Foredrag «Om Færder nasjonalpark» v/nasjonalparkforvalter Bjørn Strandli

posted in: Medlemsmøte, Referat | 0
Bjørn Strandli er ansatt som nasjonalparkforvalter i Færder nasjonalpark.

Bjørn Strandli blir den første nasjonalparkforvalteren for Færder nasjonalpark. Strandli har lang fartstid fra miljøforvaltningen og har vært assisterende fylkesmann i mange år. Miljøfaglig kompetanse og evne til å kommunisere med et stort antall aktører blir viktig i Færder nasjonalpark, som vil være den meste besøkte nasjonalparken i Norge.

Bjørn Strandli ledet også arbeidet med planlegging og gjennomføring av verneplanprosessen.

Viktige oppgaver for nasjonalparkforvalteren vil være å koordinere driften av nasjonalparken og sekretariatsarbeidet for nasjonalparkstyret. Samarbeid med en rekke offentlige organisasjoner,grunneiere, frivillige organisasjoner og næringslivet blir også en viktig oppgave for forvalteren.

(fra: http://prosjekt.fylkesmannen.no/faerdernasjonalpark/Nyheter/Strandli-blir-nasjonalparkforvalter/)

Referat:

Medlemsmøte Nøtterøy Historielag
Nøtterøy menighetshus
18. mars 2015
Historielaget hadde fått Nasjonalparkforvalter Bjørn Strandli til å foredra om Færder Nasjonalpark.
Men før han slapp til kunne leder Gisle Bjørnstad orientere om følgende aktiviteter på Fagertun:
Husflidlaget vil holde sommerkafe og servere kaffe, vafler mm. Det vil også utover våren/sommeren bli etablert en bakegruppe. Etterhvert vil det bli anleding for alle interesserte å delta.
Tor Carlstedt, styreleder for Stiftelsen Fagertun holdt en kort orientering om status: Fremhus, låven, stabburet og sidebygningen står klart til bruk. Neste store prosjekt blir å flytte Torødveien 47 opp til Fagertun.

Bjørn Strandli holdt et meget engasjert og interessert foredrag om nasjonalparken inkludert historiene om bosetningene på øyene, og hvordan disse ble påvirket av den «teknologiske» utviklingen, og flyttet inn på fastlandet. 20% av befolkningen levde på øyene og i skjærgården.
Han kom også inn på verneverdiene i parken med natur , landskap, geologi, og biologisk mangfold. Nasjonalparken er det viktigste friluftsområdet sammen med Oslomarka.
Nasjonalparken har det rikeste maritime livsmiljøet i Norge. Dette understøttes av den enestående oppslutningen som etableringen av Færder Nasjonalpark har fått.
Nasjonalparksenteret på Verdens Ende skal formidle sammenhengen med det fantastiske maritime innholdet i parken har med oss.

Neste medlemsmøte holdes 8. april, kl 1900 på Nøtterøy menighetshus.
Tema da blir «Ukjente minner fra andre verdenskrig» med fokus på vårt nærområde. Foredragsholder er Cathrine S. Engebretsen.