ÅRSBERETNING 2013

posted in: Medlemsmøte, Referat | 0

NØTTERØY HISTORIELAG

ÅRSBERETNING 2013

STYRET

Leder: Svein Lundby

Nestleder: Kjell Hamer

Kasserer: Grete Nordnes

Sekretær: Tor Carlstedt

STYREMEDLEMMER

Svein Øksenholt

Inger Johanne Østgård

Grethe Marie Christensen

Trine Langemyr

Richard Fossum – Webansvarlig

REVISOR: Morgan Johnsen

NJOTARØY

Redaktør: Terje Fr. Gulbrandsen

Billederedaktører: Kai Roar Furvann

I redaksjonen:
Lisbeth Higley
Knut Mello
Arne Aronsen
Kari Tatjana Joukoff
Tor Gervin
Per Fredrik Velde
Svein Hermansen
Einar Aaraas
Grethe Aaraas

I STIFTELSEN FAGERTUN HAR NØTTERØY HISTORIELAG FØLGENDE MEDLEMMER

Leder: Øivind Tjøm
Fra historielaget: Helge Th. Andersen – leder dugnadsgjengen
Inger Johanne Østgård
Svein Lundby (vara)
Petter Flatland (vara)
Rena Andersen(vara) – sekretær

SØNDRE HELLA

Styret i samarbeid med Nøtterøy Rotary-klubb.

ARRANGEMENTER

27. februar – Årsmøte – Borgheim menighetssenter. 72 fremmøtte.

Årsmelding og regnskap ble godkjent uten anmerkninger. Leder Erik Graue gikk ut av styret. Det hadde ikke lyktes å finne ny leder og styret fikk årsmøtes fullmakt til å finne ny leder blant det nyvalgte styret. På valg var Kjell Hamer, Svein Øksenholt, Inger Johanne Østgård og Tor Carlstedt, alle tok gjenvalg. Trine Langemyr ble valgt for 1 år. Nytt styremedlem ble Richard Fossum. Ny valgkomite: Leder Finn Bøe, Gisle Bjørnstad gjenvalg og Erik Graue ny. Alle valgt for 1 år.

Avtroppende leder ble takket av nestleder for sin innsats i 2 år og overrekte blomster.

Forslag til ny tekst i vedtektene under § 2: Valg punkt H:

”Styret i Nøtterøy Historielag innstiller en valgkomité på 3 medlemmer for 1 år. Et medlem av valgkomiteen tar gjenvalg hvert år og fungerer i 2 år for den nødvendige kontinuitet.”

Vedtatt

Etter årsmøte holdt informasjonssjef Tor Gervin foredrag over emnet: ”Utvandringen til Amerika. Mormonpioneren fra Sandsvær og de som fulgte etter fra Nøtterøy”. Forsamlingen fikk et bilde av hvor vanskelig det var å forkynne sin religion, hvilke prøvelser de ble utsatt for både under sjøreisen og kryssingen, delvis til fots, over det store amerikanske kontingent.

20. mars Trafikkleder Svein Rune Klemmetsby: ”Øybuss og busstrafikken på Nøtterøy og i Tønsberg”. 75 fremmøtte.

Utviklingen av rutebilhistorien på Nøtterøy fra 1910 frem til i dag ble formidlet ved hjelp av en lysbildeserie. Den første organiserte busstrafikken startet i 1911 på Nøtterøy, før den tid var det fra øyene å benytte båttrafikken som raskeste måte å forflytte seg på.

17. april filmskaper / journalist Erik Jacobsen og tidligere teknisk direktør Ragnar Aasland: ” Fra skipsverft til bydel”. 80 fremmøtte.

Jacobsen viste deler av sin film om Kaldnes Mek. Verksted krydret med lystige historier vekselvis med Aasland. Mange av de fremmøtte hadde selv hatt sitt arbeid på Kaldnes og nikket gjenkjennende til bilder, stabelavløpninger, bygninger og intervjuobjekter.

15. mai Vårtur: ”Fra Nøtterøy kirke til Søndre Hella gravfelt”. 60 fremmøtte.

Regnkledde trosset vær og værmelding til rusleturen som ble ledet av 2 av våre æresmedlemmer, Terje Fr. Gulbrandsen og Knut Mello. Med små stopp fikk vi historien om middelskolen, prestegården, Nyhus, gamle Hella vei m.m. Ved avslutningen på Søndre Hella gravfelt ble det servert kaffe, boller og brus.

27. mai Dugnad i Søndre Hella

Et samarbeid med Vestfold fylkeskommune, Nøtterøy kommune og Nøtterøy Rotaryklubb. Arild Føleide og sønn startet i forveien med å slå ned gress og kvist. Med raker stilte ca 30, de fleste fra Rotary, til lystbetont arbeid som ble avsluttet med pølser og mineralvann.

25. august: ”Åpen Dag” på Fagertun.

Mer enn 1000 fremmøtte fikk se bygninger og omkringliggende arealer i det beste sommervær. Husflidslaget stilte i bunader, her var Vestfold Slektshistorielag, Hagelaget, knivsliper og treskjærere. Gamle, nypolerte biler representert ved Tønsberg Automobilforbund og ”Brødrene Hansen”. Bygdekvinnene fra Slagen stod for brødbaking med etterfølgende salg, og bøndene Bjertnes og Fossaas ga som vanlig store mengder grønnsaker for salg hvor hele omsetningen ble gitt til Nøtterøy Historielag.

30. september Dugnad i Søndre Hella

Med samme oppgaver som i mai møtte 25 frem, de fleste fra Nøtterøy Rotaryklubb.

Området ble ”frisert” og ryddet, som vanlig med pølser og brus til avslutning

25. september: Per E. Olsen: ”Syvårskrigen for 17. mai 1807-1814”. 40 fremmøtte.

Vårt første medlemsmøte ved 200 årsmarkeringen av grunnloven fra 1814 – flere følger i vårterminen 2014. Napoleonskrigen var sentral og medførte til at landet ble isolert. Sverige var blitt en fiende og det ble utkjempet mange slag på land og sjø. Det endte opp med at ”Kielerfreden” besluttet at Norge skulle tilhøre Sverige.

16. oktober: Karsten Alnær: ”Herman Wedel Jarlsberg i 1814”. 130 fremmøtte.

En dyktig økonom, men gåtefull. Svært sentral under unionsoppløsningen med Danmark og på Eidsvoll. Måtte tåle mange tap og ble mobbet av sine motstandere. Ble statsråd i den nye regjering og ble hjernen bak økonomien som reiste seg etter å ha ligget nede under blokaden. Til tross for mange politiske nederlag ble han allikevel den store vinneren i kampen for Norges uavhengighet.

13. november: Jan Brendalsmo: ”Bosetningshistorie på Nøtterøy i forhistorie og middelalder fra til ca år 1600”. 120 fremmøtte.

De eldste gårdene er Sande og Nøtterøy. Det var viktig at marken var syd- / vestvendt, sand- / grusholding og lettdrenert. Hovednæring var jordbruk og fiske. Folketallet falt dramatisk under ”Svartedauen” 1349, og bygde seg ikke opp igjen før på 1500 tallet. Ferdsel foregikk vesentlig på sjø, mens det på ble land benyttet hulveier som det fortsatt er spor etter. Ikke alle levde i overflod når gårdsnavnene kunne være Gråten og Brødløs.

NJOTARØY

Årsskriftet har ca 630 faste abonnenter som er reservert ca 950 eksemplarer.

Opplaget i 2013 var 2300 eksemplarer.

MEDLEMSTALL

Nøtterøy Historielag har ca 900 betalende medlemmer.

STYRET

Det er avholdt 11 styremøter, 1. møte med redaksjonen, 1. møte med valgkomiteen og 1. møte med komiteen for Pilegrimsstien over Nøtterøy.

Styret anbefalte i møte 22. januar 2014 at årsmøte godkjenner årsberetningen 2013.

Årsmøtet vedtok årsberetningen i 26. februar 2014.

Follow Einar Hay-Hansson:

f. 1978. Med interesse for historie og utrustet med EDB-maskin, digitaliserer jeg Nøtterøy historielag. Send en mail hvis du lurer på noe web@notteroyhistorielag.no

Latest posts from