Året som gikk — 2004

posted in: Referat | 0

STYRET:
Leder Thore Holm, nestleder Bente Dyrhaug, kasserer Brita Loeng, Sekretær Rena Andersen, Styremedlem John-Kristian Kristensen.
Varamedlemmer: Ivar Gulliksen, Grethe Horn, Harald Schulze, Inger Johanne Østgård, Anita Hansen.

NJOTARØY:

Redaktør Terje Fr. Gulbrandsen,
Redaksjonskomité: Lisbeth Higley, Harriet Marie Terjesen, Knut Mello og Svein Hermansen (billedredak
tør).

SØNDRE HELLA: Vera Hansen, Inger Johanne Østgård, Anita Hansen.

STIFTELSEN FAGERTUN: John-Kristian Kristensen (leder), Brita Loeng og Gunnar Faber. I tillegg to representanter fra Nøtterøy kommune.

PROSJEKT AVISREGISTRERING: Kjartan Dale og Tore Dyrhaug.

Terje Fr. Gulbrandsen ble på årsmøtet utnevnt til lagets andre æresmedlem. Til venstre, lagets leder; Thore Holm. (Foto: Svein André Svendsen, Tønsbergs Blad)
Terje Fr. Gulbrandsen ble på årsmøtet utnevnt til lagets andre æresmedlem. Til venstre, lagets leder; Thore Holm. (Foto: Svein André Svendsen, Tønsbergs Blad)

ARRANGEMENTER:

17.02: Årsmøte

Møtet ble holdt i Borgheim menighetssenter, og 120 medlemmer var møtt fram. Årsberetning og regnskap ble godkjent uten kommentarer. Deretter var det valg. Knut Mello og Runar Larsen stilte ikke til gjenvalg. Knut Mello hadde forøvrig
vært styremedlem siden foreningen ble startet 22.02.1979, og var den første redaktøren av Njotarøy. Anita Hansen og Inger Johanne Østgård ble valgt til varamenn. Terje Fr. Gulbrandsen ble utnevnt til æresmedlem for sin innsats gjennom 18 år, deriblant 6 år som leder.
Etter årsmøtesakene ble videofilmen ”Mellom Bolærne” av Finn Wilhelmsen vist, og leder orienterte bl.a. om tidligere bosetting og om den siste utviklingen.

16.03: Helge Paulsen ”Nøtterøy inn i 1900-årene”

90 personer var møtt fram i Borgheim menighetssenter for å høre Helge Paulsen fortelle fra sin siste bok ”Nøtterøy inn i 1900-årene”. Paulsens bok består av 18 kapitler og problemet var ikke å finne nok stoff, men heller det å velge. Forfatterens håp var at leserne skulle se helheten på 1800-tallet da Nøtterøy først og fremst var en sjøfartsbygd. Andre næringer kom i annen rekke. Disse var igjen som oftest eid/finansiert av skippere/redere.

22.04: Thomas Hylland Eriksen ”Hvem er nøttlendingen?”

140 personer var til stede i Teie kirke, spente på å høre professor i sosialantropologi Thomas Hylland Eriksen, kåsere over ”Hvem er nøttlendingen?”. Havet er viktig for nøttlendingen, det har det vært alt fra seilskutetida, skipsbyggingen, hvalfangsten og handelsflåten. Dette er borte — nå er det småbåtlivet som er viktig. Men sjømannen er symbolet på det som kjennetegner nøttlendingen, mente Hylland Eriksen.
Historielaget ble denne kvelden overrakt en gammel hustavle av Elin Strandli på vegne av henne selv og hennes brødre. Tavla kommer fra Søndre Årø og vil få en passende plass på Fagertun.

15.09: Kveldstur ”Omvisning på Torås fort.”

50 personer var møtt fram for å høre tidligere ordfører på Tjøme, Roar Tandberg, fortelle om fortets historie. Mye interessant ble fortalt, bl.a. om den optiske telegraf. Den sto på Torås under Napoleonskrigen 1807-1814.

22.09: Torbjørn Greipsland: ”Kongelig tro gjennom 100 år.”

Møtet ble holdt i Borgheim menighetssenter og 50 personer var møtt fram. Greipsland holdt et meget interessant foredrag om kongers og dronningers tro og liv fra Harald Hårfagre frem til vår nåværende kongefamilie. Han kom inn på vikingkongenes liv i kampen mellom gammel og ny tro.

20.10: Annar Fængsrud og Tore Dyrhaug: ”Flyktningetrafikken til Sverige”.

Møtet ble holdt i Borgheim menighetssenter, og 120 personer var møtt fram. Tore Dyrhaug fortalte om norske flyktninger i Sverige under krigen. Det var ikke alltid lett i og med at Sveriges nøytralitet var tyskvennlig. Dette snudde etter hvert, og Hjemmefronten opprettet flyktningorganisasjonen ”Edderkoppen”. Norske politistyrker ble etablert. Topp motstandsfolk var blant flyktningene, og gruppen i alderen 20 — 30 år utgjorde 50 prosent, hver fjerde flyktning var kvinne.
Annar Fængsrud, student ved NHH i 1944, søkte sikkerhet i Sverige. Tyskerne hadde store tap på østfronten og ville mobilisere gutter i alderen 18-23 år fra okkuperte land. Han var da 22 år, og på en engasjerende måte fortalte han om sin flukt sjøveien fra Sandøsund til Sverige.

Møte som vil bli holdt etter at redaksjonen av Njotarøy er avsluttet:

17.11: Tor Bomann-Larsen: ”Kongevalget i 1905.”

NJOTARØY Årsskriftet har nå ca. 1300 abonnementer og ca. 700 abonnenter. Opplaget blir i år som i fjor på 2800 eksemplarer.

STIFTELSEN FAGERTUN Restaurering og rydding går som planlagt. I ”møterom” underetasje låven er montęrt varmeovner, og det er satt opp stoler. Hustavlen er montert i maritimt rom i hovedhuset. Service er foretatt på alarmanlegget. Uteområdet på begge sider av alléen er under bearbeidelse, busker og kratt er kappet.

PROSJEKT AVISREGISTRERING Vi arbeider for en enda større tilgjengelighet til basen, på biblioteket og forhåpentligvis også på Fagertun. Kjartan Dale har også i år hjulpet mange med stoff og selv foretatt nye registreringer.

MELLOM BOLÆRNE Kulturminneprosjekt Mellom Bolærne ble startet i 1997 som et samarbeidsprosjekt mellom Østlandet Sjøforsvarsdistrikt og Nøtterøy kommune. Nøtterøy Historielag har siden den gang vært kommunens medhjelper, og den dyktige dugnadsgjengen under ledelse av Olav Erikstad har i flere år utført restaurerings- og vedlikeholdsarbeid på Grevestuen og bygningene ved Jensesundet. Skifte Eiendom under Forsvarsbygg, som overtok eiendoms- og forvalteransvaret fra sjøforsvaret, ønsket i januar i år selv å gjennomføre arbeidene på bygningene. Nøtterøy kommune overtok Mellom Bolærne og en rekke mindre øyer og holmer den 9. september i år. Dugnadsgjengen har i år utført omfattende arbeider på eiendommen Nordre Jensesund for Nøtterøy kommune.

MEDLEMSTALL Nøtterøy Historielag har 1050 medlemmer pr. 01.10.04.

STYRET Det har vært avholdt 5 styremøter, og 27 saker er blitt behandlet pr. 1. november 2004.

Follow Einar Hay-Hansson:

f. 1978. Med interesse for historie og utrustet med EDB-maskin, digitaliserer jeg Nøtterøy historielag. Send en mail hvis du lurer på noe web@notteroyhistorielag.no

Latest posts from

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.