Medlemsmøte i Nøtterøy historielag 23 sept. 2015

posted in: Medlemsmøte, Referat | 0

Nøtterøy historielag hadde sitt første medlemsmøte for høstsesongen på Borgheim menighetssenter.

Det møtte opp i underkant av 100 personer som alle ønsket å høre på den allsidige lærer, journalist og språkmann Knut Mello. Han var den første redaktør av Njotarøy, historielagets årsskrift, og er æresmedlem i Nøtterøy historielag. Temaet for kvelden var en reise rundt Nøtterøy og Tjøme sett fra sjøsiden.  Mello tok for seg øyer og skjær og satt disse inn i et historisk perspektiv.  Foredraget hadde tittelen «Fra Pønteberget til Masle».

Forklaringer på navnenes opprinnelse og betydning var interessante og møtedeltagerne deltok aktivt i etterkant av foredraget med egen kunnskap om temaet. Knut Mello krydret foredraget med anekdoter og vandrehistorier om opphavet til navnene på noen av øyene.  Navn på øyer og skjær kjenner vi først fra 14-1500-tallet og de er i mange tilfelle helt åpenbare, men det er også mange navn som er mer vanskelig å forstå. Et eksempel på dette er Bolærne. Navnet betyr ”øyene som ligger på kanten mot Oslofjorden”.

Foredragsholder fikk stor applaus for foredraget sitt. Det var åpenbart at de fremmøtte satte stor pris på det inspirerende foredraget.

Neste møte i Nøtterøy historielag holdes 14.oktober og temaet er «Litt om krigen og freden på Nøtterøy» med Rune Sørli fra Vestfoldmuseet. I tillegg vises Nøtterøy historielags film fra Grunnlovsgudstjenesten i Nøtterøy kirke i mars 2014. Alle er hjertelig velkommen. Møtet begynner kl 18.00.

Ref.

Dag Mikkelsen

 

Mello i historielaget

Nesten hundre møtte fram da Knut Mello holdt foredrag i Nøtterøy historielag forleden. Dermed var alle plasser i møtesalen på  menighetssenteret på Borgheim besatt. Og forventningene til de fremmøtte ble innfridd.
81 år gamle Mello, tidligere lærer og rektor, journalist og språkmann hadde forsamlingen i sin hule hånd.
Foredraget var en reise rundt Nøtterøy og Tjøme sett fra sjøsiden der navn på øyer og skjær ble kommentert og satt inn i en historisk sammenheng.
Tittelen på fordreget var «Fra Pønteberg til Masle». Innfødt nøttlending som Mello er, kunne han øse av personlig forhold til hele øyriket rundt Nøtterøy og Tjøme.
Direkte kontakt hadde han underveis med mange av møtedeltakerne som han understreket kanskje hadde like mye kunnskap om navn og steder som han selv. Mello krydret også foredraget med vandrehistorier og anekdoter knyttet til øyer og skjær, for de fleste navn på øyer og steder kjenner vi først fra 14/15 -hundretallet. Derfor er betydningen i mange tilfeller helt  åpnebare.
På «pønteberget» pynta en seg før en dro inn til byen for å selge fisk og andre varer en hadde med seg. En vandrehistorie er det for å forklare navnene Duken, Barneskjær,Fjærholmen, Adamskjær og flere andre. Det er en dramatisk fortelling om de som skulle i barnedåp, men kullseilet, mannen drev i land på Adamskjær,dåpsbarnet i land på Barneskjær, dåpsduken i land i Duken. Eller historien om de tre som forsvant i tåka, men som fortsatt kan ses på Roppestadholmen, tre små menn som går igjen. – Hvorfor hører ikke Verjø i Vestfjorden til Nøtterøy, men til Stokke,spurte Mello, øya ligger jo mye nærmere Nøtterøy enn til Stokke. Forklaringen er at øyene hørte til gårder på land. Verjø som navn er spennende, forklarte Mello.
– Jeg trodde ikke på ulv på Nøtterøy før den ble observert lys levende på Kaldnes for noen år siden, og ulv har det vært før.
For Verjø betyr vargøya, altså ulvøya. Ulven hadde nok trekk over Verjø og inn på land ved Hella, for her har vi en berømt ulvegrav som Asbjørnsen og Moes eventyr, «Han far sjøl i stua» er bygget over.
Mello kommenterte Bollæren-navnet, og understreket  at det heter Østre- Vestre- og Mellom- Bollæren.
-Det er snart bare Tønsbergs Blad igjen som staver det feil, konkluderte foredragsholderen.
Stor forvirring har det vært omkring navnene på sundene mellom Nøtterøy, Føynland og Husøy. Viktig er det å holde fast på at Husøysund er mellom Husøy og fastlandet, Myrasundet og Bjønebusundet heter sundet mellom Husøy og Føynland. Mello nådde nesten fram til Masle på sin fordragsreise.
Masle ,eller offisielt Masseløy er jo så spennende kunne Mello fortelle,for hva betyr Masle egentlig? Mange kommenterte Knut Mellos foredrag etterpå, og kunne komme med tilleggsopplysninger.
Og til slutt vanket kjempeapplaus for en spirituell og ispirerende foredragsholder.

Svein Lundby

Follow Einar Hay-Hansson:

f. 1978. Med interesse for historie og utrustet med EDB-maskin, digitaliserer jeg Nøtterøy historielag. Send en mail hvis du lurer på noe web@notteroyhistorielag.no

Latest posts from

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.