Nøtterøy Historielag – Årsberetning 1992/93

posted in: Referat | 0

Styret
Leder:Terje Fr. Gulbrandsen
Nestleder: Lisbeth Higley
Kasserer: Knut Mello
Sekretær: Bente Dyrhaug,
Styremedl: Ivar Gulliksen
Varamedl.:Kjartan Dale, Grete Eriksen, Svein Hermansen, Henrik Eddie

NJOTARØY
Red.: Knut Mello,
Red.kom: Tore Dyrhaug,Terje Fr. Gulbrandsen, Svein Hermansen (foto), Lisbeth Higley, John M. Hovland

Hella
Torgeir Bakka

Slektsforskning
Henrik Eddie

Fotogruppe
Kai Roar Furvann (leder), Svein Hermansen

Teie ubåtstasjon
Stein Strandli

Avisregistrering
Tore Dyrhaug, Kjartan Dale

ARRANGEMENTER
21.9. Årsmøte.
Møtet ble avholdt på Nøtterøy videregående skole med 120 fremmøtte. John M. Hovland og Lilly Olstad ønsket ikke gjenvalg, og de ble takket for sin gode innsats for laget gjennom mange år. Jorun Vesterlid kåserte om «Hvalfangerkonene» og Vera Rostin Wexelsen fremførte sin egen monolog om samme emne, en forestilling som nok satte mange følelser i sving blant de fremmøtte.
27.10 Lasse Jahnsen : Tønsberg 1650 – 1814
Jahnsen kåserte om utviklingen av Tønsberg på grunnlag av studier av eiendomsforholdene i byen; et meget interessant emne. I tillegg til foredraget ble vist to deler av Ingvar Dillans Nøtterøy-film, kommentert av Øystein Sårheim. Det var ca. 130 mennesker til stede i Sparebankens NORs lokaler i Tønsberg; et nødvendig møtelokale pga. behovet for storskjerm.
3.2. Ragnar Aasland : Fra seilskip til borerigg.
Møtet ble holdt i biblioteket i Tønsberg for ca. 170 interesserte personer. Tidligere på kvelden var ca. 200 personer innom Eie Andersens utstilling i Tønsberg Sjømannsforening med mange interessante gjenstander fra maritimt miljø. En fin sjøfartskveld, selv om noen beklaget det store fremmøtet!
1.3. Filmkveld, Tønsberg kino: «Kampen om tungtvannet».
Femti tilhørere fikk en instruktiv orientering av Tore Dyrhaug før de så denne filmklassikeren.
20.4. Utflukt – Vallø og Tverved
65 personer var med på denne kveldsutflukten som startet med en interessant omvisning på og orientering om Prins Christians batteri, som er restaurert de siste årene. Så gikk ferden til Tverved skolemuseum der vi fikk en fin omvisning i den restaurerte skolebygningen. En tankevekkende kveld for deltagerne – barndommen er blitt historie!

45 medlemmer av historielaget hadde en finn weekendtur til blant annet helleristningsfeltet i Vitlycke, Tanum i Bohuslän.
45 medlemmer av historielaget hadde en fin weekendtur til blant annet helleristningsfeltet i Vitlycke, Tanum i Bohuslän.

5.- 6.6. Utflukt
For første gang satset vi på todagerstur, og vi la den til Bohuslän. Med buss og ferge over fjorden til Strømstad dro 45 glade deltagere, som fikk med seg Per Linge ved Strømstad, helleristningsmuseet i Tanum, Bohuslåns museum og Svenneby kirke. Riverside Hotel i Uddevalla kan anbefales! Etter deltagernes mening var turen en ubetinget suksess.

Andre arrangementer
1.-2.5.
Utstilling på Teie IFs messe i Wilhelmsenhallen, der vi solgte en del litteratur og vervet noen medlemmer
14.5.
Vi var nok en gang teknisk arrangør for «Fredagskjappen», som gikk fra Hårkollen-hallen over Vardås og bygdeborgen på Tjuvkollen. 214 mennesker var med i det litt sure været.

«Njotarøy»
1993-utgaven av «Njotarøy» ble trykket i 2000 eksemplarer, men den er ikke utsolgt.

Stiftelsen FAGERTUN

Siden forrige årsberetning har interimsstyret hatt 4 møter, og forhandlingene førte frem til et forslag til vedtekter og en avtale mellom kommunen og laget. 6. august ble avtalen underskrevet, og fra denne dato er «Stiftelsen FAGERTUN» -lokalhistorisk senter« et faktum. Nøtterøy kommune har utnevnt bygningssjef Geir Gartmann og fhv. skolesjef Knut Gjertsen som sine representanter i stiftelsesstyret. Laget velger sine representanter på årsmøtet. Leder, kasserer og styremedlem har møtt i de to møtene som stiftelsesstyret avholdt i september 1993.

Styret har hatt 10 styremøter og behandlet 31 saker.

Gaver/bidrag Styret takker Nøtterø Sparebank og Nøtterøy kommune for bidrag til driften av laget.

Medlemstall Pr. 27.9.93 har laget 630 betalende medlemmer.

Styret

Follow Einar Hay-Hansson:

f. 1978. Med interesse for historie og utrustet med EDB-maskin, digitaliserer jeg Nøtterøy historielag. Send en mail hvis du lurer på noe web@notteroyhistorielag.no

Latest posts from

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.