Årsberetning 94/95

posted in: Arrangement, Referat | 0

Nøtterøy Historielag Aktivitetsmelding 1994-95
Styret
Leder: Terje Fr. Gulbrandsen
Nestleder: Lisbeth Higley
Kasserer: Knut Mello
Sekretær: Bente Dyrhaug
Styremedl.: Ivar Gulliksen
Varamenn: Knut Bjønness : Gunnar Faber : Svein Hermansen : Anne Lisbeth Kopperud

NJOTARØY
Redaktør : Knut Mello. Redaksjonskomit: Tore Dyrhaug, Terje Fr. Gulbrandsen, Svein Herman-sen (foto), Lisbeth Higley.

Hella
Torgeir Bakka.

Stiftelsen FAGERTUN
Terje Fr. Gulbrandsen, Ivar Gulliksen, Anne Lisbeth Kopperud.

Fotogruppe
Morten Furvann (leder), Svein Hermansen.

Styret, FULEHUK
Jan Tønnesen

Avisregistrering
Kjartan Dale, Tore Dyrhaug

ARRANGEMENTER

20.9.94. Årsmøte
Møtet ble holdt på Borgheim menighetssenter med 120 fremmøte. En kjenning fra turen våren 1994, «Kjenn din øy», Thore Holm, holdt et fengslende lysbildekåseri han hadde kalt «Bilder fra Nøtterøy» med hovedvekten lagt på kyststien og tilstøtende naturperler.

11.10.94. Kveldstur
Ca. 50 medlemmer var med til Olsen Nauens klokkestøperi på Sem, med omvisning i det nyåpnede museet og støperiet.

18.10.94. Arne Emil Christensen: Nytt lys på vikingskipsfunnene i Vestfold
Ca. 100 fremmøtte fikk høre et meget engasjerende og tankevekkende fore-drag om de nasjonalskatter som er funnet i Vestfold.

23.11.94. Karl Jan Skontorp: Pionerer og hvalfangst på Syd-Georgia
Arrangementet var en del av kulturuken i forbindelse med åpningen av det nye kulturhuset på Tinghaug. Sjøfart og hvalfangst er populære emner i historielaget, og 350 tilhørere fylte den store sa-len og fikk se Skontorps bestefars unike bilder fra før 1914. I tillegg var en liten hvalfangstutstilling montert i foyeren, til stor glede for de mange fremmøtte.

1.3.95. Terje Gansum: Haugar og Haugarting. Litt om rikssamling og store gravhauger i Vestfold.
Dette var et interessant foredrag om nye og tildels oppsiktsvekkende funn, med ca 90 fremmøtte. I tillegg fortalte Øyvind Trygstad om fremdriften på Fagertun.

4.4.95. Egil Jahrefflorgan Aarø: Losens liv
90 medlemmer hørte et levende foredrag. Det var i tillegg en utstilling med bilder og modeller, utlånt av Eie Andersen.

25.4.95 Kveldstur
En fullsatt buss gikk til Vestfold Fylkesmuseums gård Gomsrød i Brunlanes. Elin Graabræk fra museet orienterte og viste rundt på den vakre gården.

Nøtterøy Historielags juniutflukt gikk i år over to dager til Telemark. Her turbinhallen på Vemork. Historielagets leder Terje Fr. Gulbrandsen helt til høyre.
Nøtterøy Historielags juniutflukt gikk i år over to dager til Telemark. Her turbinhallen på Vemork. Historielagets leder Terje Fr. Gulbrandsen helt til høyre.

5.5. – 11.5.95 Frigjøringsutstilling
Historielagets utstilling i Kulturhuset fikk stor oppslutning. Styret takker alle som bidro med ulike typer gjenstander. Rune Sørlies hefte om okkupasjonstiden på Nøtterøy selges fortsatt fra rådmannskontoret, Tinghaug.

 

27.5 – 28.5.95 Telemarkstur
43 medlemmer var med på årets utflukt til Telemark. Første stopp var Kongsberg kirke med interessant guiding, og så sto Industriarbeidermuseet på Rjukan for tur med spennende omvisning og god lunsj. Etter innsjekking på Rjukan Gjestehus fikk deltagerne et fascinerende billedkåseri av Rjukan-patrioten Torgeir Syverstad. De fleste rakk også en tur på byen om kvelden. Søndag besøkte vi Telemark fylkesgalleri på Notodden før vi satt kursen mot Ulefoss, der omvisning i Ulefos Hovedgård og lunsj sto på programmet. Tre timer med DS «Victoria» til Skien ble en fin avslutning på turen.

21.9.95 Kveldstur til Fagertun
Ca. 80 medlemmer benyttet anledningen til å bese hovedhuset som er i ferd med å bli pietetsfullt restaurert. Lisbeth Higley og Knut Mello ga en kort beretning om arbeidets gang. Turen til Vestfold Fylkesmuseum ble dessverre avlyst.

26.9.95 Ole J. Benedictow: «Dødens triumf» – Hvordan kunne pesten spre seg i et tynt befolket land?
Professor Benedictow fengslet 80 tilhørere i Teie kirke med sin analyse av den store mannedøden i 1349-50. Selv om selve temaet var uhyggelig, følte mange stor glede over møtet med nyere historieforskning om norsk middelalder.

Møter som vil bli avholdt etter at redaksjonen av Njotarøy er avsluttet :

24.10.95 Reidar Kobro/Dagfinn Hauge: Kirken under krigen Barbra Stabell/Christopher Woie: Kirkekampen lokalt på Nøtterøy
En gruppe fra Nøtterøy menighet har tatt initiativet til et møte om kirkens rolle i motstandskampen under okkupasjonen. Historielaget står som medarrangør for møtet i Teie kirke.

«Victoria» i slusen på Ulefoss før historielagets medlemmer går ombord.
«Victoria» i slusen på Ulefoss før historielagets medlemmer går ombord.

16.11.95 Roy Jacobsen: Trygve Bratteli
Den grundige biografien om Nøtterøys store politiker foreligger i høst. Jacobsens foredrag med politisk, historisk og biografisk stoff fra hans bok vil bli høstens store begivenhet for historielagets medlemmer.

NJOTARØY
1994/95-utgaven ble trykket i 2525 eksemplarer, hvorav ca 200 er tilbake. Årets utgave er bestilt i et opplag på 2300. Årsskriftet har nå ca. 1150 abonnenter.

STIFTELSEN FAGERTUN
Status høsten 1995 (10.10.) er at stabburet nå er ferdig utvendig etter en mer omfattende rehabilitering enn ventet. Våningshuset er malt utvendig, og taket ventes ferdig lagt om kort tid. Inne er det nedlagt et stort arbeid dette året, både av KAJA-folkene og våre egne dugnadsarbeidere, og fem rom er så godt som ferdig restaurert og oppusset. I tillegg til taktekkingen er sikringsarbeider på sidebygningen og ikke minst låven prioritert denne høsten. Deretter står ytterligere
restaureringsarbeider i hovedhuset for tur. Nøtterøy Historielag har nå av egne midler investert ca. 300 000 kroner i Fagertun.

PROSJEKT AVISREGISTRERING
Databasen er nå omtrent komplett for tidsrommet 1870-1965 for Tønsbergs Blad. Kjartan Dale er for tiden i full aktivitet med å registrere lokalhistorisk stoff fra Vestfold Arbeiderblad fra 1909 til 1920. Basen begynner å bli kjent, og mange forfattere og forskere har med Dales hjelp fått ut uvurderlig stoff og spart seg for mye unødvendig arbeid.

STYRET Det har vært holdt 13 styremøter, hvorav 5 i forbindelse med frigjøringsjubiléet. Styret har behandlet 33 saker.

Gaver/bidrag
Styret takker Nøtterø Sparebank og Nøtterøy kommune for bidrag til driften av historielaget.

Medlemstall
Pr. 20.10.95 har historielaget 751 betalende medlemmer.

Follow Einar Hay-Hansson:

f. 1978. Med interesse for historie og utrustet med EDB-maskin, digitaliserer jeg Nøtterøy historielag. Send en mail hvis du lurer på noe web@notteroyhistorielag.no

Latest posts from

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.