Året som gikk – 2015

posted in: Referat | 0

Styret
Leder Gisle Bjørnstad, nestleder Svein Øksenholt, kasserer Jon Pande, sekretær Gunnar Olaussen, styremedlemmer: Inger Johanne Østgård, Dag Mikkelsen, Grethe Marie Christensen, Tone Meier. Utenfor styret: Regnskapsfører Trine Langemyr, webansvarlig Richard Fossum, Tor Carlstedt, Stiftelsen Fagertun, Vigdis Ramstad, Nøtterøy Husflidslag. Det er avholdt 8 styremøter.

Njotarøy
Redaktør Helga Daler. Billedredaktør Kai Roar Furvann. Redaksjonskomite Kari Tatjana Joukoff, Svein Lundby, Per Velde og Roar Engh. Årsskriftet har ca. 600 faste abonnenter som har reservert ca. 950 eks. Opplaget i 2014 var 2300 eksemplarer.

Medlemstall
Medlemstallet er stabilt med ca. 900 betalende medlemmer

ARRANGEMENTER

11. februar: Årsmøte
Borgheim menighetssenter. 70 frem møtte. Årsmelding og regnskap ble godkjent uten anmerkninger. På valg var: Svein Lundby, Kjell Hamer, Tor Carlstedt, Svein Øksenholt og Inger Johanne Østgård. Valget: Til styremedlemmer: Inger Johanne Østgård (for 1 år), Svein Øksenholt, Dag Mikkelsen og Gunnar Olaussen (ny sekretær). Til revisor for 2 år, Morgan Johnsen, og valgkomite: Kai Furvann, Kjell Hamer og Svein Lundby.

Etter årsmøtet holdt redaktør Einar Aaraas kåseri over emnet «Året før storkrigen – glimt fra Nøtterøy for 100 år siden». Han tok utgangspunkt i statsbudsjettet for 1913 som var på 142 millioner, til sammenligning var kommunebudsjettet på Nøtterøy kr 145 066,25. Dette var året kvinnene fikk stemmerett. Avisannonser kunne fortelle at «gård på Nøtterøy med butikk» skulle selges for kr 6 000, at originale «franske fotografier» selges for kr 3, og at å erverve seg ett måls tomt på indre Nøtterøy kostet ca. kr 1 000. Som avslutning på møtet ble styremedlemmene Trine Langemyr og Grete Nordnes takket av med blomster for sin innsats.

18. mars: Nasjonalparkforvalter Bjørn Strandli, «Færder Nasjonalpark».
Ca. 70 fremmøtte. Bjørn Strandli holdt et meget engasjerende og interessant foredrag om nasjonalparken med bakgrunn i historie helt tilbake fra generasjonene i skjærgården på 1600tallet.

8. april: Cathrine Stangebye Engebretsen – «I manns minne. Ukjente historier fra andre verdenskrig i Vestfold».
Ca. 80 fremmøtte. Hun baserte fore draget sitt på registrering og bevaring av fangeleirer og krigsfangegraver i regi av Vestfold fylkeskommunes 4-års plan. Utgangspunktet var den russiske fangeleiren på Mellom-Bolæren. Men det var ca. 100 000 krigsfanger i Norge. Av disse dør ca. 20 000 mens de er her. Omtrent 14 000 av disse er sovjetiske, og kun 5% av dem er identifisert.

11. mai: Dugnad i Søndre Hella i samarbeid med Nøtterøy Rotary-klubb var det våropprydding rundt Søndre Hella gravfelt. Ca. 25 fremmøtte, de fleste fra Rotary.

20. juni: Vårtur til Karljohansvern i Horten og besøk hos Horten Lokalhistoriske Senter.
35 deltakere. En engasjerende Morten Svagård guidet gruppen gjennom de historiske deler av Karljohansvern. Vi fikk omvisning i deler av området i et flott sommervær. Turen ble avsluttet med foredrag og omvisning i Horten Lokalhistoriske Senter samt servering av kaffe og vafler.

23. august: Åpen Dag på Fagertun
Solen strålte over Fagertun denne dagen. Ca. 2000 hadde funnet veien for å oppleve Nøtterøys bygdetun som er under kontinuerlig utvikling. Her ble det demonstrert baking av brød i bryggerhuset, veving i regi av Husflids laget, gamle blankpolerte biler fra Tønsberg Automobilklubb var utstilt og det var sjøfartsutstilling. Hage brukslaget stilte med blomster og nyttige tips og Vestfold Slektshistorielag med «Finne din slekt». Videre var det innslag fra birøkter med salg av honning, knivmaker og «Prinsesse Kristina»-foreningen. Våre lokale bønder, Bjertnes og Fossaas, stilte tradisjonen tro med gratis grønnsaker. Og som vanlig var det stor trengsel av kjøpelystne denne dagen.

20. september: Dugnad i Søndre Hella de fleste fremmøtte var fra Nøtterøy Rotaryklubb. En spesielt vakker høst kveld inspirerte til dugnad. Arbeidsoppgavene var som i vår, og tradisjonen tro var appetitten stor på pølser og mineralvann.

23. september – Knut Mello
Temaet for kvelden var en reise rundt Nøtterøy og Tjøme sett fra sjøsiden. Mello tok for seg øyer og skjær og satt disse inn i et historisk perspektiv. Foredraget hadde tittelen ”Fra Pønte berget til Masle”» – ca. 100 fremmøtte. Forklaringer på navnenes opprinnelse og betydning var interessante og møte deltagerne deltok aktivt i etterkant av foredraget med egen kunnskap om temaet. Knut Mello krydret foredraget med anekdoter og vandrehistorier om opphavet til navnene på noen av øyene. Navn på øyer og skjær kjenner vi først fra 14 – 1500-tallet og de er i mange tilfelle helt åpenbare, men det er også mange navn som er mer vanskelig å forstå. Et eksempel på dette er Bolærne. Navnet betyr ”øyene som ligger på kanten mot Oslofjorden”.

14. oktober – Filmfremvisning fra Grunnlovsgudstjenesten i Nøtterøy kirke.
Det var en kortversjon av filmen som ble tatt opp fra gudstjenesten 4. mars 2014.

Forfatter og filmregissør Rune Sørli: ” Litt om krigen og freden på Nøtterøy”
Rune Sørlie viste både kjente og ukjente bilder som var tatt under krigen på Nøtterøy og Tjøme. Ca. 90 fremmøtte.

Tore Dyrhaug ble utnevnt som Æresmedlem i Nøtterøy Historielag.

11. november – Sverre Mørkhagen: «Hvite seil og overfylte mellomdekk».
Om utvandringen til Amerika.

Besøk av sykehjemsbeboere på Fagertun. Foto: Øivind Tjøm.

STIFTELSEN FAGERTUN

Styret:
Styremedlemmer utnevnt av Nøtterøy Historielag. Leder Tor Carlstedt. Helge Th. Andersen. Gisle Bjørnstad. Vara: Inger Johanne Østgård, Grethe Marie Christensen.

Aktiviteter:
Dugnadsgjengen har hatt et svært så aktivt år og teller nå 12 personer. Snittalderen har sunket til 76 år, noe som skyldes to nye medlemmer. Det er loggført mer enn 2000 timer.

Låvens 2. etasje ble ferdigstilt i sommer og husflidslaget har tatt lokalene i bruk. Husflidslagets vevstue i låvens 1. etasje er nå blitt et flott møterom for inntil 50 personer. Lokalet kan leies ut til interesserte lag eller foreninger. Med flere brukere får vi et mer levende bygdetun.

Utvendig er parkanlegget stelt og pleiet, og stabburet har fått nye «stabber» da de gamle var morkne. Medlemmer av historielaget har på dugnad malt bryggerhus og stabbur, men maling av låven må utsettes til våren 2016.

Av store arrangementer må nevnes Hagelagets «Åpen Dag» 31. mai med stort besøk. Ikke mindre besøkt var vår egen «Åpen Dag» 23. august. I hele sommer har husflidslaget holdt lørdagskafe i bryggerhuset, det ble servert kaffe og sveler. Dette er tre arrangement som «setter» Fagertun på kartet. Spennende blir kommende «Jul på Gården». 27. november inviteres skoler for å oppleve hvordan jul kunne feires i gamle dager. Dagen etter er gården åpen for alle med tilsvarende aktiviteter.

Planene for 2016 er lagt. Det er politisk besluttet at Torødveien 47, huset til «Harald i svingen», oppført ca. 1790, skal demonteres og gjenoppføres på Fagertun. Videre skal det oppføres en smie som skal romme smieutstyret vi har mottatt i gave. Gamle takstoler fra tidligere Tønsberg Reperbane har vi kjøpt billig fra Kystkultursenteret i Tønsberg, og vi har sikret oss 250 m2 takskifer som skal erstatte den gamle skiferen på hovedhuset. Onsdager er dugnadsdag (dagtid) og interesserte som ønsker å besøke oss er velkommen til enkel omvisning og prat.

MELLEM-BOLÆRENS VENNER

Mellem-Bolærens Venner har 28 aktive medlemmer. De har merket noen flere avstikkere fra hovedstien på øya, og satt pp flere kyststi-stolper og info-skilt. Kampen mot rynkeroser på Mellem-Bolæren fortsetter. Det er slått med slåmaskin og ryddet med ryddesag mange steder på øya, slik at rynkerosene holdes i sjakk. De forsøker å ta vare på mangfoldet ved å etablere slåtteeng på flere steder. Der det er slåtteeng, lar de gresset gro til august før det slås, slik at blomster og gress får frødd seg på naturlig måte. I tillegg slås gresset jevnlig der det er opparbeidet plen (Rønningen, Nordre Jensesund og Grevestua). Det har vært nyrydning av skog og kratt i Samuelskilen, syd på øya. I Russerleiren, Greveparken og Rønningen har det vært hogst og ved produksjon.

Follow Einar Hay-Hansson:

f. 1978. Med interesse for historie og utrustet med EDB-maskin, digitaliserer jeg Nøtterøy historielag. Send en mail hvis du lurer på noe web@notteroyhistorielag.no

Latest posts from

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.