Referat medlemsmøte onsdag 18.10.17

posted in: Medlemsmøte, Referat | 0

Nøtterøy Historielag, referat fra  medlemsmøte onsdag 18.10.17

Historielagets leder Gisle Bjørnstad ønsket et fullsatt Menighetssenter velkommen og orienterte kort om Historielagets aktiviteter og kommende arrangementer. Deretter ga han ordet til ordfører Roar Johnstang som introduserte kveldens  foredragsholder, tidligere fylkesmann og nåværende styreleder for Norsk Friluftsliv,  Erling Lae. Johnstang  fortalte bl.a. at Lae ble fylkesmann for ti år siden, omtrent samtidig som han selv ble ordfører. Han understreket Laes viktige og positive rolle i kommunesammenslåingen mellom Nøtterøy og Tjøme.

Lae innledet med å fortelle litt om sin nåværende situasjon. Det var travelt å være pensjonist. Han hadde 11 styreverv, satt stor pris på å omgås dyktige fagpersoner, han var i Vestfold av og til og gledet seg over friheten pensjonisttilværelsen ga. Han mente dagens pensjonister hadde det bedre enn noen gang og  lurte på om de som kom etter oss, ville ha det like bra.

Lae snakket om det vakre og unike ved Vestfold, både kystlinjen og skogene innenfor. Han oppsummerte etableringen av Færder nasjonalpark og roste Johnstangs og begge kommunenes positive holdning. Han trakk fram Bjørn Standlies viktige rolle som leder for prosjektet, og ga alle æren for at en nasjonalpark aldri var etablert så raskt tidligere. Han understreket det helt spesielle ved skjærgården vår. Vi tar den for gitt, men for Europeere fra Danmark og sørover er en skjærgård noe sjeldent og  eksotisk.

Lae var innom flere temaer, bl.a. forretningenes åpningstider og han orienterte om noen av prosjektene som hans styreverv ga han kontakt med. Sparebankstiftelsen gir penger til mye viktig som kulturminner og ungdomsarbeid.  Her nevnte han bl.a. alle kulturminnene i Vestfold og det vanskelige ved at kommunene har eneansvaret for alle middelalderkirkene. Han trakk også fram et prosjekt der muslimske ungdommer jobber for at muslimsk ungdom ikke skal radikaliseres.

Lae brukte noe tid på kommunesammenslåingene. Kommunene som oppstod i 1837 og grensene mellom dem, har vært i stadig utvikling. Denne utviklingen måtte fortsette. Han trodde ikke mange savnet kommunene som hadde forsvunnet og mente stedene ville bestå innenfor de nye kommunene. Vestfold har nå 6 ”slitesterke” kommuner. Disse burde bestå  de neste 50 år.  Fylkessammenslåingene var vanskeligere å akseptere. Hans viktigste innvending mot denne prosessen, var at hensikten med den ikke var drøftet. Det var ikke gjort analyser av oppgaver regionene burde ha, eller hvorfor. Han mente Buskerud, Vestfold og Telemark burde utgjøre en region. Det vil samsvare med andre statlige etaters regioner.

Vestfold har utfordringer. Lae nevnte tilflytting. Med gode kommunikasjoner til Oslo, kan Vestfold bli et sovefylke. ”Vestfold må være sin egen lysende planet”, sa Lae, ”vi må ikke være en måne som får sitt lys fra Oslo”. Vestfold er arkeologenes skattkammer og  en stor matprodusent. Det pålegger kommunene i fylket et stort ansvar knyttet til arealforvaltning. Han understreket også det store konkurransefortrinnet som gode og veldrevne kommuner er for næringslivet.

Etter Laes foredrag som fikk stor applaus, var det spørsmål fra salen. Møtet ble avsluttet med kaffe og wienerbrød fra Meny på Skallestad og med utlodning av blomster og av bok gitt av Nordlie på Teie. Foredragsholderen ble selv den heldige vinner av  ikke mindre enn to blomster.

Follow Einar Hay-Hansson:

f. 1978. Med interesse for historie og utrustet med EDB-maskin, digitaliserer jeg Nøtterøy historielag. Send en mail hvis du lurer på noe web@notteroyhistorielag.no

Latest posts from

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.