Året som gikk – 2006

posted in: Referat | 0

STYRET:

Leder Thore Holm, nestleder Bente Dyrhaug, kasserer Brita Loeng, sekretær Rena Andersen, styremedlem John-Kristian Kristensen. Varamedlemmer: Inger Johanne Østgård, Anita Hansen, Odd Fagerli, Svein Øksenholt, Ole Johan Eide.

NJOTARØY: Redaktør: Terje Fr. Gulbrandsen. Redaksjonskomité: Lisbeth Higley, Harriet Marie Terjesen, Knut Mello, Svein Hermansen (billedredaktør).

HELLA: Leder Anita Hansen, Inger Johanne Østgård, Vera Hansen.

STIFTELSEN FAGERTUN: Leder John-Kristian Kristensen, Brita Loeng, Gunnar Faber. I tillegg to representanter fra Nøtterøy kommune.

PROSJEKT AVISREGISTRERING: Kjartan Dale og Tore Dyrhaug.

ARRANGEMENTER:

Årsmøte

Møtet ble holdt i Borgheim menighetssenter, og 80 medlemmer var møtt fram. Årsberetning og regnskap ble godkjent uten kommentarer. Samtlige som var på valg: Brita Loeng, Rena Andersen, Anita Hansen, Inger Johanne Østgård, revisor Trine Langemyr og valgkomiteen bestående av Tore Dyrhaug, Terje Fr. Gulbrandsen og Per Eide stilte til gjenvalg og ble enstemmig gjenvalgt.
Etter årsmøtet holdt pensjonert skipsfører Finn-Aage Christoffersen et meget interessant foredrag om ”Bosettingen på Torgersøya, Tørfest, Ormøy og Ormøbåen.”

”Hvalfangstens betydning for Nøtterøy, Vestfold og landet for øvrig.”

Ca. 300 personer var møtt fram i Nøtterøy kulturhus for å høre/se lysbildeforedrag av Kjell Tokstad, formann i Øyas venner. Tønsberg Sjømannsforenings shanty-kor åpnet kvelden med shanties dirigert av Finn-Age Christoffersen. Etter pausen ble filmen ”Med ”Rossen” på fangstfeltet» vist. Arrangementet var i samarbeid med Øyas venner.

05.04. ”Bygdebok Nøtterøy, kulturhistorien, 3. bind.”

75 personer var møtt frem i Teie kirke for å høre direktør og 1. konservator ved Nordsjøfartsmuseet i Telavåg, Egil Christophersen, fortelle om det nye kulturbindet som er under forberedelse. Han vil ta utgangspunkt i avslutningen av 1. verdenskrig og belyse utviklingen, kulturelt, økonomisk, politisk og sosialt fram til i dag. Dette arrangementet var i samarbeid med Nøtterøy kommune.

Sommertur til Høyjord stavkirke.

30 personer var med på denne turen i et praktfullt vårvær. Thore Holm ga en orientering om Høyjord stavkirke og stavkirker generelt i bussen på vei til Andebu. Høyjord stavkirke er den eneste stavkirken i Vestfold, og i landet for øvrig finnes det åtte totalt. Kirketjener Gerd Ruth Michelsen var guide og ga en interessant historikk over kirken fra den ble påbegynt på 1100-tallet, den gang var det kun koret. Den ble senere påbygd og siste restaurering fant sted fra 1948 til 1953.

13.09. ”Norge i 1850-årene og de første faste skoler på Nøtterøy med fokus på Torød skole.”

Lektor Terje Fr. Gulbrandsen innledet med et tilbakeblikk på norsk fortid for 150 år siden som munnet ut i at det her på Nøtterøy var skipsfartens kloke menn som klart så behovet for boklig lærdom i en verden av nye muligheter. Leder Thore Holm introduserte deretter arkivar Helge Paulsen som fortalte om Nøtterøys tidligste skolehistorie. Et lite tablå ble fremført under kaffepausen som viste Torød skoles tidligere lærer Olaf Knudsens første møte med sogneprest Harbitz. Bente Dyrhaug inviterte deretter forsamlingen til å se Torød skoles jubileumsutstilling. Ca. 100 personer var møtt fram til et meget vellykket møte.

”Tønsberg — Eidsfossbanen”.

70 personer var møtt fram i Borgheim menighetssenter for å høre Håkon Westbys foredrag om ”Tønsberg – Eidsfoss-banen”. Westby bygget sitt foredrag mest på gamle postkort fra jernbanestasjonene/poststedene. Den sto ferdig i 1901 og ble lagt ned i 1938, men enkelte av poststedene var i drift helt fram til 1970/1980-tallet.

Møte som vil bli holdt etter at redaksjonen av Njotarøy er avsluttet: ”Kanalen og den første bro” v/Hans-Chr. Sondresen.

NJOTARØY Årsskriftet har ca. 1300 abonnementer og Ca. 700 abonnenter. Opplaget blir i år på 2500 eksemplarer.

STIFTELSEN FAGERTUN Ved et utmerket samarbeid med Nøtterøy kommune, Nøtterøy Historielag og Vestfold Fylkeskommune er det lagt opp til en opprusting av Fagertun, slik at eiendommen vil kunne fremstå som et aktivt kultursenter på Nøtterøy. Første del av opprustingen omfatter uteområdet.

Området vest for hovedhuset er ryddet, arrondert, drenert, tilført vekstjord og tilsådd. Alléen fra Røsselgata er lagt om, de gamle trærne er fjernet, og nye trær er plantet langs alléen. Innkjøringen er markert med to store stener. Dugnadsgjengen fortsetter i kjent stil med vedlikehold, renhold etc. Et godt samarbeid med Nøtterøy Historielag har blant annet ført til at man har kunnet skifte ytterligere fem vinduer i hovedhuset. Konklusjon: Et godt år i 2006 for stiftelsen Fagertun.

PROSJEKT AVISREGISTRERING Kjartan Dale har også i år hjulpet mange med stoff og selv foretatt nye registreringer.

HELLA Det ble avholdt dugnad på gravfeltet 15. mai 2006.

SKOLEMUSEUM Gjenstander som tidligere er samlet inn fra skolene i Nøtterøy, er nå midlertidig plassert på Torød Skole.

MEDLEMSTALL Vi har pr. 1. november 2006 ca. 1000 medlemmer. Medlemmene oppfordres til fortsatt verving!

STYRET Det har vært avholdt 6 styremøter og 21 saker har vært behandlet pr. 1. november 2006

 

Follow Einar Hay-Hansson:

f. 1978. Med interesse for historie og utrustet med EDB-maskin, digitaliserer jeg Nøtterøy historielag. Send en mail hvis du lurer på noe web@notteroyhistorielag.no

Latest posts from

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.