Året som gikk – 2011

posted in: Referat | 0

STYRET

Leder Erik Graue, nestleder Svein Lundby, kasserer Trine Langemyr, sekretær Kari Joukoff. Styremedlemmer: Kjell Hamer, Inger Johanne Østgård, Tor Carlstedt, Svein Øksenholt, Liv Karin Johansen.

NJOTARØY

Redaktør: Terje Fr. Gulbrandsen. Red.kom.: Lisbeth Higley, Knut mello, Arne Aronsen, Asbjørn Øvrebø. Billedredaktører: Svein Hermansen, Kai Roar Furvann.

STIFTELSEN FAGERTUN

Leder: Kjell H. Johansen. Repr. fra Nøtterøy Historielag: Øyvind Tjøm, Inger J. Østgård, Svein Lundby, Helge T. Andersen, Rena Andersen (vara)

SØNDRE HELLA

Leder: Liv Karin Johansen

ARRANGEMENTER

16. februar – Årsmøte – Borgheim menighetssenter

Årsberetning og regnskap ble godkjent uten anmerkninger. Formann Thore Holm gikk ut av styret, og Erik Graue ble valgt til ny leder. Nye styremedlemmer ble: Kjell Hamer, Tor Carlstedt, Inger Johanne Østgård. Ny valgkomité: Sigurd Sondresen, Svein Åge Karlsen, Jan Roar Larsen.

Foredraget etter årsmøtet var ved tidligere direktør for Datatilsynet, Georg Apenes: Retten til å bli glemt.

Tema var Datalagringsdirektivet og de konsekvenser dette kunne få i forhold til overvåking av enkeltpersoner og samfunn. Apenes uttrykte tydelig skepsis til direktivet.

23.mars – Alf R. Jacobsen: Blücher.

Foredraget ble holdt med utgangspunkt i fora fatterens bok, «Blücher». Han beskriver hva som skjedde rundt den tyske invasjonen 8.-9. april 1940, med mange interessante detaljer og betraktninger omkring begivenhetene da «Blücher» seilte inn Oslofjorden.

13. april – Håkon Westby: 17. mai sett gjennom en frimerkesamlers øyne.

Lokalhistorikeren og filatelisten ga forsamlingen et innblikk i hvordan frimerker kan fortelle historie, og hvordan man kan tematisere en frimerkesamling.

4.mai – Vårtur.

Emnet for turen var nedlagte, gamle og nye skolebygg på Nøtterøy. Guide for turen var mangeårig medlem og æresmedlem i historielaget, Knut Mello, som selv har vært lærer ved fire av skolene, godt assistert av lærerkollegene Solveig Kristiansen Borge, Vigdis Ramstad og Trine Langemyr.

23.mai – Dugnad i Hella

i samarbeid med Vestfold fylkeskommune, Nøtterøy kommune og Nøtterøy Rotarya klubb. Arild Føleide og sønn startet i forveien med å slå ned gress og kvist. Dette ble raket sammen og lagt på middelaldergjerdet.

5.juni – Åpen dag på Mellom Bolæren

Mellem-Bolærens venner orienterte om historien og arbeidet de har gjort på øya. Nøtterøy historielag hadde stand med salg av Njotarøy og medlemsverving. Grevestua var åpen for publikum. Mange hadde funnet veien i det strålende været.

21.august – Åpen dag på Fagertun

Dagen startet med minnestund etter 22.juli. Deretter ønsket formann Erik Graue velkommen, før ordfører Roar Jonstang stod for den offisielle åpningen. I sin tale understreket han betydningen av frivillig innsats. Mange lokale, frivillige organisasjoner og enkeltpersoner var representert i regi av Nøtterøy Historielag. Slagen Bygdekvinnelag demonstrerte baking og steking av brød i steinovnen i det gamle bryggerhuset. Nøtterøy Husflidslag hadde utstilling i låven. Nøtterøy Sjømannsforening stod for en rikholdig utstilling av gamle sjøfartsgjenstander, som et par erfarne sjømenn kunne fortelle om. Tønsberg Automobilklubb stilte opp foran hovedhuset og viste eksempel på biler fra 20-, 30-, 40-, 50- og 60-tallet. På tunet kunne man besøke Nøtterøy Hagelag og beundre flinke treskjærere fra Mellem- Bolærens venner. Nytt av året var at Vestfold Slektshistorielag hadde stand med orientering om sitt arbeid. Lokale bønder, Bjertnes og Fosaas, stilte også i år opp med rikholdig utvalg av friske grønnsaker, som ble solgt for en billig penge. Husene var åpne for publikum, og historielagets æresmedlem, John Kristian Kristensen, holdt foredrag om stedets historie.

At det ble et vellykket arrangement med mer enn 500 frammøtte, skyldes i høy grad også Stiftelsen Fagertuns dugnadsgjeng, som hvert år gir historielaget verdifull hjelp med forberedelsene.

19. september – Dugnad i Hella.

ble gjennomført, tradisjonen tro, som i mai med godt frammøte.

21. september – Hans Chr. Bangsmoen: Rederiet Wilh. Wilhelmsen 150 år historien og historier

Jubileumsboken har blitt til i et samarbeid med Bård Kolltveit og forteller rederiets 150-årige historie, også med fokus på sjøfolkene. I tillegg til tidligere Wilh. Wilhelmsen-bøker har sjøfolks egne historier vært kildemateriale. Etter en gjennomgang av bokprosjektet gikk Bangsmoen over til å beskrive rederiets utvikling gjennom 150 år.

12. oktober – Leganger Hansens Legat

Daglig leder i Leganger Hansens Legat, Taran Abrahamsen, ga en spennende gjennomgang av søskenparet Hansens liv og virke, deres testamente, opprettelsen av legatet og legatets utvikling fram til i dag. Det har vært solid forvaltet, og består i dag av en samlet bygningsmasse til en bokført verdi på ca. 165 millioner.

16. november – Rune Sørli: Flyfoto fra Nøtterøy.

(Kommer etter at redaksjonen av Njotarøy er avsluttet)

NJOTARØY

Årsskriftet har ca. 1100 faste abonnenter. Opplaget i 2010 var 2200 eks.

STIFTELSEN FAGERTUN

Samtlige vinduer i sidebygningen/bryggerhuset (7 stk.) er skiftet ut med nye. Verkstedet i låvens underetasje er ferdig innredet. Elektriker har montert lys samt diverse strømuttak.

Det er også montert fire lysarmaturer på låven i 2. et. Ventilasjonsanlegg for toalettanlegget er montert.

Dugnadsgjengen har i år også tatt klipping av grøftene rundt eiendommen, og således spart ca. kr. 7.000,-. I tillegg til dette så sørger dugnadsgjengen for diverse vedlikehold av både uteområder og innendørs. Som tidligere somre har Gerd Nilsen sørget for hovedrengjøring av hovedhuset. Samtlige gardiner er også vasket, strøket og hengt opp igjen. Disse arbeidene er gjort i dugnadsgjengens sommerferie.

Gartnerfirmaet Strandman AS har som vanlig hatt vedlikeholdet av plenarealet. Dette arbeidet er vi godt fornøyd med. Samme firma er nå også innleid for brøyting i vintersesongen.

Etter at årsskriftet Njotarøy 2010 var gått i trykken, ble dugnadsgjengen tildelt Nøtterøy kommunes kulturpris. I tillegg til diplom fulgte også en sjekk. Noen av disse kronene er brukt til innkjøpt verktøy til verkstedet.

MELLEM-BOLÆRENS VENNER

Mellem-Bolærens Venner hadde satt seg som mål at Grevestuen skulle vere ferdig restaurert innen september, for deretter å bli overlevert til eieren, Nøtterøy kommune. Arbeidet startet i mars og 15-20 mann jobbet der ute hver tirsdag. Stua ble tjæret utvendig, rengjort og malt innvendig, samtidig som vinduer måtte skiftes og skorstein med to peiser måtte repareres. En mengde utvendig ryddearbeid måtte også utføres. Til slutt fikk Grevestuen nye møbler, d.v.s noen ble kopiert fra opprinnelige møbler utlånt av Wedel-Jarlsberg. Andre ble innkjøpt samtidig som vi mottok en rekke gamle innredningsgjenstander som gaver. Fredag 9. sept. 2011 ble Grevestuen overlevert til Nøtterøy kommunes ordfører. Det var en strålende solskinnsdag og ekstra hyggelig ble det da både fylkesmann og fylkesordfører også ble med på arrangementet.

MEDLEMSTALL

Nøtterøy Historielag har ca. 900 betalende medlemmer.

STYRET

Det har vært holdt 7 styremøter.

Follow Einar Hay-Hansson:

f. 1978. Med interesse for historie og utrustet med EDB-maskin, digitaliserer jeg Nøtterøy historielag. Send en mail hvis du lurer på noe web@notteroyhistorielag.no

Latest posts from

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.