8 april kl 1830 på Borgheim menighetssenter – «I manns minne? Ukjente historier om andre verdenskrig i Vestfold»

posted in: Medlemsmøte, Referat | 0

Arkeolog Cathrine S Engebretsen: «I manns minne? Ukjente historier om andre verdenskrig i Vestfold»manns minne

UKJENTE HISTORIER FRA 2. VERDENSKRIG I norsk historie har noen få fortellinger dominert krigshistorien folk flest kjenner. Snart har 70 år gått siden 2. verdenskrig, men fortsatt finnes det krigshistorier som ikke har blitt fortalt.

Under krigen ble mange tusen østeuropeiske krigsfanger deportert til Norge for å bygge det tyske forsvarsverket «Atlanterhavsveggen». I Vestfold var det 14 arbeidsleirer med krigsfanger og slaver. Mange av dem kom aldri hjem igjen.

Cathrine S. Engebretsen er arkeolog med spesiell interesse for krigshistorien. Hun jobber nå med å kartlegge kulturminner i Vestfold fra 2. verdenskrig. Cathrine er ansatt som rådgiver i Vestfold fylkeskommune, Kulturarv.

Referat
Medlemsmøte Nøtterøy Historielag
Nøtterøy menighetshus, 8. april 2015

«I manns minne. Ukjente historier fra 2. verdenskrig i Vestfold»
Arkeolog og rådgiver Catrine Stangebye Engebretsen fra Kulturarvavdelingen i Vestfold
Fylkeskommune holdt et interessant foredrag rettet mot registrering og tyskeanlegg; krigsgraver og fangeleire.

Men før hun slapp til orienterte historielagetsleder Gisle Bjørnstad orientere om følgende saker:

Loddsalg for støtte til historielaget vil fra høsten av foregå ved inngangen.

Historielaget skal arrangere vårtur (busstur) den 20. juni til Karl Johansvern. Det vil bli lagt opp til en rundtur med lokal guide, som kan fortelle om de forskjellige bygningene samt anekdoter fra området. Turen skal avsluttes med et besøk i Hortens lokalhiostoriske senter. Avreise kl 11:00 fra Fagertur, med retur ca kl 15:30. Pris (egenandel) kr 150,-. Påmelding til Bente Dyrhaug ettre prinsippet «først til mølla osv».

Neste medlemsdugnad blir på Hella i samarbeid med Nøtterøy Rotaryklubb, den 11. mai, kl 18:00.

Tor Carlstedt oeienterte om status for Fagertun; stiftelsen avventer svar fra Nøtterøy kommune angående Torødveien 47. Takstolene til den nye smia er fra den gamle Reperbanebygningen. Låven, bryggerihuset og stabburet må vaskes og males før 17. mai – trenger frivillige til dugnad.

Så til foredraget:

Vestfold Fylkeskommune har utviklet en 4-års plan for å registrere tyske anlegg i fylket. Dette gjelder først og fremst krigsgraver og fangeleire. Utgangspunktet har vært den sovjet-russiske fangeleiren på Midtre Bolæren. Foredragsholder viste et filmklipp fra og bilder fra åpningen av leirene. Her fremkom de forferdelige tilstandene fangene hadde levd under.

Informasjon om leirene har vært lite kjent pga flere forhold – den kalde krigen, politikk (dette var snakk om kommunistiske soldater) osv. Det har vært vanskelig å få tilgang til dokumenter angående fangene. De var registrert i Organisation Todt i Tyskland, Russland og i Norge. Fangene ble satt til arbeid på den tyske «Atlanterhavsvollen» som strakte seg fra Nord-Norge til Spania.

Ca 3 millioner fanger ble tatt i løpet av krigen. Av disse døde ca 1 million! Omtrent 100.000 fanger kom til Norge. Av totalt 20.000 døde utgjorde de sovjet-russiske fangene ca 14.000. Bare 50% av disse er identifisert. Det har også vært vanskelig å få dokumentert flytting av graver. En gravplass på Midtre Bolæren ble avdekket, der fant man kors og levninger. Det var også en fangeleir på Teie. Men her er en gravplass ennå ikke nøyaktig lokalisert. Totalt var det 12 tyske fangeleire i Vestfold.

Ca 80 medlemmer hadde funnet veien til menighetshuset for å høre på et meget interessant foredrag.

Ytterligere opplysning om tyske fangeleire og gravplasser kan registreres hos:

Digitalt fortalt (nettside)

Kulturminnesøk

Follow Einar Hay-Hansson:

f. 1978. Med interesse for historie og utrustet med EDB-maskin, digitaliserer jeg Nøtterøy historielag. Send en mail hvis du lurer på noe web@notteroyhistorielag.no

Latest posts from