Nøtterøy Historielag 1990/91

posted in: Arrangement, Referat | 0

STYRET
Leder: Terje Fr. Gulbrandsen.
Nestleder: Lilly Olstad.
Kasserer: Knut Mello.
Sekretær: John M. Hovland.
St.medlem: Olav Hoff.
Varamedl.: Henrik Eddie, Svein Hermansen, Lisbeth Higley og Finn Wittersø.

NJOTARØY:
Redaktør: Knut Mello, Tore Dyrhaug, Terje Fr. Gulbrand-sen, Svein Hermansen, Lisbeth Higley, Olav Hoff og John M. Hovland.

FOTO: Kai Roar Furvann og Svein Hermansen.

HELLA: Øivind Tjøm. Dugnad: John M. Hovland.

U-BÅTSTASJON: Henrik Eddie.

AVIS-REGISTRERING: Tore Dyrhaug og Kjartan Dale. FULEHUK: Svein Hermansen.

SLEKTSFORSKING: John M. Hovland og Henrik Eddie.

KYSTSONEUTVALG: Jan Brendalsmo og Stein Strandli.

STEDSNAVN: Terje Fr. Gulbrandsen.

RISPESTUA: Lisbeth Higley.

MØTER/TURER

10.10.90 Gøthe Gøthesen: «Sjømannsliv i mellomkrigstiden». Vi fikk en interessant og fargerik skildring av det daglige liv ombord og også i land med utgangspunkt i Gøthesens siste bok.

22.11.90 Rolf Scheen: «Peter Wessel Tordenskiold». Vår unge, gamle sjøhelts dramatiske liv ble presentert gjennom et lysbildekåseri, som fenget de mange tilhørerne.

6.3.91 Bjørn Myhre: «Hva Borrehaugene skjulte». Myhres konklusjoner var interessante: De siste utgravningene viser at Borre-haugene er ca 200 år eldre enn antatt, og det betyr faktisk en revisjon av rikshistorien.

22.4.91 Christian Keller: «Utgravningene langs nye E 18». Keller dokumenterte ved bilder og plansjer at raet har spilt en sentral rolle i bosetningen i Vestfold i mange århundrer. Nøtterøy viseklubb gjestet oss med god og morsom sang. Møtene var godt besøkt, opptil 120 personer, og publikum benyttet villig sjansen til å stille spørsmål. De ble holdt i Borgheim Menighetssenter, Teie kirke og Nøtterøy v. skole.

 Historielagets tur til Bolærne fort 16. juni 1991. Admiral Haakon Øberg og fortssjef, kommandørkaptein Helge Moen.

Historielagets tur til Bolærne fort 16. juni 1991. Admiral Haakon Øberg og fortssjef, kommandørkaptein Helge Moen.

16.6.91 BOLÆRNE. Endelig fikk vi sjansen til å besøke både Mellom og Østre Bolærne, og 170 deltagere fikk en strålende og meget interessant dag. Østlandets Sjøforsvarsdistrikt stilte med båter fra Sjøheimevernet og mannskaper som orienterte om fortet. I den nye messa ble vi servert en nydelig lunsj. En stor takk til alle som bidro til suksessen!

AKTIVITETER

Hella-prosjektet er i full utvikling. Etter at Nøtterøy kommune hadde gjort grovarbeidet på forsommeren, rykket historielaget inn for å ta finryddingen. 12 ganger samlet dugnadsgjengene seg under ledelse av John M. Hovland, og området fikk etterhvert det preget som er hensikten med hele prosjektet. Neste år begynner vedlikeholdsarbeidet.

Fotoregistreringen nærmer seg slutten av første fase. Fotogruppa under ledelse av Kai Roar Furvann har nedlagt et stort arbeid, og nå står vi foran et omfattende registreringsarbeid før det rikholdige materialet kan utnyttes.

Stiftelsen Teie u-båtstasjon er etablert med historielaget som en av de tre partene. Vår del av dette prosjektet skal bli en krigshistorisk samling med tanke på åpning i 1995. Primus motor i dette arbeidet er Svend Soelberg, som er i full gang med restaureringen av det ene bygget. Hvis noen vil ta et tak i dette arbei-det, kan de direkte kontakt med Soelberg (86393). Vi er representert i styret med Hen-rik Eddie.

«FAGERTUN»(Lensmannsgården) er nå kjøpt av kommunen, som har vært i kontakt med historielaget om en eventuell overtagelse. Mye arbeid gjenstår før vi kan si noe om denne eiendommen kan bli øyas bygdetun, men i løpet av høsten kan det skje en avklaring.

Avisregistreringen som skjer i samarbeid med Nøtterøy v. skole har pågått siden før jul under ledelse av Tore Dyrhaug. I dag er arbeidet med 1930-årene ferdig med over 26.000 registreringer, så når dette arbeidet er ferdig, vil vi sitte med en fantastisk kildesamling. Kjartan Dale har gjort en kjempejobb her.

«NJOTARØY» er nå etablert som fast innslag i Nøtterøys kulturliv. 1990-utgaven hadde bidrag som ikke var bestilt, og det tyder på at heftet har slått rot. Redaktør Knut Mello er åpen for nye artikler og tips om emner vi kan ta opp.

GAVER/BIDRAG

Nøtterøy kommune har bidratt til driften og Nøtterø Sparebank har støttet «Njotarøy». Vi er meget takknemlige for den positive interessen kommunen og banken viser oss.
Og vi skal selvsagt ikke glemme at Nøtterøy Historielag ble tildelt Nøtterøy kommunes kulturpris 1990. Vi tar det som et tegn på at virksomheten vår blir tatt alvorlig og at den betyr noe for kommunens kulturliv. Den er også en inspirasjon til fortsatt arbeid for bygdas lokalhistorie.

MEDLEMSTALLET må sies å ha økt eksplosivt. For 5 år siden hadde vi 230 medlemmer, 1.10.91 er 523 registrert som betalende medlemmer.

Follow Einar Hay-Hansson:

f. 1978. Med interesse for historie og utrustet med EDB-maskin, digitaliserer jeg Nøtterøy historielag. Send en mail hvis du lurer på noe web@notteroyhistorielag.no

Latest posts from

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.