Årsberetning 2014

posted in: Medlemsmøte, Referat | 0

NØTTERØY HISTORIELAG

ÅRSBERETNING 2014

Godkjent av årsmøtet 11. februar 2015

STYRET
Leder Gisle Bjørnstad
Nestleder Kjell Hamer
Kasserer Jon Pande
Sekretær Tor Carlstedt
STYREMEDLEMMER
Svein Øksenholt
Inger Johanne Østgård
Grethe Marie Christensen
Svein Lundby
Tone Meier
 WEBANSVARLIG  Richard Fossum
 VALGKOMITE  Kai Furvann
   Ingrid Gulliksen
   Ole Johan Eide
 REVISOR  Morgan Johnsen
 NJOTARØY
 Redaktør  Svein Lundby
 Biledredaktør  Kai Roar Furvann
 I redaksjonen  Helga Daler
 Arne Aronsen
 Kari Tatjana Joukoff
 Per Fredrik Velde
 Terje Fr. Gulbrandsen, viktig støttespiller under årets arbeid
 I STIFTELSEN FAGERTUN HAR NØTTERØY HISTORIELAG FØLGENDE MEDLEMMER
 Leder  Øivind Tjøm (til 11. sept), Tor Carlstedt (fra 11. sept)
 Fra historielaget  Helge Th. Andersen – leder i dugnadsgjengen
 Richard Fossum (til 11. sept)
 Gisle Bjørnstad (fra 11.sept)
 Varamedlemmer  Inger Johanne Østgård
Grethe Marie Christensen
Petter Flatland (til 11. sept) Harald Bakke (fra 11. sept)

 

SØNDRE HELLA

Vedlikehold i samarbeid med Nøtterøy Rotary klubb.

ARRANGEMENTER
26. februar – Årsmøte
Borgheim menighetssenter. 70 fremmøtte. Årsmelding og regnskap ble godkjent uten anmerkninger. På valg var: Svein Lundby, Grete Nordnes, Grethe Marie Christensen og Trine Langemyr. Grethe Nordnes og Trine Langemyr ønsket ikke gjenvalg. I tillegg ønsket Richard Fossum avløsning i sin valgperiode da han går over i Stiftelsens styre som styremedlem. Valget: Gisle Bjørnstad ble valgt til ny leder. Til styremedlemmer: Grethe Marie Christensen (gjenvalg), Jon Pande og Tone Meier. Suppleringsvalg etter Richard Fossum (1. år): Svein Lundby. Til revisor for 2 år Morgan Johnsen, og valgkomite for 1. år: Kai Roar Furvann, Ole Johan Eide. Ingrid Gulliksen.
Avtroppende leder Svein Lundby gratulerte Gisle Bjørnstad. Svein Lundby ble takket for at han sporty og på kort varsel tok lederrollen i 2013 og at han også var villig til å tre inn i gjenstående valgperiode for Richard Fossum.
Etter årsmøte holdt redaktør Einar Aaraas kåseri over emnet «Året før storkrigen – glimt fra Nøtterøy for 100 år siden». Han tok utgangspunkt i statsbudsjettet for 1913 som var på 142 millioner, til sammenligning var kommunebudsjettet på Nøtterøy kr. 145.066,25. Dette var det året kvinnene fikk stemmerett. Avisannonser kunne fortelle at «gård på Nøtterøy med butikk» skulle selges for kr. 6.000,-, at originale «franske fotografier» selges for kr. 3,-, og at å erverve seg 1. måls tomt på indre Nøtterøy kostet ca. kr. 1.000,-.
Som avslutning på møte ble uttredende styremedlemmer Trine Langemyr og Grete Nordnes takket for sin innsats med blomster.

4. mars – Bots- og bededagsgudstjeneste i Nøtterøy kirke.
Ca. 150 fremmøtte, alle i «tidsriktige klær», kvinnene i mørke sjal eller skaut, menn i mørke klær. Kvinner til venstre og menn til høyre. Dette var på dagen 200 år siden, det i samme kirke, Nøtterøy, skulle velge 2 valgmenn til gården Rostad i Våle, for der å velge 3 utsendinger fra Jarlsberg grevskap til Eidsvold. Tidligere sogneprest Ole Henrik Sørensen i daværende sogneprest J.A. Wille skikkelse ledet gudstjenesten, godt assistert av koordinerende sogneprest Tom Olaf Josephsen. Det var lagt opp til en tilnærmet, antatt lik, gudstjeneste som den i 1814. Historieforteller var Bente Dyrhaug og regien var ved Tore Dyrhaug. Gudstjenesten ble filmet og foreligger på CD-plate

9. april – Lektor Svein Lundby – «Stortingspresident Georg Prahl Harbitz».
Ca. 40 fremmøtte. G.P.H var prest på Nøtterøy 1852 – 1879 og betegnes som
«Nøtterøys reformator». Han var politisk radikal og ble kjent som en dyktig politiker med stor tyngde. Hele 6 ganger mens han var prest på Nøtterøy/Tjøme ble han valgt til stortingsmann. På Nøtterøy var han en av pådriverne til å etablere offentlige skoler, avvikle omgangsskolene, etablere Nøtterøy Sparebank å opprette et almuebibliotek.

19. mai – Dugnad i Søndre Hella
Ca. 30 fremmøtte, de fleste fra Rotary. I samarbeid med Nøtterøy Rotary klubb var det våropprydding rundt Søndre Hella gravfelt. Arild og Ærlend Føleidet hadde som vanlig startet i god tid med ryddesager. Hovedoppgaven i år var å gjenreise risgjerdet. Arbeidet ble avsluttet tradisjonelt med pølser og mineralvann.

14. juni – Medlemstur til Østre Bolæren (det militær anlegg)
35 deltakere. Guide for turen var vår egen, tidligere løytnant, Kjell Hamer som kunne fortelle om det militære anlegget som ble etablert i 1916 og avviklet 2004. Vi fikk omvisning i kanonstillinger som var bygd for å overvåke og forsvare all innseiling i Oslofjorden, videre boligkvarteret i fjellet og offisersbrakkene.
Vakkert steinarbeide på veiene i området brakte tankene til de sovjetiske fangene som var her ute.

24. august – Åpen Dag på Fagertun
Med dårlig værvarsel og truende skyer fra alle kanter strålte allikevel solen over Fagertun. Ca. 2.000 hadde funnet veien for å oppleve Nøtterøys bygdetun som er under kontinuerlig utvikling. Her ble det demonstrert baking av brød i bryggerhuset, veving i regi av Husflidslaget, gamle blankpolerte biler fra Tønsberg Automobilklubb og Brdr. Hanssen, Videre var det birøkter med salg av honning, Hagebrukslaget med blomster og nyttige tips, finne din slekt i regi Vestfold Slektshistorielag, sjøfartsutstilling og «Prinsesse Kristina» foreningen, knivmakere og treskjærere for å nevne noe.
Våre lokale bønder, Bjertnes og Fossaas, stilte tradisjonelt med gratis grønnsaker, og som vanlig var det stor trengsel av kjøpelystne.

15. september – Dugnad i Søndre Hella
Ca. 25 fremmøtte-En spesielt vakker høstkveld inspirerte til dugnad. Arbeidsoppgavene var som i vår og tradisjonen tro var appetitten stor på polser og mineralvann.

17. september – kunsthistoriker Morten Zondag: «Nøtterøy i kunsthistorien»C
a. 50 fremmøtte. Med støtte i en bildeserie på storskjerm fikk vi en historisk innføring i hvorfor kjente malere oppsøkte øyene. Navn som Fritz Thaulow, Eilif Peterssen, Jean Heiberg, Even Ulving og Ludvig Karsten ble nevnt. «Rosinen i pølsa» gjemte han til sist Edvard Munch. Lyset på øyene ble spesielt nevnt som veldig likt lyset på Skagen i Danmark. Zondag konkluderte med at vi øyboere skal være stolte over å hatt så mange av våre kjente og verdensberømte maler boende i perioder her. Flere av deres malerier med motiver fra øyene kan ses på museer, ikke bare i Norge, men også ute i Europa.

22. oktober – Øivind Thorsen: ”Sånn var`e på Nottere da”
140 fremmøtte Øyas egen humorist trakk mer enn fullt hus. Med sin lune humor trakk han paralleller mellom hans egen barndom og dagens barn. I hans tid elsket de søtsaker, om det kunne skaffes, nå skal ”søtsakene” være syrlige og salte. Den gang var det store avstander mellom Herstad og Vestskogen, for ikke å snakke om Torød, og så forskjellige folka var. Teie derimot var mer urbane med sin beliggenhet tett opptil ”storbyen” Tønsberg. Alle kjente seg igjen i forskjellene som Øivind trakk frem og lattersalvene satt løst.

12. november – forfatter Jon Michelet: ”Om krigsseilerne 1940 – 1945”
Nok en gang trakk foredragsholderen mer enn fullt hus og flere ble avvist til tross for at det var supplert med 40 ekstra stoler fra Fagertun. Foredraget ble holdt rundt triologien om de norske krigsseilere som er blitt svært populær, ikke minst på øya vår som led mange krigsseilerskjebner. Spesielt ble nevnt Nøtterøymannen Haugar Lyngås nevnt som overlevde flere torpederinger. Michelet hadde mottatt en beretning om hendelsene og utfordret historielaget til å utgi denne. Michelet vil støtte med Kr. 20.000,- og vil samarbeide med NH om utgivelse av dette.

NJOTARØY
Årsskriftet har ca. 600 faste abonnenter som har reservert ca. 950 eks Opplaget i 2014 var 2300 eks.

MEDLEMSTALL
Nøtterøy Historielag har ca. 900 betalende medlemmer

STYRET
Det er avholdt 11 styremøter, 4. møte med redaksjonen, 4 møter med pilegrimskomiteen og 1 møte med valgkomiteen. For å knytte til seg flere faste abonnenter på Njotarøy har styret avholdt et arbeidsmøte. Ca 160 bedrifter på øya er kontaktet der Njotarøy ble anbefalt som en flott julegave til ansatte og forretningsforbindelser. Styret har erfart at det trenger flere medlemmer til å delta i salget.

Tillagt under årsmøtet:
Nordvald Fuglestrand etterlyste NH sitt engasjement vedr avdukingen av minnesplakketten for Svend Foyn i Sevika. Svein Lundby var NH sin representant i arbeidsgruppen. Avdukingen var 30. august med stor oppslutning, musikkorps og flaggborg. NH bidro med et tilskudd på kr. 5.000,-.

Follow Einar Hay-Hansson:

f. 1978. Med interesse for historie og utrustet med EDB-maskin, digitaliserer jeg Nøtterøy historielag. Send en mail hvis du lurer på noe web@notteroyhistorielag.no

Latest posts from