Året som gikk – 2012

posted in: Referat | 0

STYRET

Leder Erik Graue, nestleder Svein Lundby, kasserer Trine Langemyr, sekretær Tor Carlstedt. Styremedlemmer: Kjell Hamer, Inger Johanne Østgård, Svein Øksenholt, Grethe Marie Christensen, Grete Nordnes.

NJOTARØY

Redaktør: Terje Fr. Gulbrandsen. Red.kom.: Lisbeth Higley, Knut Mello, Arne Aronsen.
Billedredaktør: Kai Roar Furvann.

STIFTELSEN FAGERTUN

Leder: Øivind Tjøm. Repr. fra Nøtterøy Historielag: Inger J. Østgård, Helge T. Andersen
Vara: Svein Lundby, John-Kristian Kristensen, Rena J. Andersen

SØNDRE HELLA

Styret i samarbeid med Nøtterøy Rotaryklubb

ARRANGEMENTER

  1. februar – Årsmøte – Borgheim menighetssenter. 41 medlemmer.

Årsmelding og regnskap ble godkjent uten anmerkninger. Sekretær Kari Joukoff og Liv Karin Johansen gikk ut av styret. Nye styremedlemmer ble valgt Grethe Marie Christensen og Grete Nordnes. Kasserer Trine Langemyr gjenvalgt for 2 år. Ny valgkomité: Svein Åge Karlsen, gj.valg, Gro Marie Slenes, Gisle Bjørnstad nye.

Vedtektenes §2, pkt D valg, endres til: E: Årsmøte velger leder og nestleder – begge med funksjonstid 2 år – leder det ene året, nestleder andre året. Svein Lundby valgt til nestleder.

Thore Holm ble utnevnt til historielagets fjerde æresmedlem.

Foredraget etter årsmøte var ved banksjef Bjørn Engaas. Temaet var banktjenester tilpasset dagens elektroniske hjelpemidler og bankens betydning for nærmiljøet.

  1. mars – Kultursjef Einar Schistad, Nøtterøy kommune. 60 fremmøtte

Han la vekt på hva det frivillige arbeidet betyr for kommunen og innbyggerne, og spesielt ble Nøtterøy Historielag nevnt. Videre ga han en innføring av hva kultursektoren kan tilby.

  1. april – Vestfold Slektshistorielag v/leder Torbjørn Steen-Karlsen. 60 fremmøtte

”Slektsforskning og våre røtter” var emnet vinklet mot Nøtterøy. Bygdebøker og elektroniske hjelpemidler er til god hjelp. Spesielt alle husmannsplasser, kanskje så mange som 200 bare på Nøtterøy, det engasjerer foredragsholderen.

  1. mai – Medlemstur til Mellem Bolæren. 65 deltok

Mellem-Bolærens Venner orienterte om arbeidet og historien på øya. Etter omvisning på strandstedet Nordre Jensesund ble deltakerne inndelt i flere grupper som oppsøkte Rønningen, Grevestuen og krigsfangeleieren ”russerleieren”. Deltakerne ble imponert over det store og verdifulle arbeidet ”vennene” hadde nedlagt.

  1. mai – Skjøtselsdugnad i Søndre Hellagravfelt. 35 deltakere, de fleste fra Nøtterøy Rotary.

Et prosjekt i samarbeid med Vestfold fylkeskommune, Nøtterøy Rotary og Nøtterøy kommune. Som vanlig med god hjelp fra Arild og Erlend Føleide. Gress ble slått, kvister kuttet og lagt på middelalder- gjerdet mot syd.

  1. august – Åpen dag på Fagertun. Mer enn 600 besøkende.

Leder Erik Graue ønsket velkommen og banksjef Bjørn Engaas åpnet dagen fra trappa på stabburet. Både ute og inne hadde representanter fra lokale og frivillige organisasjoner stands. I bryggerhuset demonstrerte og solgte Slagen Bygdekvinnelag baking og steking av brød, i naborommet var Nøtterøy Sjømannsforening med sin maritime utstilling av gamle gjenstander, og i låven Nøtterøy Husflidslag utstilling av egne produkter. Ute var det salg av grønnsaker som bøndene Bjertnæs og Fosaas hadde gitt til åpen dag, Vestfold Slektshistorieforening og Nøtterøy Hagelag orienterte om sine aktiviteter og publikum kunne beundre treskjærerarbeidene utført av medlemmer i Mellem-Bolærens venner. Historielaget hadde egen stand for medlemsverving og salg av lokalhistorisk litteratur og Njotarøy. Stor interesse ble også vist kunstneren Nina Nesje som hadde tatt med noen av sine skulpturer.

Både Tønsberg Automobilklubb og Brd. Hansens Auto var representert med flere biler, både førkrigsmodeller og etterkrigsmodeller. I tidsriktig antrekk sto en liten gutt å dro på lirekasse.

Husene var åpne for publikum, og foredrag om stedets historie og utvikling ble holdt av Øivind Tjøm.

  1. september – Religionshistoriker og forfatter Eivind Luthen. 50 fremmøtte

Over emnet Pilegrimsveien over Nøtterøy engasjerte foredragsholder publikum. Han utfordret historielaget til å merke en pilegrimsvei over øya som kunne starte fra Kaldnesbroen og ende i Tenvik for så å fortsette på Veierland, derfra over til Engø på Sandefjordsiden.

  1. september – Skjøtselsdugnad i Søndre Hella gravfelt. 25 fremmøtte, de fleste fra Nøtterøy Rotary. Som i mai ble ny dugnad gjennomført. Kulturlandskapet ble igjen klippet.
  2. oktober – Vidar Vestereng, fra Norsk Tollmuseum i Oslo. 110 fremmøtte

Smuglertid og Tollere var stort og farefullt rundt 1920 tallet. Med lun humor innførte han forsamlingen i fremgangsmåter, smuglerjakt og omsetning. Med sin nære beliggenhet til landene i Nord-Europa ble farvannet rundt og utenfor Nøtterøy attraktive for smuglertrafikken og flere på øya ble trukket med i virksomheten.

  1. november – Morten Zondag – ”Nøtterøy i kunsthistorien”

Må melde forfall som følge av utenlandsreise. Hans erstatter blir forfatter, skribent, kulturarbeider, kåsør, tryllekunstner og buktaler, Herman Berthelsen. Møtet avholdes etter at redaksjonen av Njotarøy er avsluttet.

Fagertun i høstfarger

NJOTARØY

Årsskriftet har 627 faste abonnenter som er reservert 948 eks.
Opplaget i 2011 var 2300 eks.

MEDLEMSTALL

Nøtterøy Historielag har ca 900 betalende medlemmer.

STYRET

Det er avholdt ti styremøter og ett samarbeidsmøte med redaktøren i Njotarøy.

STIFTELSEN FAGERTUN

Arbeidet i 2012 er en fortsettelse av godt innarbeidede rutiner både i styret og i dugnadsgjengen og i samarbeidet med Nøtterøy Historielag. Men med nye innslag:

For første gang har stiftelsen inngått en langsiktig leieavtale. Vi har leid ut vevrommet i låvens 1. et. til Nøtterøy Husflidslag frem til 01.08.17. Med dette er vi et lite skritt på vei mot å skape et bygdetun for innbyggerne på Nøtterøy. Noe også Åpen dag som Nøtterøy Historielag arrangerer på Fagertun, bidrar til. Ellers har året også vist en betydelig økning i utleie av våningshuset.

Styret har store planer for innredning av låvens 2. et. Men først måtte vi bygge ny låvebro, for den gamle var farlig å bruke. Etter søknad fikk vi dekket kostnadene til maskinarbeider og materialer av Sparebank 1 Nøtterøy-Tønsberg. Resten har dugnadsgjengen stått for. Broen er ferdig. Ellers har dugnadsgjengen hatt nok å gjøre for å holde anlegg og bygninger i orden. For å øke inntrykket av parkområde rydder gjengen skogen for busker og kratt hver høst. Det felles også hvert år en del trær. I sidebygningen innredes et «nytt» rom med dør inn fra vest. Vi håper også å få inn lys og kontakter i hele bygget. Det nye styret er i gang med en utredning om hva vi vil gjøre med Fagertun på kort og lang sikt for å oppfylle stiftelsens formålsparagrafer, og vi tester om sponsorer er en mulighet for å finansiere nødvendige investeringer.

Stiftelsens økonomi er todelt: Den årlige driften, som tradisjonelt dekkes av Nøtterøy kommune og Nøtterøy Historielag, og en investeringsdel som vi må søke eksterne bidragsytere om å dekke. Begge deler tilsvarer i år vårt oppsatte budsjett, og det er vi fornøyde med.

MELLEM-BOLÆRENS VENNER

For dugnadsgjengen har det vært et aktivt halvår, april – oktober. Hver tirsdag har 14-16 mann reist ut til M-B. I Jensesundet er det ryddet kratt langs stranden, flere hus er malt utvendig. I gamle dager trengte øybeboerene vinterfor til sine kuer / sauer. Midt på øya var det opprinnelig ryddet strandeng,som nå var overgrodd av kratt og trær. Det er ryddet 7-8 mål og satt området tilbake som engang var. Videre er det byttet ut noen stokker i veggene på Grevestuen, og parken er blitt vesentlig utvidet. Krigsfangeleiren (Russerleiren) er også en stor utfordring. Mye er gjort for å få fram konturene av leiren, – slik den engang var. Her står også mye igjen, og da i tett samarbeid med Riksantikvaren. Den gamle marinekaia i Kongshavnsundet var umulig å stige i land på for de yngste og de eldste. Gjengen har nå bygget en stålplattform med trapp på vestsiden av kaia, så nå er det problemet løst.

Follow Einar Hay-Hansson:

f. 1978. Med interesse for historie og utrustet med EDB-maskin, digitaliserer jeg Nøtterøy historielag. Send en mail hvis du lurer på noe web@notteroyhistorielag.no

Latest posts from

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.