Nøtterøy Historielag Årsberetning 1989/90

posted in: Referat | 0

Styret har i meldingsåret bestått av: Johan M. Hovland, leder, Terje Fr. Gulbrandsen, nestleder, Gerd-Margareth Norlund, sekretær, Knut Mello, kasserer, Olav Hoff, styremedlem. Varamedlemmer: Lilly Olstad, Lisbeth Higley, Svein Hermansen, Finn Wittersø. Gerd-Margareth Norlund har av personlige årsaker bedt seg fritatt som styremedlem. Lilly Olstad har møtt som styremedlem og vært lagets sekretær siden årsskiftet 89/90. Årsmøtet 1989 ble avholdt på Menighetssenteret på Borgheim 26. september.

Styret

Det er avholdt 6 styremøter. Styrets arbeid har vært preget av utgivelsen av opptrykket av Lorens Bergs «Nøtterø — En bygdebok» som ble trykket opp i 2300 eksemplarer høsten 1989. Det foreligger et restopplag på ca. 200 bøker. Nøtterøy kommune har kjøpt 200 eksemplarer for å dekke et framtidig behov. Nøtterøy kommune stilte en garanti for dekning av trykningsutgifter. Denne garantien ble ikke effektiv da historielaget selv greide å dekke utgiftene bl.a. på grunn av at salget gikk godt.
50-årsminnet for det tyske angrepet på Norge 1940 ble av historielaget markert ved at lagets medlemmer som hadde interesse av det kunne få delta i en kranspålegging på sjøen 8. april da «POL III» ble angrepet utenfor Nøtterøy og kaptein Leif Welding Olsen ble drept. Det lokale sjøheimevern stilte sin båt «Færder» til disposisjon for historielaget.
I anledning 50-årsminnet gikk Nøtterøy Historielag, Nøtterøy videregående skole og kulturkontoret sammen om et arrangement siste uke før 9. april. Arrangementet omfattet en permanent utstilling med spesielt kopier av avissider fra første halvpart av april 1940, gjenstander og dokumenter. Lysbilder med foredrag om forspillet til krigsutbruddet ved Tore Dyrhaug og Terje Fr. Gulbrandsen.
På årsmøtet som ble holdt på Menighets-senteret på Borgheim 26. september, holdt museumsbestyrer Einar Wexelsen et foredrag om «Hvalfangst på Island».
På åpent møte 3. april ble en av de to eneste gjenlevende fra «POL III», Leif Evensen, samt Torgeir Andersen, som var på Bolærne 9. april intervjuet av Knut Mello. Utstillingen og øvrige arrangementer på Nøtterøy videregående skole samlet totalt ca. 1300 personer.
Fredagskjappen ble 26. mai lagt til Nøtterøy med historielaget som arrangør. Turen gikk over Munkodden og gjennom Teieskogen. Guider var Mello, Gulbrandsen, Hermansen og Hoff.
Historielagets årlige ekskursjon gikk 1990 til Håøya søndag 10. juni med Tore Dyrhaug som cicerone sammen med Bjørn Kaltvedt, oppsynsmann på Håøya, og Robert Andersen, leder for sjøheimevernet i distriktet. Ekskursjonen ble meget vellykket i det vakre været.
Det har vært avholdt to åpne møter. Adjunkt Bjørn Deberitz holdt foredrag med lysbilder om «Mexico i spansketiden — et streiftog gjennom 300 års historie og mynttradisjon». Møtet ble holdt i Sentrumsbygget, Borgheim, 13. februar 1990.
Nøtterøy kommune har gjort et videopptak av Ingvar Dillans Nøtterøy-filmer. Videoen ble vist på et åpent møte i Teie kirke med overveldende publikumstilslutning.
Medlemstallet har denne periode økt til 430.

Årsskriftet NJOTARØY

Årsskriftet som kom ut første gang i 1987, kom med sin 3. utgave 1989, med økt opplag. Salget gikk tilfredsstillende, men det er igjen et lite opplag. Arbeidet med utgaven 1990 er i full gang under ledelse av redaktøren Knut Mello, som i redaksjonskomiteen har med seg Svein Hermansen, fotoredaktør, Tore Dyrhaug, Terje Fr. Gulbrandsen og Olav Hoff.

Tore Dyrhaug var guide for 150 personer på vårturen til Håøya.
Tore Dyrhaug var guide for 150 personer på vårturen til Håøya.

Representanter til råd og utvalg

Lisbeth Higley har også 1989/90 vært Nøtterøy Historielags representant til styringsgruppe og arbeidsutvalg for brosjyren «Informasjon om natur- og kulturlandskap på Nøtterøy».

Ubåtstasjonen på Teie

Nøtterøy Historielag ble sammen med noen få andre interessegrupper invitert til et møte på Gunnarsbø for å drøfte ubåtstasjonens fremtid. Møtet resulterte i at det skulle opprettes et interimsstyre hvor Nøtterøy Historielag skulle være representert. I styremøte 13. mars 1990 valgte styret lagets medlem Henrik Eddie som historielagets representant. Eddie har tilknytning til det maritime miljø.

Samarbeidsprosjektet Nøtterøy Historielag/Nøtterøy videregående skole

Historielagets styre har hatt møte med skolens rektor og andre representanter fra skolen om samarbeide innenfor forskjellige områder. Det var enighet om at historielaget og skolen burde samordne ressursene for å få til en bedre utnyttelse spesielt innenfor lokalhistoriske temaer.
Fra skolens side er det gitt uttrykk for et ønske om hjelp til registrering av Nøtterøy-stoff i gamle årganger av Tønsbergs Blad. Styret har gitt tilsagn om at det vil forsøke å finne en løsning på dette f. eks. ved henvendelse til våre medlemmer som er pensjonister.

Fornminnene i Søndre Hella

Styret har tatt opp igjen arbeidet med denne saken og valgt et utvalg bestående av Terje Fr. Gulbrandsen, Jan Brendalsmo og Øivind Tjørn, som sammen med representanter fra Oldsakssamlingen og Nøtterøy kommune skal forsøke å sette opp en handlingsplan for hvorledes restaurering, evt. utforskning av området skal kunne gjøres. Det har vært befaring av området med nevnte representanter.

Gaver og bidrag

Historielaget har mottatt kr. 10.000,— fra hovedutvalget for natur, kultur og miljø. Nøtterø Sparebank har støttet historielaget på mange måter, både økonomisk og praktisk.

Follow Einar Hay-Hansson:

f. 1978. Med interesse for historie og utrustet med EDB-maskin, digitaliserer jeg Nøtterøy historielag. Send en mail hvis du lurer på noe web@notteroyhistorielag.no

Latest posts from

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.