Året som gikk – 2008

posted in: Referat | 0

STYRET

Leder Thore Holm
nestleder Bente Dyrhaug
kasserer Trine Langemyr
sekretær Odd Fagerli
Styremedlemmer Svein Øksenholt, Anita Hansen, Ole Johan Eide, Pål Sæthre, Liv Karin Johansen.

NJOTARØY
Redaktør: Terje Fr. Gulbrandsen
Red.kom.: Lisbeth Higley, Knut Mello, Asbjørn Øvrebø, Svein Hermansen (billedredaktør)

STIFTELSEN FAGERTUN
Fra historielaget:
John-Kristian Kristensen (leder), Magnus Watterdal, Gunnar Faber
Varamedlemmer: Inger Johanne Østgård, Rena Andersen, Øivind Tjøm.
I tillegg to representanter m/varamenn fra Nøtterøy kommune.

HELLA
Leder Anita Hansen
Inger Johanne Østgård
Vera Hansen

ARRANGEMENTER

12.02.:Årsmøte

Møtet ble holdt i Borgheim menighetssenter med rundt 70 fremmøtte. Det ble vedtatt en vedtektsforandring ved at varamenn går ut og erstattes av styremedlemmer. Antall styremedlemmer begrenses til 8.
Årsberetning og regnskap ble godkjent uten kommentarer.
Brita Loeng, Inger Johanne Østgård og Rena Andersen frasa seg gjenvalg. Nye styremedlemmer ble Trine Langemyr og Liv Karin Johansen. Anita Hansen ble gjenvalgt. Ny revisor ble Morgan Johnsen. Valgkomiteen ble gjenvalgt: Tore Dyrhaug og Terje Fr. Gulbrandsen.

Etter årsmøtesaker holdt arkeolog Vibeke Lia et lysbildeforedrag om ”Veien gjennom Vestfold, arkeologiske registreringer 2005/2006”. Hun maktet på en utmerket måte å gi en forståelig beskrivelse av et meget komplisert arbeid.

11.03.:”Briggen Tor i Nordsjø- og Østersjøfart i 1880-årene”.

Sven Gjeruldsen fortalte om briggen ”Tor” som var hjemmehørende i Tønsberg. Gjeruldsen baserte sitt foredrag på skipsdagboken, det eneste som ble reddet da briggen havarerte ved Skottland under en orkan. De 45 fremmøtte i Borgheim menighetssenter fikk en detaljert og interessant fremstilling av det harde sjømannslivet på 1800-tallet.

15.04.:”Ny viten om Oseberg- og Gogstadskjelettene”.

Mer enn 100 personer i Borgheim menighetssenter fikk høre en engasjert og entusiastisk professor Per Holck kåsere om de mer enn 1000 år gamle skjelettene fra Gogstad– og Oseberg-utgravningene. Han trakk frem funn fra området rundt Svartehavet og spesielt analysearbeid fra Aserbajdsjan. I den forbindelse nevnte han også Thor Heyerdahls arbeidsteori om at Odins ætt hadde sin opprinnelse i denne regionen. Vi fikk også kunnskap om sykdommer som funnene kunne påvise i tillegg til alder, høyde og påførte skader.

22.05.:Kveldstur.

Turen gikk med buss til Kaupang med doktorgradsstipendiat Unn Pedersen som guide, og 42 påmeldte deltok. Unn Pedersen ga oss et interessant beretning om Kaupang som vår første vikingby og viste hvor utgravingen hadde funnet sted i bosettingsområdet og havna. Det ble funnet ca. 40 000 gjenstander og dette var glassperler, smykker, mynter etc. Disse funnene viste at det hadde vært handel med skandinaviske/europeiske steder. Funnene går tilbake til vikingtiden, ca 800 – 950. Formann i turkomiteen var Ole Johan Eide. Anita Hansen sørget for bevertning

Åpen dag på Fagertun 24. august 2008. (Foto: Thore Holm)

24.08.:Åpen dag på Fagertun.

Dagens tema var gamle barneleker, med sangleker, kasting på stikka, vippe pinne og slengtau. Brødrene Hanssens Auto stilte med veteranbiler, og Nøtterøy Landbrukslag presenterte og solgte sine produkter. Det var også salg av mat og drikke. Ca. 400 mennesker, små og store, var innom Fagertun mellom kl. 13 og 16 denne søndagen.

17.09.:”Europas historie”

med Karsen Alnæs skulle vært et lysbildeforedrag bygd på forbindelsen mellom kunst og kultur. Grunnet tekniske problemer med fremviseren, holdt Karsten Alnæs i stedet et timelangt foredrag om forløpet til 1. verdenskrig for de 115 fremmøtte i Borgheim menighetssenter. Det var stor begeistring for det ”improviserte” foredraget, og Karsten Alnæs tilbød seg å komme tilbake og holde det opprinnelige foredraget.

15.10.:”Fra Nøtterøy til Irak. Inntrykk fra reiser i Midt-Østen”

Sigurd Falkenberg Mikkelsen trådte til på kort varsel med sitt bildeforedrag da det opprinnelige programmet måtte utgå pga sykdom. I sitt timelange foredrag fortalte NRK-reporteren om møtet med sivilbefolkningen i krigsherjede Bagdad i 2003-2004 og også om hvordan det var å arbeide i krigssonen i Libanon. Over 60 historieinteresserte mennesker hadde møtt frem i Borgheim menighetssenter for å lytte til den kjente krigsreporteren, som nå også er blitt forfatter.

Møter som vil bli holdt etter at redaksjonen av Njotarøy er avsluttet:

12.11.:”Bibelske planter”
v/ Dag Åsmund Arneson

NJOTARØY
Årsskriftet har ca. 1300 abonnementer og ca. 800 abonnenter. Opplaget i 2008 blir på 2400 eksemplarer.

STIFTELSEN FAGERTUN
Våren 2008 ble kantvegetasjonen plantet. Samtidig ble ledninger lagt for vanning av anlegget. Fyringsanlegget for hovedhus og bryggerhus ble satt i forskriftsmessig stand i følge rapport fra VIB. Her fikk man støtte fra Sparebank 1 Nøtterøy – Tønsberg. Møterommet i underetasjen på låven er ferdigstilt, og toalettanlegget er under arbeid.

HELLA
Det har i år vært avholdt to dugnader: 26. mai og 22. september. Medlemmer fra Nøtterøy Rotaryklubb har stilt mannsterke begge dager sammen med representanter fra historielaget, to fra Nøtterøy kommune og en fra Vestfold fylkeskommune.

MEDLEMSTALL
Historielaget har ca. 900 medlemmer og vi oppfordrer til fortsatt verving.

STYRET
Det har vært avholdt 9 styremøter og 21 saker har blitt behandlet pr. 1. november 2008. Vårt historielag er registrert i Brønnøysund-registrene fra 20.02.08

Follow Einar Hay-Hansson:

f. 1978. Med interesse for historie og utrustet med EDB-maskin, digitaliserer jeg Nøtterøy historielag. Send en mail hvis du lurer på noe web@notteroyhistorielag.no

Latest posts from

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.