Året som gikk – 2013

posted in: Referat | 0

STYRET
Leder Svein Lundby, nestleder Kjell Hamer, kasserer Grethe Nordnes, sekretær Tor Carlstedt, Webansvarlig Richard Fossum, styremedlemmer: Inger Johanne Østgård, Trine Langemyr, Svein Øksenholt, Grethe Marie Christensen.

NJOTARØY
Redaktør Terje Fr. Gulbrandsen, bilderedaktør Kai Roar Furvann, redaksjonskomité: Arne Aronsen, Tor Gervin, Svein Hermansen, Lisbeth Higley, Kari Tatjana Joukoff, Knut Mello, Per Fredrik Velde, Grethe Aaraas, Einar Aaraas.

STIFTELSEN FAGERTUN
Leder Øivind Tjøm, repr. Fra Nøtterøy Historielag: Inger Johanne Østgård, Helge Th. Andersen. Vara: Svein Lundby, Rena J. Andersen, Petter Flatland

SØNDRE HELLA Styret i samarbeid med Nøtterøy Rotaryklubb

ARRANGEMENTER

27.februar – Årsmøte – Borgheim menighetssenter. 72 fremmøtte.
Årsmelding og regnskap ble godkjent uten anmerkninger. Leder Erik Graue gikk ut av styret. Det hadde ikke lykkes å finne ny leder og styret fikk årsmøtes fullmakt til å finne ny leder blant det nyvalgte styret.
På valg var Kjell Hamer, Svein Øksenholt, Inger Johanne Østgård og Tor Carlstedt, alle tok gjenvalg. Trine Langemyr ble valgt for 1 år. Nytt styremedlem ble Richard Fossum. Ny valgkomité: Leder Finn Bøe, Gisle Bjørnstad gjenvalg og Erik Graue ny. Alle valgt for 1 år.
Avtroppende leder ble takket av nestleder for sin innsats i 2 år og overrakt blomster
Forslag til ny tekst i vedtektene under § 2: Valg punkt H:”Styret i Nøtterøy Historielag innstiller en valgkomité på 3 medlemmer for 1 år. Et medlem av valgkomiteen tar gjenvalg hvert år og fungerer i 2 år for den nødvendige kontinuitet.” Vedtatt.
Etter årsmøtet holdt informasjonssjef Tor Gervin foredrag over emnet: ”Utvandringen til Amerika. Mormonpioneren fra Sandsvær og de som fulgte etter fra Nøtterøy” Forsamlingen fikk et bilde av hvor vanskelig det var å forkynne sin religion, hvilke prøvelser de ble utsatt for både under sjøreisen og kryssingen, delvis til fots, over det store amerikanske kontinentet.

20.mars Trafikkleder Svein Rune Klemmetsby: ”Øybuss og busstrafikken på Nøtterøy og i Tønsberg”, 75 fremmøtte. Utviklingen av rutebilhistorien på Nøtterøy fra 1910 frem til i dag ble formidlet ved hjelp av en lysbildeserie. Den første organiserte busstrafikken startet i 1911 på Nøtterøy, før den tid var det fra øyene å benytte båttrafikken som raskeste måte å forflytte seg på.

17.april filmskaper/journalist Erik Jacobsen og tidligere teknisk direktør Ragnar Aasland: ”Fra skipsverft til bydel”, 80 fremmøtte. Jacobsen viste deler av sin film om Kaldnes Mek. Verksted krydret med lystige historier vekselvis med Aasland. Mange av de fremmøtte hadde selv hatt sitt arbeid på Kaldnes og nikket gjenkjennende til bilder, stabel avløpninger, bygninger og intervjuobjekter.

15.mai Vårtur: ”Fra Nøtterøy kirke til Søndre Hella gravfelt”. Seksti regnkledde, fremmøtte trosset vær og værmelding til rusleturen som ble ledet av tov våre æresmedlemmer, Terje Fr. Gulbrandsen og Knut Mello. Med små stopp fikk vi historien om middelskolen, prestegården, Nyhus, gamle Hella veien m.m. Ved avslutningen på Søndre Hella gravfelt ble det servert kaffe, boller og brus.

27. mai Dugnad i Søndre Hella Et samarbeid med Vestfold fylkeskommune, Nøtterøy kommune og Nøtterøy Rotaryklubb. Arild Føleide og sønn startet i forveien med å slå ned gress og kvist. Med raker stilte ca 30, de fleste fra Rotary, til lystbetont arbeid som ble avsluttet med pølser og mineralvann.

25.august: ”Åpen Dag” på Fagertun. Mer enn 1000 fremmøtte fikk se bygninger og omkringliggende arealer i det beste sommervær. Husflidslaget stilte i bunader, her var Vestfold Slektshistorielag, Hagelaget, knivsliper og treskjærere. Gamle, nypolerte biler representert ved Tønsberg Automobilklubb og ”Brødrene Hansen”. Bygdekvinnene fra Slagen stod for brødbaking med etterfølgende salg, og bøndene Bjertnes og Fosaas ga som vanlig store mengder grønnsaker for salg hvor hele omsetningen ble gitt til Nøtterøy Historielag.

30.september: Dugnad i Søndre Hella Med samme oppgaver som i mai møtte 25 frem, de fleste fra Nøtterøy Rotaryklubb. Området ble ”frisert” og ryddet, som vanlig med pølser og brus til avslutning

25.september: Per E. Olsen: ”Syvårskrigen for 17. mai 1807-1814” 40 fremmøtte. Vårt første medlemsmøte ved 200-årsmarkeringen av grunnloven fra 1814 – flere følger i vårterminen 2014. Napoleonskrigen var sentral og medførte til at landet ble isolert. Sverige var blitt en fiende og det ble utkjempet mange slag på land og sjø. Det endte med ”Kiel-freden”, som førte til at Norge skulle tilhøre Sverige.

16.oktober: Karsten Alnæs: ”Herman Wedel Jarlsberg i 1814” En dyktig økonom, men gåtefull. Svært sentral under unionsoppløsningen med Danmark og på Eidsvoll. Måtte tåle mange tap og ble mobbet av sine motstandere. Ble statsråd i den nye regjering og ble hjernen bak økonomien som reiste seg etter å ha ligget nede under blokaden. Til tross for mange politiske nederlag ble han allikevel den store vinneren i kampen for Norges uavhengighet.

Åpen dag på Fagertun 25. august.

13.november: Jan Brendalsmo: ”Bosetningshistorie på Nøtterøy i forhistorie og middelalder fra til ca år 1600” Møtet avholdes etter at redaksjonen av Njotarøy er avsluttet.

NJOTARØY
Årsskriftet har ca 630 faste abonnenter som er reservert ca 950 eks. Opplaget i 2012 var 2300 eks.

MEDLEMSTALL
Nøtterøy Historielag har ca 900 betalende medlemmer

STYRET
Det er avholdt 10 styremøter, ett møte med redaksjonen, ett møte med valgkomiteen og ett møte med Pilegrimstikomiteen.

STIFTELSEN FAGERTUN
Stiftelsen har fått sin første ÆRESBORGER AV FAGERTUN. Gerd ble tildelt tittel med diplom på festmøte i Dugnadsgjengen for sin mangeårige innsats for Stiftelsen. Arbeidet i 2013 er en fortsettelse av godt innarbeidede rutiner i styret, i brukerkomiteen, i dugnadsgjengen og oppfølging av våre vedtekter og Stiftelsesloven. Dugnadsgjengen har fått to nye medlemmer: Bjørn Åge Linnehol og Bjørn Stavnar. Samarbeidet mellom styrene i Nøtterøy Historielag og Stiftelsen Fagertun preges av gjensidig respekt for hverandres oppgaver og arbeidsmåter. Vi arbeider fortsatt med å utvikle utvekslingen av informasjon og ideer på alle plan i organisasjonene. I år har bryggerhuset fått en real opprustning. Vi har lagt inn nytt strømnett med kontakter, tak- og utelys. Vi har fullisolert et rom til dugnadsgjengen med nytt golv, utedør fra vest og ny vedovn. Dette har vært mulig pga sponsormidler fra Sparebank 1, Nøtterøy-Tønsberg. Nå står bygningen klar til bruk og utleie i sommerhalvåret. Vi har fått to seremonistenger sponset av Nøtterøy Historielag ved inngangen til alleen. Det ble fort populært å flagge når Fagertun var utleid til brylluper, barnedåper mm. Ellers har dugnadsgjengen hatt nok å gjøre for å holde anlegg og bygninger i orden. I år er det plantet 15 nye trær, 20 nye busker og satt 2000 blomsterløker.

Vi har fått byggetillatelse for innredning av låvens 2. etasje. Dette arbeidet er nå i gang. Stiftelsen skal «etablere, drive og videreutvikle et lokalhistorisk senter / bygdetun.» I den forbindelse har vi fått inn en rekke forslag til utstillinger/samlinger. Styret ønsker at dette skal sees i sammenheng og ønsker derfor etablert et MUSEUMSUTVALG med tre medlemmer fra Historielaget og ett medlem fra Stiftelsen. Utvalget skal bl.a. utarbeide forslag til prioritert bruk av våre lokaliteter på kort og lenger sikt. Vi også har bedt om at «skuterommet» flyttes fra bryggerhuset til våningshuset. Stiftelsens økonomi er todelt: Den årlige driften, som tradisjonelt dekkes av «fadderne», (Nøtterøy kommune og Nøtterøy Historielag) og en investeringsdel som dekkes av egne inntekter og eksterne bidrags ytere. Begge deler tilsvarer i år vårt oppsatte budsjett og det er vi fornøyde med.

MELLEM-BOLÆRENS VENNER (26 medlemmer)
Nok et travelt år ligger bak oss, og dugnadsgjengen har brukt tiden godt. Alle planlagte tiltak er avsluttet, nå på høsten gjenstår bare opprydding. Hovedprosjektet for denne sommeren var ny storbrygge i Jensesundet. Nå kan Flybåten og andre passasjerbåter av denne størrelse trygt bringe sine besøkende til Mellom Bolæren, disse turistene kan bringes/hentes både i Kongshavnsundet og Jensesundet. Dette gir gode muligheter for at denne flotte øya kan utnyttes enda bedre. For øvrig er stor innsats utført i Russerleiren og ved begge bruk i Jensesundet. Nye stier er ryddet og merket fram til gravplassen til krigsfangene, til gravrøys og til Solvik. Etter sommeren har medlemmene brukt mesteparten av tiden til rydding av stranden ved skytterbanen, og opprydding og drenering i parken ved Grevestuen. En rislebekk er renset opp, og parken vil i de kommende år vise seg fra sin beste side.

Follow Einar Hay-Hansson:

f. 1978. Med interesse for historie og utrustet med EDB-maskin, digitaliserer jeg Nøtterøy historielag. Send en mail hvis du lurer på noe web@notteroyhistorielag.no

Latest posts from

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.