Hvalfangst, småbarn og reddiker

Søren Berntsen :

Hvalfangstbestyrer Søren Berntsens dagbøker og brev fra Syd Georgia

Søren Berntsen var på hvalfangst i mange sesonger; og praktisk talt hele tiden førte han dagbøker; som langt på vei er bevart. I tillegg skrev han en mengde brev hjem. Dette materialet har hans etterkommere nå gitt ut som bok; hans datter har skrevet av bøker og brev og barnebarnet Karl Jan Skontorp har redigert boken. Njotarøy har fått tillatelse til å gjengi en del av dette materialet, som gir interessante innblikk i hverdag og fest. Berntsens rettskrivning er beholdt, men hans vane med å skrive uten tegn er rettet på.

Bernt Sørensen med tre av sine sønner, fra venstre: Jens, Herman og Søren. (Foto utlånt av Karl Jan Skontorp.)
Bernt Sørensen med tre av sine sønner, fra venstre: Jens, Herman og Søren. (Foto utlånt av Karl Jan Skontorp.)

Dagboksopptegnelsene er preget av faktiske forhold, om vær og vind, resultater av fangsten og oljekokingen, men i sin knapphet gir de også innblikk i hverdagens trivialiteter. Brevene hjem gir mer detaljerte opplysninger om livet på ”øya”, men de bærer også preg av savnet av familien. Berntsen avslutter så godt som alle brevene med kjærlige hilsener til sin Ingeborg og den oppvoksende barneflokken. Vi skal først gjengi en del av brevene som Berntsen sendte hjem i 1907, og som forteller om reisen ned til feltet. Bucentaur avgikk fra Tønsberg lørdag 12.10.1907 og var innom Tyne Dock for å bunkre kull før skuta satte til havs.

Mot sør

Madeira 7/1 1-07
Nu har vi da endelig kommet til Madeira hvor vi skal intage kull med Karl og Mathilde, men du kan tro at vi har stygt veir paa reisen. Vi har ikke hatt andet end storm og modvind hele veien og om mandag havde vi orkan. Da trodde jeg vi havde mistet Hvalbaadene for jeg synes ikke dem kunde flyte i saa meget vind og saan sø, men det var Gud som holdt dem oppe. Karl hang i sleber paa Bucentaur og jeg saa den gikk igjennem brot saa vandet pisket paa Tønden. Mathilde klarte seg forholdsvis bedre for jeg har aldri sett bedre baad til at klare sig paa søen, men den var sommetider tør til propellen naar den havde gaat imellem søen. Men nu har vi faat pent veir og nu begynder det at blive varmt. Ennu er det ikke for varmt saa det er deilig her. Bucentaur gaar smaat saa vi faar lang reise nedover, men nu skulde vi være klar av dem værste stormene saa nu gaar det vel litt bedre. En mand maatte vi gaa ifra i England. Han hadde gaat uloves iland og saa kom han ikke ombord til at vi skulde gaa….

St. Vincent den 15de November 07.
Igaar kom vi hidtil Cape Verde hvor vi ligger og indtager kul og saa holder vi kjedlesjau. Vi hadde pen reise fra Madeira og hid og jeg tenker nok vi faar pent veir den veien vi har igjen ogsaa nu, men Bucentauer gaar smaat saa det bliver lenge før vi kommer til Syd Georgia. Nu bliver det lenge før dere faar høre noget fra oss for vi er ikke i Port Stanley før Jul. Det er lang vei herfra og dit. Vi er friske alle sammen uten Maskinisten paa Carl. Han har lagt her ombord fra vi gikk fra Kanalen. Han har værk i kneet. Jeg var iland paa Madeira hos doktoren med ham, men vi skjønte ikke stort av hvad doktoren sagde for han talte halvdelen Engelsk og Portugisisk. Idag skal vi have doktor til ham igjen for han er ikke bra ennu. Jeg skulde hatt moro af at være iland paa Madeira der som det havde vært dagen for det var saa vakkert der. Men det var mørkt da jeg var iland. Vi kjørte til doktoren i en vogn med to stuter og jeg maatte le for jeg har aldri kjørt med stuter før. Du maa ikke se saa nøie paa skriften Ingeborg for de holder paa med kullene saa dekket rister baade over og under mig.

Hvalbåtene var små omkring 1910. Dette er den omtalte Karl med hval langs siden på vei inn til Bucentaur. (Foto utlånt av Karl Jan Skontorp.)
Hvalbåtene var små omkring 1910. Dette er den omtalte Karl med hval langs siden på vei inn til Bucentaur. (Foto utlånt av Karl Jan Skontorp.)

Bucentaur den 10/12-07 …
I kveld tenker jeg vi er i mundingen av Laplatafloden og vi skal gaa ind til en liten havn som heter Maldonado for at kulle begge hvalbaatene, men jeg vet ikke om det gaar an at faa sendt nogen post derfra. Jeg gaar ombord i Mathilde herfra til Port Stanley for at komme før dit ned og underhandle med Guvernøren om tilladelse at fange hval da Mathilde gaar litt fortere end Bucentaur og Karl skal holde følge herfra og dit ned. Du kan tro at vi har hatt pent veir hit helt siden vi var paa Madeira og det har vært godt og varmt her.

Bucentaur 17/12-07
Nu har vi endelig kommet til Falkland. Vi kom hid igaar med Mathilde og jeg gikk ombord i Mathilde oppe i Maldonado for at komme før hid for at faa ordnet med Guvernøren om og faa fiske paa Syd Georgia. Idag kom Bucentaur og Karl og nu er vi klar for at gaa til Georgia. Jeg har været hos Guvernøren idag og nu har vi lejet land paa Georgia for 21 aar og vi skal betale. £ 250 aarlig saa slipper vi alle andre udgifter.

Skipsberging

Syd Georgia 11/12-08
Paa veien hertil fra Monte Video bjærget vi mandskabet fra en Engelsk fuldrigger, «Rudland Castle» af Liverpol. Skibet hadde mistet riggen i en.Pampero og stormasten havde brækt op dækket idet den falt og pumperne var ogsaa brækt saa vraget var synkefærdig da vi traf dem. Livbaadene var ogsaa slaat sund idet riggen falt saa det var paa høi tid at vi kom og bjærget dem. Det var ialt 29 mand, 7 av dem var prentiser eller lærlinger, sønner av gode foreldre. Dem var fra 15 aar og opover. Vi traf dem 5 dage efterat dem havde mistet riggen. Katten og kanarifuglen fik vi bjærget. Kanarifuglen fikk stuerten. Den synger saa for os om dagen. Gramofon havde dem ogsaa taget med saa vi fik fuld konsært den samme kveld som vi havde reddet dem. De var glade kan du skjønne. Du kan tro at det var folksomt ombord i Bucentaur, vi var da ialt ombord 102 mand. Vi tog dem med til Georgia
og her fordelte vi dem. 13 er ombord hos Castberg og resterende er her. 4 av dem har vi forhyret for at være med os paa turen. Den 14 tenker jeg dem kommer til at reise fra os for da tror jeg Kaskelot skal gaa til Buenos Aires. Capt. paa skibet bor hos meg. Jeg spurte ham om han heller vilde ombord til Castberg for der er det lit mer komfortabelt, men han likte sig saa godt her at han vilde helst være her om han kunde. Idag er han med far ude paa hvalfangst. Jeg har ikke faat taget nogen fotografier siden vi kom hid for det er for travel tid, men jeg sender dig et par stykker som jeg tog av vraget da vi bjærgede mandskabet. Paa det ene kan du se vaar livbaad ved siden av skibet, paa det andre kan du se søen slaar paa dækket. Vinden var tilfriskende da vi tog mandskabet ombord ellers skulde vi bjærget endel proviant. Det skulde været en deilig kullægter og faat med sig til Georgia. Den havde 3200 Ton kul ombord. Før Capt. forlod skibet tente han fyr paa det, men det var jærnskib og omtrent synkefærdig saa jeg tror ikke den brant lenge for om natten tenker jeg den sank.
Du kan tro at Sem liker sig nu han har faat saa mange boyjer ombord, han er halv engelskmand nu og saa er han saa tyk som en turnips i ansigtet saa fed er han.

Matauk

Det sier seg selv at det aller meste av maten som hvalfangene spiste, måtte være med fra Norge. Men den ensidige kosten kunne medføre problemer, så det gjaldt å bruke oppfinnsomheten for å få fersk mat. At Berntsen og hans kolleger var kreative, viser følgende utdrag.

Syd Georgia 17de November 1909 …
Om mandag hadde jeg tre mand med mig iland og arbeidet op have og et litet stykke for at sette poteter paa. Det skulde være moro aa se om de gror her. Den dagen snedde det sommetider saa vi maatte gaa ind paa boden, men solen smeltet sneen med en gang. Det er litt for tidlig aa sette i jorden. Jeg lo saa av den ene manden, han sagde det skal bli moro til høsten naar vi skal reise til Buenos Aires med poteter. Det er god jord her, men jeg tror at det er for kalt at faa noget til at gro.

19.Desember 1910
… Jeg har ikke faat saadd noget frø iaar for det sner rett som det er og da gror det vel lite. Du kan tro at Larsen er en snild mand. Tenk han hadde kjøbt med sig fra Buenos Aires 2 sækker nødder og fikener og sukkertøj i esker til oss som vi skal ha til Jul. Kan du skjønne han kunde tænke paa det. Idag har vi veied nødderne for at se hvor meget det blir paa hver mand og saa faar vi dele ud derefter. Jeg har tænkt paa at sende en æske Bombones til gamle fru Thom. Hun er jo det eneste kvindemenneske blant saa mange mand. Ja nu lakker det snart til Jul og jeg skulde hat saa moro af at være hjemme i Julen. Man er i saan festlig stemning i Julen naar man er hjemme, men ombord er det jo omtrent ved det samme bestandig. Ja nu vil jeg ønske at dere kan ha en hyggelig Jul iaar.

Bondegård på "Øya”. lanke og Søren Berntsen foran villaen i Husvik Harbour. (Foto utlånt av Karl Jan Skontorp.)
Bondegård på «Øya”. lanke og Søren Berntsen foran villaen i Husvik Harbour. (Foto utlånt av Karl Jan Skontorp.)

Endelig ferskt oksekjøtt

Syd Georgia 3die Mai 1912
…Du kan tro vi fikk nogle store okser da Orwell kom, men mange var døde underveis. Vi fikk tre melkekuer med kalver, men kalvene melker selv saa vi faar ikke og jeg vil heller ikke bruke den melken før vi faar se om dyrene er friske da saa mange døde paa veien. Vi har nu en hel besetning paa fjøset. Mange av oksene maatte vi skyte da vi fikk dem iland for de var saa sinte. De tok folk paa hornene og kastet dem lang vei. Adolf (Gurijordet), du husker ham som var hjemme engang, han er fra landet, han ble stanget overende og fikk vridd benet sitt saa han maatte holde sig inde i flere dager. Vi skjøt dem ned og har nu levet godt paa færskt kjød syv kaniner har jeg ogsaa. De gaar jeg og pusler med selv og saa hønene. De har lagt egg helt til nu fra vi kom hid, men nogen blir nu for gamle. Tror nok vi skulde koke suppe paa en dersom du var her. Du kan tro at vi ogsaa har pene griser. Vi har nu ialt med smaatt og stort ca. 60 gris saa vi kan leve paa meget griseri i vinter kan du tro.

Syd Georgia 17de Januar 1914 …
Du kan tro at vi har mange fugler. Jeg har nok fortalt dig før om alle hønene, ændene og gassene vaare, men nu har vi 13 smaa andunger som jeg gaar og steller med sent og tidlig og saa har vi enda to ænder som ligger paa 11 ægg hver, men de har lagt sig ute saa jeg vet ikke om det blir noget av dem. Det er hyggelig at ha noget og pusle med. Fru Ianke er ogsaa saa interessert i dyrene og hun steller i huset og har fullt opp og gjøre med husstell hele dagen.

11te Juni 1914
… lgaar var Thom og jeg en tripp hos Andersen paa Strømnes (Nansenstationen). Doktoren og frue var der ogsaa. De skulle komme hjem idag, men nu ser det ut til styggveir saa det ser ut som jeg blir alene med John, Apekatten og den lille grævlinghunden til doktoren. Du kan tro at jeg gaar og stusler med dyrene mine. Vi har lagt inn elektrisk lys i hønsehuset og tror du ikke at dem har begynt at værpe igjen. Igaar fikk vi ni ægg og idag har dem allerede værpet fem. Vi har 18 høner og to haner.

Bondegården kommer seg

Husvik Harbour den 6/1- 1915
Faar skrive litt idag ogsaa til dig, jeg lengter fremdeles og det er rent ilde til den baaten faar gaatt da maa det vel bli noe bedre. Vi har ordentlig fint veir om dagen til at være her og det er rent opplivende. Jeg betrakter mistbenkene mine hver dag. Redikkene gror godt nu, persillen har ogsaa begynt at stikke opp og det skal bli moro naar grønsakene mine blir store og tenk og moro det kunne vært om du ogsaa havde vært her, da ville vi hatt en større kjøkkenhave. Bondegaarden vaar kommer sig. Vi har nu over
300 griser, men de fleste er smaa ennu, dog vokser dem fort. Orwell fikk 4 med sig for at ha paa turen. Det blir jo saa mange skyller ombord i et slikt skib. Hønsene og ændene verper godt ennu saa jeg er aldeles lei av at spise ægg for det blir servert for meget. Skulle ønske svigermor havde nogen av dem, da ville hun lave æggpandekake tenker jeg. Ja jeg skal nok faa fatt i høner naar jeg kommer hjem.

Husvik Harbour. Bildet er satt sammen av tre fotografier som Søren Berntsen må ha tatt fra mastetoppen på ei seilskute, rimeligvis Teie. (Foto utlånt av Karl Jan Skontorp.)
Husvik Harbour. Bildet er satt sammen av tre fotografier som Søren Berntsen må ha tatt fra mastetoppen på ei seilskute, rimeligvis Teie. (Foto utlånt av Karl Jan Skontorp.)

Sykdom og død

Syd Georgia den 8de Mars 1908
Da Frithjof Nansen snart skal gaa herfra saa vil jeg sende nogle ord hjem med den. Vi er nu friske alle sammen, men far var syk en to tre uger som han maatte være ombord i Bucentaur. Den tiden var jeg ombord i Karl. Nu er han frisk igjen. Du kan tro jeg var redd for ham for her er det jo ingen dogtor at faa tag i. Dersom det er mulig et andet aar saa vil vi have dogtor med naar vi skal bort i saan ørken og det samme vilde Casper for det er saa leit naar en mand faar en invortes syge saa staar man aldeles hjelpeløs.

19.Desember 1910
… Som du vel allerede vet døde Eriksen den 1. December og det var saa trist kan du tro. Vi begravet ham oppe paa en liten pen bakke og vi havde hvitmalt kisten og saa bandt vi mange kranser for det var meget grønt her som kunde bruges dertil og mange av disse menneskene var flinke til at binde kranser. Jeg maatte fungere som Prest og det var saa rørende at jeg maatte graate og flere med mig. Vi hadde stelt det til pent saa han fikk en noksa pen begravelse efter leilighed.

10de Juli 1912
… Forrige søndag døde gamle Aanrud av hjertefeil og vi begravde ham torsdag. Presten i Grytvik hentet jeg opp her for at begrave ham. Magistraten fulgte ogsaa med. Begravelsesdagen var det ruskeveir med sne og kulde saa presten frøs det ene øret hvitt ved graven. Alle paa denne station og friske og alt forresten staar bra til. I Grytviken er nogen syke hvorfor doktoren vaar er hentet da doktoren der ogsaa er ussel. Jeg tror der er enkelte tilfælde av tyfus i Grytvik som formodentlig har kommet fra Buenos Aires med folkene der da de blir hyrt der oppe. Vaar doktor er rent i vind nu da Mathisen er syk og den paa Salvesens stasjon har brukket kravebenet saa Løveid maa passe dem ogsaa.

Lille Fanny Løveid ble født på Syd-Georgia midt på vinteren - 20. juni 1916. Her koser hun seg på armen til Søren. (Foto utlånt av Karl Jan Skontorp.)
Lille Fanny Løveid ble født på Syd-Georgia midt på vinteren – 20. juni 1916. Her koser hun seg på armen til Søren. (Foto utlånt av Karl Jan Skontorp.)

Når en nær venn omkommer

5th Desember 1912
… Vi er alle friske og har det bra hos oss. Men det har hendt en sørgelig ulykke i Grytvik. Beckman er død ved ulykkestilfelde. En ring som er rundt kanonen sprang saa kanonen kom akterover og slog til Beckman saa han falt mot pullerne paa dækket saa han døde med en gang. Stakkars Helene, dette var det hardeste slag hun kunde faa. Jeg vet ikke paa hvilken maate budskapet blir bragt til henne, men du faar trøste henne saa godt du kan. Ulykken hendte dagen efterat Beckman var her og som jeg skrev til dig og hilste fra ham. Han var da saa fornøid og var ombord hos far og snakket med alle guttene. Det var akkurat som han var oppe og bad farvel med oss alle sammen. Han gikk paa søen ifølge med
baatene kl. 12 om natten og kl. 10 formiddag var han død. Det var den 30. november. Onkel Søren gav sig svært og jeg var helt syk for det er saa skrekkelig. Dagen efter var jeg i Grytvik, men jeg vilde ikke se Beckman død. Jeg vil ha mindet om ham fra siste gang jeg saa ham i live. Han blir balsamert og sendt hjem med baat som gaar herfra og til Europa…….Jeg ble rent slagen da jeg saa hvilke fillegreier de kanonene var, det er bare rart at ingen flere har skutt sig med dem og godt er det at vi ikke har den type kanoner. Ulykken kan naturligvis være ute over alt, men man bør sikre sig mest mulig mot den. Jeg skulde ønske jeg snart kunde reise hjem for nu er det blitt rent trist paa Georgia efterat Beckman er død. Han var alt for god til at leve paa denne syndige jord.

Brann – og barnepass

24/4-1914
… Mens vi satt inde og pratet med damene for det er jo flere fruer der nede, fru Løkke, søster av fru Larsen, fru Esbensen, datter av Larsen med sine to smaatuller, konen til stuerten og fru Jacobsen, hun som fikk den lille tullen som jeg var fadder til. Mens alle vi satt inde og pratet kommer nogen og roper brand. Jeg gikk ut og skulle se hvad dette var og da ser jeg det ryker svært ut fra anden etasje. Jeg tar en bøtte vand som stod i kjøkkenet og springer opp med for muligens at slukke, men det møtte meg en tykk røksky og en hel dør fuld av varme saa jeg maatte paake mig ned igjen. Jeg saa med en gang at huset ikke var til at redde og saa maatte jeg ta frakken paa mig og rusle ut av huset enda saa koselig som vi hadde det. Da jeg kom ut, møter jeg fra Jacoben med den lille tullen. Hun var saa blek at jeg var redd hun skulle slippe den lille, derfor tok jeg tullen fra henne og ruslet ombord i Mathilde. Men det skulle jeg helst ikke gjort, for da jeg kom ombord begynte hun at graate noe ganske forferdelig og da var mamman fløiet opp for at bjerge noen av sakene sine. Jeg blev sittende med den lille, men tilsist fikk jeg tak i stuerten og han maatte fly etter mamman som nesten hadde glemt den lille saa opptatt var hun av branden. Jeg kom da til syvende og sist iland igjen og vi rigget til at pumpe vand fra Mathilde for at slukke, men beboelseshuset brant ned til grunden paa halvannen time, dog begrenset vi ilden saa den ikke fikk tak paa de andre bygninger. Da vi nu var ferdige med slukkingen, blev det saa fullt av folk ombord i Mathilde om 
kvelden og litt fikk dem at spise ogsaa. Jeg maatte ta fru Jacobsen og den lille, fru Espensen og hennes to smaa med hit til mig og vi kom hit til Husvik kl. 12 om natten. Jeg ruslet rett inn paa sengen til fru Ianke og sa at jeg kom med en liten en til henne for du vet doktorens er barnløse og vi holdt rent leven med dette. Dagen efterpaa kom Espensen og hentet sine for de bor jo paa Oceanstationen. De var bare paa besøk i Grytvik da det brant, men da de skulle reise, ville ikke de smaa være med. De graat fordi de skulle reise fra oss og nu da Larsen var paa Oceanstationen graat de igjen for de ville reise til Berntsen. Fru Jacobsen var her i 6 dager. Herfra reiste hun til Sørlee, men nu har hun faatt et rom paa Grytvik igjen. Vi har John Islender her til at legge i ovnene om morgen og koke kaffe til oss til frokost og en søndag morgen mens fru Jacobsen var her bad jeg John om at gaa ind efter den smaa tullen saa jeg kunne ha henne oppe i sengen hos mig, og det gjorde han, men det første ungen gjorde var at væte mig midt paa maven. Siden klorte hun mig saa blodet rant av kindene mine. Det var moro allikevel for det er ikke ofte at treffe saa smaa her nede. Ja nu har du vel hørt nok om dette.

På dekket av Endurance i november 1914, før starten på den mislykkede transantarktiske ekspedisjonen. Foran fra venstre: E. Shackleton, Crean, S. Berntsen, H, Leganger Hansen, direktør Hammer, nestkommanderende Frank Worsley og fangstbestyrer Thoralf Sørlle (Strømnes). Bak fra venstre: formann Larsen og Ingvar O. Thom — fører av Orwel. (Foto utlånt av Karl Jan Skontorp.)
På dekket av Endurance i november 1914, før starten på den mislykkede transantarktiske ekspedisjonen. Foran fra venstre: E. Shackleton, Crean, S. Berntsen, H, Leganger Hansen, direktør Hammer, nestkommanderende Frank Worsley og fangstbestyrer Thoralf Sørlle (Strømnes). Bak fra venstre: formann Larsen og Ingvar O. Thom — fører av Orwel. (Foto utlånt av Karl Jan Skontorp.)

Shackleton

Den berømte britiske sydpolforsker, Ernest H. Shackleton, la i august 1914 ut på sin andre polferd, for å finne den geografiske og den magnetiske sydpol. Men skuta hans, ”Endurance”, ble skrudd ned av isen, og mannskapet møtte svære utfordringer i kampen for å overleve. Shackleton og to av mannskapet klarte etter voldsomme strabaser å ta seg fram til Syd Georgia. Her følger Berntsens nøkterne skildring.

Frank Worsleys skisse over ruten han, Thomas Crean og Shackleton fulgte fra Kong Haakon Bay til Strømnes, feilaktig markert med Husvik. På 36 timer krysset de utmattede polfarerne Syd Georgias ukjente indre — en fantastisk prestasjon. (National Geographic november 1998.)
Frank Worsleys skisse over ruten han, Thomas Crean og Shackleton fulgte fra Kong Haakon Bay til Strømnes, feilaktig markert med Husvik. På 36 timer krysset de utmattede polfarerne Syd Georgias ukjente indre — en fantastisk prestasjon. (National Geographic november 1998.)

Syd Georgia den 1ste Juni 1916 …
Shackleton som reiste herfra December 1914 paa Sydpolsexpedisjon, kom hit til vestsiden av Georgia fra Syd Sjetland i en liten robaat nu for 12 dager siden. Han havde forlist skuten i isen i Oktober. Siden havde han og mandskabet holdt sig paa isen i flere maaneder. – Havde tilslut seilt med livbaatene og havde havnet paa Elefant øen paa Syd Sjetland. Derfra havde Shackleton og 5 mand seilt hit til Georgia og landet paa vestsiden. Shackleton og to mand gik tvers over øen her og kom til Strømnes. Dem var da saa sjæggete at Sørle kjente dem ikke før han sagde hvem han var. Dagen efter kom han hit. Sørle sendte Samson paa den andre siden av øen og hentet dem tre andre som havde blit igjen i baaten. Nu er Dem reist til Elefantøen paa Syd Sjetland for at hente resterende 22 mand som var igjen der Dem tok en av Restitutionens baater som laa oplagt her. Thom er med og henter dem. Shackleton spurgte om han kunne faa lov at være med Dem har nu vært borte i 9 dage saa jeg venter dem imorgen. Haaber dem har faat bjerget dem 22 som var igjen. Det er utænkelig at noegn kunne komme levende frem i en liten baad fra Syd Sjetland og hit denne aarstid.

Shackleton og to av Dem andre sov her natten før Dem gik paa hjelpe-expedition, og jeg hørte Dem to lavet et farlig leven i søvne. Dem troede vist Dem enda var utpaa havet i den lille baaten.

Tønsberg Blad hadde 14. august 1916 et langt brev fra legen på Husvik Harbour, dr. Bjarne Løveid, som i langt mer dramatiske ordelag enn Berntsen skildrer møtet med Shackleton.

 

I 2016 besøkte Arthur M. Hansson Grytviken på Sør-Georgia der han tok noen bilder som han har delt med Historielaget

Grytviken, Sør-Georgia Foto: Arthur M. Hansson
Grytviken, Sør-Georgia Foto: Arthur M. Hansson
Grytviken Foto: Arthur M. Hansson
Grytviken Foto: Arthur M. Hansson
Hvalross Foto: Arthur M. Hansson
Hvalross Foto: Arthur M. Hansson
Isfjell Foto: Arthur M. Hansson
Isfjell Foto: Arthur M. Hansson
Kirke, Sør-Georgia Foto: Arthur M. Hansson
Kirke, Sør-Georgia Foto: Arthur M. Hansson
Petrel (Britisk hvalbåt) Foto: Arthur M. Hansson
Petrel (Britisk hvalbåt) Foto: Arthur M. Hansson
Pingviner i flokk Foto: Arthur M. Hansson
Pingviner i flokk Foto: Arthur M. Hansson
Pingviner Foto: Arthur M. Hansson
Pingviner Foto: Arthur M. Hansson
Sør Georgia Foto: Arthur M. Hansson
Sør Georgia Foto: Arthur M. Hansson
Foto: Arthur M. Hansson
Foto: Arthur M. Hansson
Foto: Arthur M. Hansson
Foto: Arthur M. Hansson
Foto: Arthur M. Hansson
Foto: Arthur M. Hansson
Foto: Arthur M. Hansson
Foto: Arthur M. Hansson
Foto: Arthur M. Hansson
Foto: Arthur M. Hansson
Foto: Arthur M. Hansson
Follow Søren Berntsen:

f. 1892 på Vestre Bolæren. Sjømann, fanget hval ved Finnmark og Island. Var bestyrer for Tønsberg Hvalfangeri (TH) på Husvik, Syd Georgia 1905-1916, senere for ”Skytteren” og så tilbake for TH til 1939. Død 1940.

Latest posts from

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.