“…men jeg savner ditt selskap”

posted in: Hvalfangst | 0

Av Søren Berntsen (Njotarøy 2003)

Hvalfangstbestyrer Søren Berntsens brev fra Syd Georgia

Hvalfangstbestyrer Søren Berntsens brev til familien forteller både om det harde arbeidet på hvalfeltet og om alle belastningene det førte med seg, og i Njotarøy 2002 presenterte vi utdrag fra noen av disse brevene. Men han hadde også sine tanker hos de der hjemme; hvordan levde de? Hvordan gikk det med huset–50*91? Disse utdragene gir oss innblikk i de savn og tanker som hvalfangerne på “Øya” hadde. Brevene er gjengitt med tillatelse av Berntsens barnebarn, Karl Jan Skontorp, som også har lånt ut fotografiene.

I siste utgave av Njotarøy brukte vi utdrag av de dagboksopptegnelsene som handlet om livet på Syd-Georgia. I år skal vi konsentrere oss om de mer personlige delene av dagbøkene. Berntsen illustrerer i sitt enkle og konkrete språk konflikten som ligger i det å være borte fra sine kjære for å kunne underholde dem. Omtanken er godt synlig, men mellom linjene skimter vi en slags fortvillelse over at han går glipp av samværet med det kjæreste av alt: familien. Men som pater familias gir han også klare beskjeder om hvordan mange ting bør ordnes mens han er på feltet.

«Saa maa du leve vel i vinter”

St. Vincent den 15de November 1907
…Du maa ikke se saa nøje paa skriften Ingeborg for de holder paa med kullene saa dekket rister baade over og under mig. Nu tenker jeg du snart flytter op i huset dit for nu er det vel snart klart. Jeg lengter saa efter brev fra dig nu. Det er sant, du maa endelig høre med Margit om hun ikke kan blive hos oss til sommeren ogsaa. Du faar heller legge paa lønnen hennes for jeg vil ikke du skal skille dig af med hende for hun er saa flink. Tag endelig ikke noen smaa jentunger istedet for dem er det bare bryderi med. Nu maa du hilse alle hjemme og saa maa du leve saa vel i vinter. Se vel efter smaatullene. … Hils Knudsen og Mor paa skolen. Sig til Knudsen dersom han 
skulde finde paa at slutte paa skolen, om han vil bo hos oss saa maa han inderlig gjerne det dersom ikke han synes tullene er for urolige. Lev saa vel i vinter. Pass endelig godt paa dig selv og kle dig godt. Skriv en gang imellem til Port Stanley saa faar jeg mange brever naar vi kommer tilbake fra Syd Georgia.

D/S Bucentaur i Tønsberg sommeren 1908. (Foto utlånt av Karl Jan Skontorp.)

Ønsker brev hjemmefra

Bucentaur den 10/12-07
Du kan tro at vi har hatt pent veir hit helt siden vi var paa Madeira og det har vært godt og varmt her. Jeg ønskede dere kunde hatt litt af varmen dere ogsaa for dere hadde vel trengt det. Vi har hatt lang reise hit for Bucentaur gaar smaat og saa laa vi et par dage udenfor Rio og drev for det var noget galt i maskinen. Jeg likte ikke at ligge der for vi var ikke langt af land og saa var det usund luft der oppe, men vi var heldige for det var ingen som blev syke. Det var et par stykker som var litt usle, men det gikk over med det samme saa alle er friske nu. Det er svært lang vei hit, men tiden gaar fort for nu er det jo snart Jul. Du begynder vel alt at somle til Jul for jeg vet at dere begynder i betis. Jeg faar haabe dere er friske alle sammen og saa har du vel litt mere rum til at greie dig paa iaar. Jeg skulde ønske jeg kunde faa brev fra dig i Port Stanley for jeg lengter saa efter at faa høre fra dig. Skriv mange brever og send til Port Stanley i vinter saa jeg kan faa mange brever naar jeg kommer dit opp igjen.
Nu maa jeg slutte brevet for en baat skal ta det med iland.

Telegramadresse

Bucentalur 17/12- 1907
… Det var leit at jeg ikke fikk noget brev her for posten kommer hid imorgen og den er her bare hver 28de dag, men vi gaar idag saa vi faar ikke noget brev, men de bliver sendt opp til Montevideo til vi kommer opp der igjen. Naar du skriver saa maa du adressere brevene til Norsk Konsul, Montevideo, for vi kommer ikke til Falkland igjen fra Syd Georgia for vi gaar rett derfra til Montevideo naar vi reiser hjem. Du kan tro at jeg lengter hjem for det er saa leit ikke faa høre noget fra dere hjemme. Hadde jeg bare faatt et brev enda, men det er ikke nogen raad med det. Du faar undskylde skriften for jeg har saa travelt nu og saa. Sist jeg skrev fikk jeg bare halvferdig brevet, men du faar ikke tage det saa nøie. Jeg faar ønske dig Gledelig Jul, og Tullene ogsaa, og hils dem fra Pappan sin. Saa maa du leve saa vel og hils til alle hjemme fra mig. Nu maa jeg slutte for jeg skal skrive et brev til Hytten ogsaa. Skriv mange brever til Montevideo. Vil du gaa ind paa Telegrafkontoret i Tønsberg og bede om en telegramadresse. Det koster visst kr. 5, – pr. aar. Telegramadresse kan bare være Berntsen, Tønsberg, og vil du bede dem at sende de telegrammer som kommer under den adresse til dig 
paa Husvik saa skal jeg telegrafere til dig naar vi kommer til Montevideo fra Georgia. Dersom du faar ordnet det, saa skriv til Montevideo derom. Bed Knudsen at hjelpe dig dermed, dersom du ikke forstaar det.

«Mal det hvidt.» «Vangen» på Husvik sommeren 1908 eller 1909. (Foto utlånt av Karl Jan Skontorp.)

«Mal det hvidt!”

Syd Georgia den 8de Mars 1908
…Her er en masse hval, men stormende og saa kom vi saa sent ned her. Vi har 144 hval derav 2 rethval og naar vi faar kogt op den hvalen vi har inde ved Bucentaur saa tenker jeg vi har 3500 fade olie. Jeg tenker vi avgaar herfra midt i april og da er vi vel hjemme midtsommers for Bucentaur rusler saa smaat. Du kan ikke tro hvor jeg lengter efter at høre hjemmefra for vi har jo ikke hørt nogen ting siden vi reiste og det er saa leit for jeg vet ikke hvorledes dere har det hjemme. Jeg vilde like meg svært godt her dersom det var postforbindelse hit for her er et forfærdelig godt hvalfelt. En kan tjene gode penge her dersom en havde god redskap, men vaare baade er temlig smaa. Vi bliver ikke lastet iaar, men til neste aar skal Bucentaur være fullt af olie dersom vi lever for da skal vi gaa lit før nedover. Du faar hilse alle hjemme fra meg. Tullene mine lengter jeg saa efter, giv dem en sus ifra 
pappan sin. Maia begynder vel at pludre og prate lit nu, det skal være moro at komme hjem og prate med dem. Du kan ikke tro hvor jeg lengter til den tiden.
Dersom du kan saa se at faa en maler til at male huset ut vendig før jeg kommer hjem da jeg er bange det skal staa at gisne i vaarsolen. Mal 
det hvidt. Hils svigermor og Knudsen fra meg og dem paa øen dersom du treffer dem.

“Et fotografi af dig”

19. Desember 1910.
… Tusen takk for brevene og fotografiet som kom med Beckman og ligeledes fikk jeg brev igaar som var skrevet 23de oktober. Du skal ha mange takk fordi du skriver saa ofte for jeg har faat brev med hver anledning og det er saa godt for du vet selv at det er leit naar der ikke er brev naar posten kommer. Jeg har ikke snakket med Beckman en nu for jeg har ikke vært nede i Grytviken siden han kom. Mathilde var der nede igaar og da hadde Beckman vært inde. Han hadde kommet ind med 8 hval, men han liker visst ikke baaten. Du kan tro at jeg er kar i fotografiet. Jeg koser mig naar jeg ser paa sukkerungene, men jeg vilde gjerne hat dig ogsaa med paa fotografiet. Jeg trodde sikkert du hadde vært der. Vil du være saa snild at ta et fotografi af dig nu som jeg kan ha med mig naar jeg er ude. Jeg har jo et fotografi av dig, men det er fra du var ung pige og jeg vilde gjerne ha et av dig som du er nu. Fotografer dig med det samme og gjem det for det rekker ikke hid medens vi er her. Dette brevet sender jeg med Camana som ligger klar til at gaa bare vinden løier for det er stygt veir idag. Likesaa stygt som naar du skrev brevet tenker jeg for det sner og bleser.

Syltede pærer

Syd Georgia 3die Mai 1912
Idag er det bededag og vi arbeider ikke og da faar jeg begynne paa et brev til dig. Mange takk for to brever og alle avisene jeg fikk med siste post. Tenker dere har det pent nu mai begynner, det grønnes vel overalt hjemme. Her begynner det at sne med avvekslende regn imellem. Storm er det omtrent hver dag og følgelig blir det daarlig med fangsten. Igaar slepte vi ud Vik herfra, du husker den som laa ved Kristoffersen i sommer, den drev jo iland paa Jarlsø, det samme gjorde den her. Begge ankerkjettinger sprang i en sterk vindbøi saa Vik drev ind paa grund. Den sendte da opp raketter for det var kvelden. Herman var noksaa kvikk til at faa en hvalline ombord i den og vi holdt paa hele natten med at faa fortøiet den fast iland. Siden fisket vi opp ankrene og igaar var jeg fornøid at vi fikk den godt ud herfra. Bucentaur ligger nu langs Orwell og tar ind kull og gjør sig klar til at gaa 
hjem. Du kan tro at folkene har maset paa at komme avsted. Jeg skal bli glad for jeg er saa lei av alt maset med folkene.
…Du kan tro at handelen gaar i slappkisten efterat Neck har kommet for folkene hadde nesten ikke klær. Om søndag spilte dem teater her for fullt hus. Der var ogsaa to av Salvesens baater her inde. De var ogsaa paa teateret…
Jeg faar takke dig for de syltede pærene jeg fikk ned med hvalbaaten, har gjemt dem helt til nu en kveld da spiste doktoren, Torgersen og jeg opp nesten et helt glass. De var saa gode. Hvordan lever sukkerungene vaar nu, de blir vel rent store nu.
Om søndag var doktoren og jeg borte hos Henriksen og spiste middag. Fru Henriksen vilde ikke ha Henriksen saa lenge nede paa Georgia av gangen og hun vilde ikke være her flere vintere. Det kan jeg jo ikke si noget om for det er jo trist for fruen alene kvindemenneske her nede i saa lang tid og ikke aa ha andre aa prate med end bare mænder. Hun er fornøid naar vi besøker dem. Doktoren skal være et aar her ennu saa jeg tenker at vi blir ifølge hjem.

Verdens sydligste kirke bygges i Grytviken. Den ble innviet 1. juledag 1913. ( Foto utlånt av Karl Jan Skontorp.)

«Nogen faa kristligsindede»

Syd Georgia 6te Januar 1913.
… Lurer paa hvordan dere har hatt det i julen. Her har vi hatt det noksaa bra. 1ste juledag var vi ombord i Orwell. Henriksen og frue og bestyrer Sørlee var ogsaa der 2den juledag var vi hos
Larsen i Grytvik. Siden var der gjestebud ombord i Nansen, men da reiste jeg paa søen. Igaar var vi hos Henriksens. Det er nok saa folksomt i denne fjord. Igaar kom Ems og saa var en del av Henriksens folk her paa besøg saa jeg tenker det var bortimot 500 mand i denne fjord igaar. Er nu snart lei av aa se paa alle disse mennene, dog dem kler sig ud som damer ogsaa for de spiller teater. De har faatt drakter hjemmefra og de er flinke ogsaa. …. Du faar hilse tullene og fortelle dem at jeg skal kjøpe mange rare ting til dem naar jeg kommer hjem. Jeg tror jeg kom til aa lengte mig syk dersom man ikke gikk i saant mas og strev her nede hele tiden. Jeg har saa meget at se efter og tenke paa hele dagen saa tankene er opptatt derav som godt er ellers vilde jeg ikke holde ud at være saa lenge borte fra dere. Nu naar vi har kommet inn paa et nytt aar gaar nok denne tid som vi har igjen aa være her. Pastor Løken har vært omkring paa stationene her og holdt oppbyggelse. Jeg var ute paa søen da han var her saa jeg fikk ikke høre ham. Han var her oppe flere dage og om Nyttaarsaften holdt en fyrbøter fra Bucentaur oppbyggelse her og nogen fra Nansen. Det er nogen faa kristligsinnede her nede paa Georgia ogsaa som godt er. Nu faar du hilse hjemme fra far og guttene, likeledes faar du hilse tante fra onkel. De er friske og er ute paa søen hver dag.

Din Søren

Jul og nyttår

Syd Georgia den 15de Januar 1914.
Nu er det nok lenge siden jeg fikk sendt noget brev for det har ikke gaatt baater herfra, men nu kommer det til at gaa tre stykker straks efter hverandre. Dette brev sender jeg med en av Salvesens baater som skal gaa imorgen. Jeg er frisk og har det forresten bra. Likeledes guttene, Lauritz og Gustav. Om julaften var Herman, Søren, Lauritz og Gustav hos oss og spiste ribbe og risgrøt. Alle formennene var ogsaa her og vi hadde det saa bra som vi kan ha det her nede. Det var jo likesom julestemning her ogsaa for fru Ianke strevet likesaa meget her til jul som dere pleier hjemme med rene gardiner og baking av bakkels, berlinerkranser saa det lignet noksaa meget jul her iaar ogsaa. Om kvelden aapnet vi pakkene vaare og mange takk skal du ha for julepresangene. Første juledag var vi i Grytviken. Der har de bygget ny kirke. Det er altsaa verdens sydligste kirke. Den ble viet inn den dagen og samtidig ble den lille piken som er født her nede døbt. Alle bestyrerne her nede var faddere og maa vi naturligvis kjøbe faddergave. Vi skulde legge isammen til en som fru Sørlee skal kjøbe naar hun kommer hjem. Hun har allerede faat penger av mig. Det var mange baater i Grytviken den dagen og pent veir var det ogsaa. Den lille tullen blev døpt for Solveig. Efter at vi hadde vært i kirken var vi i stor middag hos C. A. Larsen. Jeg trodde den aldri tok slutt for saa mange retter var der. Du kan tro de kan stelle til middag paa Syd Georgia ogsaa. Første Nyttaarsdag var der fremmede her hos oss. Sørlee og frue med den lille datter og bestyrer Henriksen. Vi har ogsaa vært hos Sørlee i julen. Igaar var Sørlees her paa avskjedsvisitt. Fru Sørlee skal reise hjem med Nansen om et par dager. Hun er nok nødsagen til at reise hjem ellers kunde der gjerne bli flere barnedaaber her nede. Det er forresten noksaa morsomt her med barsel for det gaar saa sjelden paa. Nu er du vel snart lei av alle disse selskabene vaare og det er jeg selv ogsaa. Nu har vi saa meget at gjøre ogsaa.

Barnedåp i kirken i Lille Solveig ble døpt samme dag som kirken ble innviet, 1. juledag 1913. (Foto utlånt av Karl Jan Skontorp.)

Pingvinegg

Syd Georgia 17de Januar 1914
… Med Nansen sender jeg dig en kasse med pingvinegg, de er først dyppet i kalk og siden lagt ned i salt. Du faar skrive om de har holdt sig friske eller ei. Jeg tenker bare at du kan ha moro av at se hvorledes pingvinegg ser ud. Vi har
benyttet dem til baking og forskjellig mat. Orwell skal snart gaa til Liverpool og da vet du det er anledning til at komme ned til mig naar den gaar igjen. Det blir trist her paa Georgia nu da vesla til Sørlee reiser. Hun er nu likesaa tykk som Maia saa det ser ud som de smaa trives godt her. Jeg skal hilse dig fra fru Ilanke. Hun holder ogsaa paa aa skrive til sin søster og doktoren skriver om sin kinomatograf. Han har ikke faatt den igang en nu og saa skriver han om alle mangler og det brevet er som en roman, saa humoristisk er det.

… og påske

Syd Georgia 24/4- 1914
Tusen takk for alle de kjære brever som jeg fikk med siste post. Kan tro at de var kjærkomne og jeg var i en ordentlig spending før jeg fikk lest alle sammen for det var jo forferdelig lenge siden vi hadde hørt noget hjemmefra. Vi fikk posten hit Langfredag og da var vi borte paa Strømnes hos Sørlee, men han sendte motorbaaten opp efter vaar post med det samme og vi fikk brevene våre kl. 1/2 fire Langfredag morgen. Du kan tro at jeg sov ikke stort den natten for jeg maatte lese igjennem all posten først. Jeg laa ombord i seilskibet Fuldwod da der var saa mange fremmede hos Sørlee at ikke vi kunne faa plass i huset alle sammen, og vi blev i saa godt humør efterat vi hadde faatt lest igjennem brevene vaare og det var bare gode nytheter i alle sammen. Vi er friske alle sammen, men med fangsten gaar det daarlig. Vi har nu 23000 fat og vel 17000 sækk guano, men det er jo daarlig mot ifjor. Det har rent vært et uaar med hensyn til fangst, men det er jo ingen som kan gjøre noget derfor. Jeg var med Knøl ute i 8 dage og fanget hval. Vi fikk 10 hvaler paa de dagene, men en morgen som jeg kom ind hadde to av folkene laast sig ind i huset her og stjaalet brændevin for doktoren og fruen var paa Strømnes saa huset stod tomt. Jeg maatte da gaa iland for aa finde ut hvem som var tyver og nu idag hadde jeg magistraten oppe og han gav dem en pengebot i straff og de tyvene vil jeg se at faa sendt til Buenos Aires. Nu har jeg ogsaa posten som skal gaa og Ruggen paa slip, men naar jeg er ferdig med dette saa vil jeg ta mig en tur med Gustav ut paa søen igjen dersom veiret tillater det. Da jeg kom iland fra Knøl, reiste jeg ned til Magistraten for at hente ham opp angaaende tyveriet…
Om første Paaskedag gikk vi ned til kirken i Grytvik med Mathilde. Larsen ville endelig at jeg skulle stoppe igjen til 2den dag og det gjorde jeg. Bryde og jeg sov ombord i Harpon, postbaaten, Om natten og vi hadde det hyggelig. Doktoren vaar var da ogsaa i Grytvik. Han ble hentet ned da det var en mand som hadde skutt av sig haanden med en haggelbørse. Nu har de maattet amputere armen til stakkaren. 2den Paaskedag satte Lillekarl oss opp hit. Vi var da om Strømnes og hentet fru Ianke da hun hadde vært der. Guvernøren paa Falkland var da oppe hos Sørlee saa vi fikk akkurat hilst paa ham. Dagen efter kom han til oss. Han har nu vært rundt paa alle stationene og en tur ute paa hvalfangst og saa har han vært rundt hele øen ogsaa. Hos oss var guvernøren fra den ene dag til neste. Han fikk lov at ligge i min køi og tror ikke han har ligget stort bedre. Han var ogsaa gresselig søvnig. Han holdt paa at duppe av for oss kl. 5 om eftermiddagen. Vi fikk da litt musikk igang saa vi holdt ham oppe til nogenlunde sengetid.

25/4. Har nu akkurat staatt opp av sengen som jeg kom ut av i en viss fart. Ytterdøren blaaste opp og saa hørte jeg fru Ianke ropte paa John, men han hører saa lite at jeg maatte springe ut og lukke døren ellers hadde glassene slaatt sig istykker. Doktoren er paa Strømnes, han reiste med mig om Leith Harbour igaar da jeg var der oppe og saa paa Ruggen. Ja idag blaaser det som sagt en hel kustorm igjen og det er ikke noget nytt for saan er det nesten hver dag….. Har nu hatt saa meget at gjøre med tyver og kjeltringer at jeg er rent trett. De to som stjal brendevin fra huset her mens jeg var paa søen skal nu reise til Buenos Aires og saa blir jeg da klar av dem. Iaar har vi hatt endel ubehagelige folk paa stationen, dem er ikke moro og ha med at gjøre men det gaar nok.

Skole og musikk

10 Mai 1914.
… Hører at Thom har faatt en sønn og nu har vel du og saa faatt en liten sukkerunge. Jeg stunder saa til aa høre hvorledes dere har det. Jeg leng
te til den tid at jeg kunde være hjemme, men i vinter tror jeg at jeg faar stoppe her nede, det kommer an paa hvad Hytten telegraferer til mig ogsaa, har nemlig skrevet om jeg kunne gjøre som jeg fant for godt naar Orwell reiste. Ja hils nu alle hjemme kjære Bojja og det glæder mig at høre at Maja er flink til at passe tiden til skolen, og Lillen min som alt snart skal begynne paa skolen. Ja tiden gaar fort. Vi vil nok forsøge og holde dem paa skolen i byen og du maa faa Maja indpa Middelskolen saa snart hun kan begynde, og spille maa hun lære hos nogen som selv kan spille ellers tror jeg det blir daarlig med musikken. Lev saa inderlig vel og hils tullene og vesle Bernt.

Billiard og glatt hake

26/5-14
… Jeg kom fra Nansenstationen nu i formiddag. Jeg reiste dit igaar for at høre med Sørlee om jeg kunde faa sent en mand hjem med ham. Thom var ogsaa med og Maja, motorbaaten, skulde hente oss igaar efterm., men det blev saan sneføike at den ikke kunne finde veien saa vi maatte overnatte paa Strømnes. Jeg liker ikke og være borte om natten, jeg lengter hjem til mig selv. Fru lanke lo af mig for hun vet at jeg vil saa gjerne hjem om kvelden. Doktoren og frue var ogsaa paa Strømnes og er derennu. De reise om fredag og idag er det tirsdag. Hansen som er istedet for Henriksen medens han er hjemme, kom hit lørdag og var her till mandag morgen. Da laa Thom og Hansen hos mig og saa hadde vi gamle John Islender til tjener og en barbers vend som vi skulde forsøke at lære opp til at vaske og holde huset rent her, men det er ikke godt arbeide for han. Han har staatt i barberstuen paa Grand Hotel i Kristiania siden han blev voksen, men du vet vi kan gaa med glatt hake stadig saa du kan tro vi har fine oppvartere. Vi spiller nu billiard om dagen. Thom kjøpte et bord for mig i England. Det er jo litt og fordrive de lange vinterkveldene med, men kan du si mig hvad jeg skal gjøre med det naar jeg reiser herfra. Du vil vel ikke ha det hjem for det tar noksaa stor plads dersom man skal spille paa det. Jeg kan nok faa solgt det her nede og hjemme ogsaa dersom jeg vil. Jeg sitter nu ganske alene og skriver og ser paa ilden i kaminen, det synes jeg er saa koselig. Det er en saan engelsk kamin. Jeg har det saa godt, men jeg savner ditt selskap og jeg ønsker mange ganger at du var hos mig. Andersen som skal vikariere for Sørlee har sin frue med nu. Hun har vært kassererske ved Sandefjord Bad. Jeg tror at jeg har sett henne hjemme paa Husvik. Hun kjender Danielsens og har været der paa besøg. Hun synes hun kjente mig ogsaa. Jeg har ikke hørt hennes pikenavn, hun ble visst gift ifjor sommer og er visstnok 36 aar eller deromkring. Ja du kan tro jeg ønsker mange ganger at du og sukkerungene var her nede hos mig naar jeg ser at alle de andre her nede har sine fruer med sig. Vinteren vil bli lang for mig da jeg har mening paa at være her dersom dere er friske hjemme og alt ellers staar bra til. Tror ikke jeg fikk doktoren til at stoppe her i vinter dersom jeg reiser. Han liker visst ikke at bo sammen med andre. Fruen er elskværdigheten selv og hun steller for mig saa jeg rent blir skamfuld sommetider. Tøiet mitt er i den skjønneste orden. Jeg bad John og rydde opp i koffferten min en dag, men jamen havde fra lanke gjort det selv saa hun er saa snild mot mig. Vi er alle friske her og holder nu paa at losse Orwell, men lite hval er det og daarlig hvalveir. Vi har ialt 27 000 fat olie og jeg trodde vi skulde rekke 30 000 iaar, men det ser daarlig ut. Jeg venter saa paa at høre fra dig og haaber du har sendt et telegram til B.A. saa jeg kunne faa høre litt med Harpon naar den kommer ned fra Buenos Aires i førstningen av Juni.
Det var godt at Jens kom ned og kunne fortelle mig noget hjemmefra. Hils alle hjemme

“Utestængt fra verden”

Syd Georgia den 1ste Juni 1916
Her nede gaar det sin gjevne gang. Vi havde en mand som døde av Jernebetendelse for 14 dage siden men ellers staar alt bra til Jeg venter svært paa Harpon nu jeg maa vel faa noen breve med den siste brevet fra dig med Orwell var skrevet sist i Februar Du kan tro at jeg stunder tiden avsted for til sommeren skal jeg jo hjem igjen og det skal bli deilig og være hjemme en lang stund jeg blir træt nu kjære Bojja men er glad for at jeg er her iaar som det ser ut blir det god fortjeneste iaar ogsaa og da faar vi forsøge og klare os saa godt vi kan efterpaa. Man er jo saa at si utestæengt fra verden naar man lever her nede.

Pen lysekrone

Syd Georgia den 13de Juni 1916. Tusen takk for dine to brever som jeg fikk med siste post, Norøna som kom for nogle dage siden. De var fra 15/5 og første juni og saa alle avisene. Du kan tro at den posten var kjærkommen nu midt i vintertiden. Jeg ser av ditt brev at Kristoffersen holder paa med at faa elektrisk lys utover og at du tenker paa at benytte hengelampene, men det maa du ikke gjøre. Der er saa mange pene saker at faa kjøpt til elektrisk lys at du maa se at faa kjøpt dig noget som passer. Skulde nok ønsket at jeg hadde vært hjemme naar vi skulde legge ind lys. Kjøp en pen lysekrone som passer til de øvrige møbler i den ene stuen ihvertfall. Alle avisene har jeg faatt og familiebladene. Mange takk skal du ha som sender mig saa meget. Det er saa hyggelig og ha at lese paa efter at man har lagt sig om kvelden. Du sier at lille Emma er saa rar nu og du kan tro jeg lengter efter henne. Jeg faar jo ikke se smaaene mine i den morsomste alderen. Vi har en liten tulle her ogsaa og jeg biter nesten tennene mine fordervet sommetider naar hun smiler, for hun har allerede begynt at smile. Idag er det søndag og hun har allerede vært paa besøk hos mig før jeg stod opp. Jeg skulde vært hos Hansen i Leith Harbour igaar aftes og blitt hos ham til idag, men det blaaste saan storm igaar saa jeg blev hjemme, men idag er det stille saa jeg faar besøke ham i eftermiddag.

Fanny … og tullene

11te Juli 1916.
Jeg faar sende dig noen ord med seilskibet Tiuca som skal seile fra Grytvik imorgen. Hansen i Leith kom og fortalte det idag. Det blir jo den siste anledning til at sende brever paa lenge. Jeg sendte et med Norøna for tre dager siden. Vi lever bra her, men det er trist i vintertiden naar baatene ligger opplagt, men først i august skal de begynne at gaa igjen. Nu ikveld er jeg barnepike mens fru Løveidskriver. Lille tullen ligger i sengen min. Hun synger ut rett som det er saa jeg maa bort og riste paa sengen. Det faar jeg ikke lov til, men jeg stjeler mig til det allikevel og Fanny liker det godt. Tullen heter Fanny. Det er et glimrende skiføre om dagen og sner gjør det fremdeles saa det ser ut til at bli langt mere sne denne vinter end forrige vinter jeg var her. Hils sukkerungene fra mig. Jeg tenker de bader verre om dagen. Lillen kan vel ogsaa svømme nu, Bernt er vel for liten til at svømme. Jeg skal lære ham til sommeren.

(Sannsynligvis august 1916)
Ja nu er vel far, onkel og guttene hjemme og det skulde vært deilig om jeg kunde vært hjemme isommer. Tenker jeg kommer riktig tidlig hjem neste aar. Kan hende jeg reiser hjem naar Larsen kommer ned. Du maa takke Bernt for hvitveisen. Tenker nok han har faatt kyllingeer i ekornredet nu. Du maa ikke la Maia reise alene med motorbaatene, det er da best at sukkerungene holder sig ved teltene ennu. Med siste post fikk fru Løveid brev om at hendes mor var død saa det er rent ondt, men tenk det er snart et halvt aar siden hendes søster skrev til mig, men brevene kom samtidig saa hun fikk se det med det samme. Det er godt hun har sin lille tulle nu og jeg tror det er bedre at hun er saa langt fra hjemmet. Vi har begynt at fiske litt igjen, men det er jo meget styggveir og saa høi sne at det er nesten umulig at arbeide.

“Se vel efter smaatullene… ”. Da brevene ble skrevet, var disse barna på bildet født. Fra venstre: Lillen, Bernt, Emma og Maia. Senere kom Tullik og Sonja. ( Foto utlånt av Karl Jan Skontorp.)

14/8. Idag har vi hatt rent sommerveir, aldeles stille og solskinn. Vi var ute i formiddag og trakk ruser, men fikk ingen fisk. Husvik og Ruggen har kommet ind med hver sin blaahval i eftmiddag. Viking og Knøl er ennu ikke kommet ind. Ja nu ser jeg Viking, men den har ikke hval idag. Fru Løveid ber hilse fra den lille tullen sin. Hun ligger nu i sengen min like ved siden her. Hun liker sig best i dette rum for det er mere stille her saa hun sover hele dagen. Fru Løveid har hatt henne ute i solen idag. Sender dig et fotografi som Magistraten tok av mig, Hansen og fru Løveid paa vei til villaen. Hansen forsøkte at staa bak paa skiene mine for sneen er saa dyp, men vi sekker nedi begge to. Som du kan se er det høi sne. Hønsehuset ved stolpen bak fru Løveid er nesten nedsnedd. Bildet med alle Kapaduene faar du gi vesle Bernt. Dersom han var her, kunne han skyte mange med luftbørsen sin for de er ordentlig tamme og idag var det en rype som sloss med endene og den sprang efter Bjuti saa han vilde ha bedre jaktterreng end skjærefeltet hjemme. Dette brev sender jeg med Pamlek ?, den baat som jeg reiste ned med, den skal gaa om et par dager. Jeg hører at alle Syd Sjetlandsfarerne skal være hjemme iaar da kokeriene er satt i fraktfart. Skytterne faar lang ferie da.

“Hils alle smaaene”

15/8. Ja nu faar jeg vel faa dette ferdig. Imorgen skal jeg sende bort posten. Det er pent veir her idag ogsaa og jeg er glad for hver dag som gaar for det lakker da til sommeren, hos dere mot høsten. Du faar hilse tante Anna, Asbjørn er med Husvik, han liker sig godt der. Han er nu visstnok bra sjøsyken saa det blir en god sjømann av ham med tiden. Haaper dere har fin vei til jeg kommer hjem for da kan du tro det skal bli kjøring. Jeg har ikke hørt noe fra Dr. Ianke siden jeg reiste. Du faar hilse dem dersom du faar snakke med dem i telefonen. Hills alle smaaene fra pappa. Maja og Lillen har vel faatt baljene sine nu. Takk dem for alle brevene og kortene som jeg har faat.
Søren

“Alle avisene jeg har faat og familiebladene. Det er saa hyggelig og ha at lese paa efter at man har lagt sig om kvelden.” Søren Berntsen på sengen i Husvik Harbour en søndag ettermiddag (1914?). ( Foto utlånt av Karl Jan Skontorp.)
Follow Søren Berntsen:

f. 1892 på Vestre Bolæren. Sjømann, fanget hval ved Finnmark og Island. Var bestyrer for Tønsberg Hvalfangeri (TH) på Husvik, Syd Georgia 1905-1916, senere for ”Skytteren” og så tilbake for TH til 1939. Død 1940.

Latest posts from

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.