Brevet fra Amsterdam

posted in: Personminner | 0

Av Inger Kari Stensvold – Njotarøy 2017

For en sjømann i 1808 var det ikke like lett å holde kontakten med de hjemme som i dag, særlig ikke når skipet ligger innestengt i Amsterdam under Napoleonskrigen. Den gang som nå er familien hjemme det faste holdepunktet og er alltid i tankene hans. Men et og annet brev fant jo veien hjem, og kjærligheten mellom mann og kvinne var ikke annerledes den gang enn den er nå, men uttrykksformen var noe annerledes, noe dette brevet viser. Brevet er skrevet av en ung mann på 28 år til sin kone, som samme året har nedkommet med et barn. Denne mannen var min manns tipp-tipp-oldefar. Han seilte da på sin mors seilskip Frederica. Han het Anders Nilsen Ambiørnsen, og hans brødre Hans* og Ambiørn seilte på samme skip. Hans kone het Andrea og barnet som omtales, fikk navnet Fredrikke Andrea. Anders N. Ambiørnsen bodde med sin familie på Brevik Gård på Torød som hans foreldre, Nils og Fredrikka Ambiørnsen, kjøpte i 1781. Skipet ble bygget i Årøysund 1799 – 1800, men Nils dør før skipet er ferdig, og Fredrikka blir dermed reder. Skipet var på 105 kommerslester og er registrert som Nøtterøys største i 1801.

HIERTELSKEDE KIERE KONE

Din meget kierkomne Skrivelse af 11te f.M. haver jeg riktig bekomet, hvor af jeg erfarer at søde Ven ikke haver bekomet mine Brever, hvilket giør mig meget ont, da dette er det 4de Brev jeg haver skrevet siden jeg erhaalt dit Brev af 14de Marts angaaende din løkelige Nedkomst, og det ved Gud det giør meg inderlig ont at høre hierte Ven haver været saa sygelig i saa lang Tid. Jeg vil derfor bede Gud at han vil unde dig Helsen og Livet saa at jeg endnu kunde faa se dig frisk og vel naar Tiden komer vi skal samles igien.

Hvad mig angaar der er jeg Gudskeetak ved Helsen og Sundhed til Dato. Her paa denne verven vi liger haver der nu død 3die Cap. Først Cap. Faye, dernest J. Rasmussen og saa nu A. Willemsen fra Kragerø. Jeg maa ogsaa lade kiere Kone vide at jeg havde bestemt mig til at reise hiem i Høst, men det er her saa mange slags Røgter at det kan maaske være nødvendig at jeg bliver her ved Skibet. Vi faar imidlertid beflitte os på Tolmodighed og leve ved Haabet at Gud skal engang giøre ende paa denne kumerfulde Tid.

Jeg beder dig kiere Kone at hilse både Slegt og Venner og vær du min hiertenskiere Kone baade først og sist hilset fra din vyragtige Mand.P.S.

Du maa helse min Moder paa det kierligste fra mig, Hans og Ambiørn. Vi lever alle samen vel og haver bekomet hendes Brev af 14 Se. Vi haver skrevet nogle Brever hiem, det siste jeg skrev var datert Sep. – Cap. Tømereg beder at hilse sin Kone. Han lever vel.

A. N. Ambiørnsen

Etterskrift: Originalen av brevet har vært omhyggelig oppbevart i slekten i over 200 år, og er nå overlatt til Nøtterøy Historielag av Ole Børre Albrektsen, som bor i Børås på Torød. Historielaget har sørget for å videreformidle dette verdifulle dokumentet til Vestfoldarkivene, som har den rette kompetansen til å behandle og oppbevare slike klenodier

Follow Inger Kari Stensvold:

f. 1943 i Porsgrunn, pensjonist. Bosatt på Nøtterøy siden 1968. Har jobbet som sekretær ved Porsgrunds Porselænsfabrik, og innen helsevesenet, i hovedsak ved Sykehuset i Vestfold. Interessert i lokalhistorie og slektshistorie.

Latest posts from

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.