Den første seminarist på Nøtterøy

posted in: Kulturhistorie | 0

Av Steinar Marvik (Njotarøy 2012)

Hva forteller kilder i Interkommunalt arkiv på Kongsberg?

Arkivene dokumenterer vår historie, og en gang iblant kommer vi over en god fortelling som kan utvikles. Dette er et slikt tilfelle, der et par dokumenter i Nøtterøy kommunes arkiv pirret nysgjerrigheten nok til å utforske en sak videre. Resultatet er derfor ikke først og fremst tenkt som en biografi om enkeltpersonen Thor Hansen, men en fortelling om hva arkivene våre kan gi oss av «skatter» i form av kunnskap.

I juni 1908 søkte lærer Thor Hansen ved Herstad skole i Nøtterøy om å få pensjon. Han hadde arbeidet som lærer i 65 år, og det ble klargjort at han kunne få pensjon fra Opplysningsvesenets fond. Dermed sa han opp sin stilling med virkning fra samme høst.

Lærerjobb som verneplikt

Thor Hansen ble født i Modum 25. mars 1827 og begynte som lærer januar 1843, altså 15 år gammel. Lærergjerningen var samtidig hans verneplikt. I 1848 begynte han på Asker Seminar og ble deretter anbefalt til post i Nøtterøy, der han begynte som omgangsskolelærer den 12. januar 1851 med lønn på 45 spd. Han ble også organist i Nøtterøy kirke. En periode 1872-1887 var han i tillegg herredskasserer.

Olaus Olsen fra Sandefjord fikk i 1856 kontrakt om bygge den nye skolen på Herstad. (IKA, Kongsberg.)
Nøtterøy første fastskole

I april 1856 fikk Olaus Olsen fra Sandefjord sammen med Søren Evensen Botten og hans brødre kontrakt på å sette opp to skolehus. Det ene var på Herstad og skulle koste 250 spd. Thor Hansen flyttet da inn på Herstad fastskole på nyåret 1857 og ble værende der som lærer resten av sin yrkeskarriere. Lærerleiligheten på skolen hadde to værelser og kjøkken. Lønnen var på den tid steget til 135 spd.

Thor Hansens familie

Thor giftet seg 5. januar 1855 med Karen Mortensdtr Øre (19.06.1819-19.08.1857) som døde i barsel. To år senere (06.01.1859) ble han gift med Elise Mathilde Olsdtr Bjønness (20.06.1829-07.05.1891) fra Nøtterøy. Han fikk barna Sofie Alvilde (12.08.1857), Karen (13.01.1860), Halfdan Olvar (20.12.1861-1919), Thoralf (02.07.1864- 1916), Ragna Marie (03.03.1868) og Signy Elida (18.07.1871-1943). To av disse barna var sykelige («åndssvake»). De trengte derfor ekstra pleie. På sine eldre dager hadde han både husbestyrerinne og tjenestejente.

I 1903 sendte tilsynsutvalget ved Herstad skole en søknad om at Thor Hansen burde få borgerdådsmedaljen. (IKA, Kongsberg)
Stor hage

Da Thor Hansen og familien flyttet inn, satt mosen i veggenes fuger, og grus, stein og jordhauger lå omkring. Han bygde gradvis opp en hage med åtte epletrær: Gravenstein, Kariller, Ole Mortensen og fransk, holdbar vinterfrukt. Der var fem morelltrær, kirsebærtrær, rips- og stikkelsbærbusker. Det kom opp et lysthus av hasselbusker og tornehekk. Alt dette ga han til Herstad skole i 1908.

Eiendommen ble i 1865 omtalt som «Herstad fastskole under Nøterø præstegaard». Det var en husmann på Herstadløkken (Ole Andersen (1794-1882)?). Etter en kontrakt skulle plassen avgis til skolejord da han døde. Det skjedde i 1883, og Thor Hansen måtte da betale kr. 80,- i årlig avgift til soknepresten helt frem til 1897. Han hadde kjøpt Øvre Tanstad bnr.14 for 1023 spd i 1869 og bodde nok der fra den tiden. I 1900 bodde han på Øvre Tanstad gnr.13/14 som folkeskolelærer og gårdbruker.

Skrinn jordvei

Lærerjorden var ca. 30 mål stor, og Thor Hansens etterfølger Edv.Wille vurderte at det var stort nok til fradeling for en nyansatt lærer. Men om eiendommen som sådan var han ikke særlig nådig. En stor del av omtalte skolejord var lite skikket for lønnsom dyrkning, særlig på grunn av manglende drenering og adskillig stor stein. Han mente derfor det ville ta mange år og store kostnader å få jorden lønnsom.

Høyt respektert samfunnsborger

Tilsynsutvalget ved Herstad skole henstilte i 1903 skolestyret om å medvirke til å gi borgerrådsmedalje til Thor Hansen for sin virksomhet ved skolen og for kommunen. Skolestyret vedtok å sende inn søknad. Forhenværende folkeskolelærer Thor Hansen døde på Tanstad 13. mars 1914 av alderdomssvakhet.

Kilder:

Berg, Lorens, Nøtterø. En bygdebok. 1922/1989, s.232
Herstad skole, Dagbok G0001, 1846-1860, fol.36b (1852)
Herstad skole, Skoleprotokoll H0001, 1846-1864, fol.38 (1854)
Njotarøy 1989, s.3
Nøtterøy formannskap, Korrespondanse og saksdokumenter D0001 1850-1869
Nøtterøy skolekontor, Korrespondanse og saksdokumenter, D0002?, 1897-1916
Nøtterøy skolekontor, Møtebok skolestyret, A0002, 1894-1912, s.206 (27. mars 1903)
www.digitalarkivet.no: kirkebøker, folketellinger 1865, 1900 og 1910

Søknaden om pensjon ble i første omgang avslått. (IKA, Kongsberg.)
Follow Steinar Marvik:

f. i Moss 1947. Sivilingeniør i biokjemi. Begynte med slektsforskning på 70-tallet, skrev bygdebøker på 80-tallet og tok på 90-tallet etatsutdannelse på Riksarkivet, der han fremdeles er ansatt.

Latest posts from

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.