Nøtterøy Historielag har siden 1987 utgitt årsskriftet Njotarøy.


Årsskriftet koster kr. 150 per år. Abonnenter som bor på Nøtterøy, får heftet levert i postkassen før det åpne salget starter. Utenbygds abonnenter får heftet postsendt med portotillegg.

Du kan bestille abonnement slik:

Brev til
Nøtterøy Historielag
Postboks 15 – Borgheim
3163 NØTTERØY

eller

e-post: post@notteroyhistorielag.no

Njotarøy selges hos SpareBank 1 BV og Norli Bokhandel på Teie og i Tønsberg sentrum, samt i enkelte dagligvarebutikker på Nøtterøy. Vi vil gjerne ha flere frivillige til å delta i direktesalg av årsskriftet.


Formålet med Njotarøy er å spre kunnskap om lokalhistorie som ikke fanges opp av andre; bygdebøker, dokumentarer mm. Vi har en stamme av forfattere, som skriver artikler med de forskjelligste temaer. Etter noen års drift meldte de første skribentene seg utenfra, og vi har de siste årene hatt flere debutanter. Vi tar gjerne imot ideer til artikler, og vil vil gjerne ha flere frivillige med i redaksjonsarbeidet!

Et viktig poeng med Njotarøy er å vise bredden i Nøtterøys historie – i tid og rom. Blant våre lesere  finnes det fortsatt mye interessant stoff. Dersom du kjenner personer, episoder, steder, bedrifter eller organisasjoner som du tror vil interessere andre, vennligst kontakt oss.

Hvis du har et mer eller mindre ferdig manuskript, kan du sende det til oss, helst som e-post. Hvis du har skriftlig materiale, som brev, loggbøker eller dagbøker eller spennende bilder, kan vi låne materialet og få skrevet en artikkel om det.

Redaksjonskomiteen for Njotarøy vil du finne i oversikten over under styre og komiteer.

Njotarøy har kommet hvert år siden 1987. Tidsskriftet hadde da 48 sider og ble trykket i 1000 eksemplarer. For tiden ligger antall sider på ca 100 sider trykket i over 2000 eksemplarer.

Du kan orientere deg i artiklene 1987-2013 i emneregisteret. Noen utgaver er helt utsolgt.

Følgende årganger er fortsatt tilgjengelige (med forbehold om feil):
1992, 1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018