Norske hvalfangere i militær tjeneste

Borgheim menighetssenter Rektorveien 2 a,Borgheim,Norge

Norske hvalfangere i militær tjeneste i Skottland under siste krig v/George Bratli Scottish Norwegian Connection har som formål å bevare historisk dokumentasjon og å utvikle forbindelser og vennskap mellom Skottland og Norge basert på samarbeidet som oppstod under annen verdenskrig … Continued