«Fattigprotokollen – alle familier har en glemmebok»

Borgheim menighetssenter Rektorveien 2 a,Borgheim,Norge

Tor Gervin holder sitt foredrag om fattigprotokollen. Foredraget beskriver Gervin på følgende måte: Marthe Hansdatter overgives til Treschows Forsørgelse under Control af Fattigcommissionen, hun var min tipptippoldemor. Også neste generasjon var på fattigkassa. Gripende historie som bidrar til forståelse for … Continued

Årsmøte / Tor Gervin: «Lars Larsens ulykkelige historie»

Borgheim menighetssenter Rektorveien 2 a,Borgheim,Norge

Årsmøtesaker Tor Gervin: "Lars Larsens ulykkelige historie -  – rettergang og straff, tukthus og slaveri" Lars Larsen var tukthusfange allerede som konfirmant, og fikk livstidsdom som lenkeslave på festningen i Fredrikstad. En historie med undring over levd liv, om rettergang … Continued