I juni 1909 ga Tønsberg Arbeiderparti ut et prøvenummer av Vestfold Arbeiderblad. Før stortingsvalget samme år trengte partilaget et eget talerør som kunne konkurrere med de borgerlige avisene Tunsbergeren og Tønsbergs Blad. En ukentlig utgivelse fortsatte også etter valget, og fra 1916 kom avisen ut daglig. Vestfold Arbeiderblad slo seg sammen med Hortens Arbeiderblad i 1962 og ble nedlagt i 1988.