Nøtterøy Historielag og Stiftelsen Fagertun samarbeider om å legge tilrette for økt engasjement og sosialt samvær blant medlemmene.

Eksempler på dette kan være:

  • Distribusjon av årsskriftet Njotarøy og halvårsprogrammer til medlemmene
  • Salg av årsskriftet Njotarøy
  • Utarbeidelse av nye utgaver av årsskriftet Njotarøy
  • Gjennomføring av Åpen Dag Fagertun i august
  • Vedlikehold og nye prosjekter innvendig og utvendig på Fagertun
  • Skjøtselsdugnad i Søndre Hella gravfelt i mai og september
  • Kafédrift på Fagertun på søndager i sommerukene (under planlegging)

Interessen blant medlemmene for å delta i slike oppgaver er økende.

Vær med og finn din plass i et hyggelig og sosialt miljø!

Tom, Kjell og Helge - dugnad på Fagertun
Tom, Kjell og Helge – dugnad på Fagertun