02341d631c-CIMG0064
Stiftelsen Fagertun er avhengig av din støtte.
Den daglige driften av eiendommen finansierer (til nå ) våre faddere: Nøtterøy Historielag og Nøtterøy Kommune.
Arbeidet utføres eller ledes av en dugnadsgjeng.

Er du en «vanlig» privatperson som har et par timer i uka ledig.
Vi trenger hjelp til det meste, for eksempel:
– Arbeidskraft til å snekre, male, rydde i skogen, stelle parken.
– Hjelp i forbindelse med utleie av bygningene og parken.
Ta kontakt med oss. dugnad@notteroyhistorielag.no

Har du et firma og er interessert i bevare noe av vår nære fortid?
Da kan du hjelpe oss med penger, varer og/eller tjenester.
Vi trenger sponsorer for å kunne utvikle stiftelsens eiendom, Fagertun for å oppfylle formålsparagrafen:
– bevare eiendommen i mest mulig opprinnelig stand.
– etablere, drive og videreutvikle et lokalhistorisk senter/bygdetun.
Er dette interessant for deg, ønsker vi kontakt for å presentere prosjekt vi har på gang eller på ønskelisten.
Ta kontakt med oss. dugnad@notteroyhistorielag.no

SPONSORER
Vi har heldigvis allerede noen trofaste hjelpere. De har gitt oss den støtten som har gjort det mulig å utvikle bygningene og utearealene til det de er i dag.
Våre sponsorer har hjulpet oss med penger, varer og/eller tjenester til konkrete prosjekt som:
– opparbeidelse av parkeringsplass,
– utvendig belysning,
– innredning av låven til vevrom,
– toalettanlegg i låven,
– Midler til oppføring av smie- Midler til flytte og gjenoppføre Torødhuset
– og mye mer.
 
Bygdetun:
Et bygdetun i Nøtterøy kommune er et sted som tilbyr:
– Klubbrom for lag og organisasjoner.
– 20 måls park med amfi og scene for utendørsarrangementer, historisk teater, konserter eller bare for en piknik i det grønne sammen med familie og venner.
– Selskapsrom for spesielle anledninger som brylluper, konfirmasjoner, personlige jubileer, osv.

Dugnadsgjeng:
Stiftelsen har siden 1994 hatt en dugnadsgjeng som gjør arbeidet, der det er lovlig og mulig. Så sponsormidlene brukes bare til materialer. Til sammen har Stiftelsens dugnadsgjeng frem til 2015 arbeidet 22.832 timer for å utvikle Fagertun til det eiendommen er i dag. Se mer om disse her.

PLANER FREMOVER:
Til nå er mye av infrastrukturen lagt til rette for økt bruk av Fagertun. Med tilskudd av smie og Torødhuset vil vi knytte til oss flere brukere og på den måten utvikle et levende bygdetun.  Med møterom, toaletter og kjøkken i låvens 1. etg  håper vi flere lag/foreninger ønsker å leie seg inn.
Vi har også et ønske om å opparbeide et amfi i skogen med scene for bruk til konserter og opptredener av ulike slag.
Oppjustere bryggerhuset

Vi er begynt å oppjustere bygningen slik at den kan brukes til utleie. Her er muligheter til å steke sin egen pizza i steinovnen sammen med gode venner i et røft miljø.  Dugnadsgjengen har disponert et rom som de nå har vokst ut av.  Vegg og gulv mot tilstøtende rom er revet slik at dugnadsrommet nå vil bli dobbelt så stort.

Oppføring av Smie er første pri vinter/vår 2016.  Her trengs flere frilvillige hender

Gjenoppføring av Torødveien Her er grunnarbeidene utført, ringmur er støpt og selve plata støpes når været tillater det.  Arbeidet med laftingen vil ikke starte før tidligst april 2016.  Også her trenger vi flere frivillige hender.

Parken og skogen
Skogen må ryddes hvert år og plantingene trenger stell. Har du lyst kan du hjelpe oss med det.