f9cf0caa59-MalingI 1994 ble det opprettet en dugnadsgjeng som har arbeidet med restaurering og utvikling av eiendommen. Frem til og med 2015 har gjengen lagt ned et arbeid som tilsvarer vel 4,7 millioner kroner. Dugnadstimer er da honorert med kr. 200,-.

For dette fikk dugnadsgjengen i 2010 Nøtterøy kommun
es kulturpris for sin innsats.

Dugnadsgjengen i 2016:

Helge Th. Andersen, leder.
Gerd Nilsen ( har vært med siden starten )
Kjell H. Johansen
Petter Flatland
Tom Sanne
Bjørn Åge Linnehol
Bjørn Stavner
Harald Bakke, nestleder
Erik Bruserød
Harald Voldstad
Tom Jørnsen
Morten Torkildsen
Nils Solum

Tidligere medlemmer i dugnadsgjengen:0a3622fe41-Anretningen web

John-Kristian Kristensen
Knut Gjertsen
Ivar Gulliksen
Ivar Holm
Tor Bergan Hansen
Leif Fjellvang
Rigmor Vikse
Hans Olav Aas
Paul Skar
John Hovland
Arne Amundsen
Oddvar Christensen
Kjell Magne Askim
Gunnar Faber
Leif Fjellvang
Magnus Watterdal
Øivind Tjøm

 

Siden gjengen ble opprettet i 1994 har den blant annet:63a1e7df3c-Planting web

 • Plantet i uteanlegget og vedlikeholdt parken og ryddet i skogen.
 • Plantet allè, rustet opp hovedinnkjørselen og fått lys i uteanlegget.
 • Bygd parkeringsplass bak låven.
 • Skiftet alle vinduer, lagt nytt golv og montert ny trapp opp til 2. etasje i våningshuset.
 • Lagt nytt tak og satt inn nye vinduer i sidebygningen.
 • Den har også innredet anretning og verksted i låvens 1. etasje.
 • I tillegg har gjengen holdt bygningene i orden med renhold, maling og lagt til rette for utleie.
 • Rehabilitert låven, innredet vev/hobbyrom og bygd toalettanlegg.
 • Innredet store deler av låvens 2. etg til veveloft
 • Skiftet stabbene på stabburet
 • Vasket og malt hovedhuset utvendig
 • Støpt fundament til Sime og Torødhuset
 • Sikret seg takstein og takskifer som nå ligger lagret på Fagertun