Fandens Spillebord

posted in: Arkeologi, fornminner | 0

Av Per Velde (Njotarøy 2015) Går du en tur på Øraveien, så stopp der den runder toppen og ta grusveien inn til venstre. Der den går over i lysløypa fortsetter du ca fire hundre meter før du igjen tar til … Continued

Gravhauger, flintøkser og strandsittere

Av Jan Brendalsmo og May-Liss Bøe Sollund (Njotarøy 2006) Om kulturminner og kulturmiljøer på Nøtterøy En gjennomgang av gamle nummer av Njotarøy viser at kulturminner kan være så mangt, i alle fall om en snur litt på ordet: ”minner om … Continued

Hella — et sted å hlaða?

Av Pål Nymoen (Njotarøy 2006) Søndre Hella – tre arkeologiske blikk I et samarbeidsprosjekt initiert gjennom ”hullvegprosjektet” ved arkeolog Terje Gansum ble et i norsk arkeologisk sammenheng ganske sjeldent feltarkeologisk prosjekt igangsatt i 1999. Studieobjektet var Søndre Hella (heretter bare … Continued

Tause bygdeborger hilser nøttlendinger god morgen

Av Petter Snekkestad (Njotarøy 2010) Nye spørsmål om Vardås, Høgås og Leirfjell Lenge før Norge ble samlet til ett rike, anla nordmenn mindre festningsverk på åser, fjell og koller over store deler av landet. Bygdeborgene er våre eldste byggverk i … Continued

Hella: Havn og produksjonsområde

Eli Ulriksen: Nye arkeologiske utgravinger i Hella avslører andre bruksområder enn gravfelt I årene 1999 — 2001 har det vært gravet i havneområdet på Søndre Hella. De arkeologiske undersøkelsene har vært utført som del av et samarbeidsprosjekt mellom Hulveiprosjektet i … Continued

Trådene samles i Hella

posted in: Arkeologi, fornminner | 0

Terje Gansum: Hullveger, gravfelt og havn på Søndre Hella og Nordre Sande I 1998 startet Hulvegprosjektet i Vestfold. Prosjektet var et samarbeidsprosjekt mellom Statens vegvesen Vestfold og Vestfold fylkeskommune. I tillegg var Norsk vegmuseum og Universitetets Kulturhistoriske Museer knyttet til … Continued

100 år siden gullkvinnen på Sjølyst

posted in: Arkeologi, fornminner | 0

Knut Mello (Njotarøy 1987) «Det er en nydelig liten kvindegrav vi har for os, Nøtterøs ældste i vor tidsregning. En skipperkone, gravlagt her med utsigt mot øene og fjorden, smykket med det vakreste guld hun eide, og vernet ved guldringen … Continued