Barnearbeid i Kjøpmannskjær

Terje Fr. Gulbrandsen: Historielaget har blant sine medlemmer en ung 93-åring, Niels E. Hanssen, og han er kjent for sin fortellerglede og sin glimrende hukommelse. Her forteller han om sin oppvekst i Kjøpmannskjær, om familien og om skoletiden, som også … Continued