En kulturreise i skjærgården

posted in: Forside | 0
Godprat rundt bordene på årsmøtet, t.h. foredragsholderen Jan Brendalsmo og den gjenvalgte leder Sven Erik Tholander. (Foto: Tor Gervin)

– Det var sjøen de levde av, jorda var attåtnæring, sa Jan Brendalsmo da han på Historielagets årsmøte tok rundt 80 frammøtte med på en kulturreise i skjærgården.

Med et vell av bilder viste han gravrøyser, steingjerder, rydningsrøyser og steinbrudd. Han tok en lydhør og interessert forsamling med til gamle og ikke fullt så gamle bosetninger, der man flere steder fortsatt ser gamle nyttevekster, beiteområder og spor etter båttransport av husdyr. Foredragsholderen, kjent for de fleste, fortalte om fiske og jakt, overnatting i forbindelse med fuglefangst, sjøfart i gammel og nyere tid, friluftsliv, losvirksomhet, smugleraktivitet, forsvarsanlegg og fyrinstallasjoner. Med begeistring ga han også glimt av vakker og spennende geologi.

– Mye å se ute på øyene, men man må vite hva man skal se etter, poengterte Brendalsmo.

I flere omganger har han registrert kulturminner på øyene, først rundt Nøtterøy, deretter utenfor Tjøme. Registeringene er samlet i rapporter, som ligger tilgjengelig på nett. Jan Brendalsmo ser gjerne at det også gjøres opptrykk.

Årsmøtets store høydepunkt var ellers utnevningen av Svein Hermansen som Nøtterøy Historielags åttende æresmedlem.

– Det er en utmerkelse som henger høyt. Her har vi en virkelig veteran; Svein Hermansen har vært med helt siden starten, sa historielagsleder Sven Egil Tholander.

Han fortalte om hvordan Svein Hermansen over lang tid har holdt en god hånd om en rekke oppgaver som varamedlem i styret, med blant annet utstillinger, fotoarkiv, sjøfartssamling og årsskriftet Njotarøy.

Svein Hermansen takket og kvitterte med flere gode historier.

Den formelle delen av årsmøtet gikk som vanlig greit og forretningsmessig. Med koronapandemi og smittevernrestriksjoner gikk ikke alt som ønsket og planlagt i 2021, men det ble likevel et aktivt og godt år for Nøtterøy Historielag som nå har 820 medlemmer.

Økonomien er god; regnskapet for 2021 ble sluttført med et overskudd på 103 120 kroner. Historielaget bygger imidlertid ikke noen stor formue, da laget stadig overdrar betydelige beløp til Stiftelsen Fagertun for utvikling og drift av bygdetunet. I tillegg til utallige dugnadstimer har Nøtterøy Historielag siden 1994 bidratt med godt og vel 4,6 millioner kroner til Nøtterøy bygdetun, Fagertun.

Etter valg ved akklamasjon har Historielaget i 2022 dette styre: Leder Sven Erik Tholander (gjenvalg), nestleder Stein Engh (ikke på valg), kasserer Jon Pande (gjenvalg), sekretær Dag Mikkelsen (ikke på valg) og styremedlemmer Vigdis Kittang Ramstad (gjenvalg), Lise Beret Sandereid (ikke på valg),  Einar M. Hay-Hansson (ikke på valg) og Laila Synnøve Olsen (gjenvalg). Styret fikk fullmakt til å oppnevne enda et styremedlem, til erstatning for Lilleba Bredal som ikke ønsket gjenvalg.

Svein Hermansen kvitterte med noen gode historier, da han ble utnevnt til æresmedlem.
Historielagsveteraner og æresmedlemmer, f.v. Svein Hermansen, Knut Mello og Terje Fr. Gulbrandsen.

 

 

 

 

Follow Tor Gervin:

Ass. nettredaktør

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.