Laster Arrangementer

« Alle Arrangementer

 • Dette arrangement har allerede funnet sted.

Årsmøte (årsberetning) og foredrag: Glimt fra Nøtterøy og verden for 50 år siden

17. februar 2016 @ 18:30 - 21:00

Årsmøtesaker

  1. Årsmøtesaker
  2. Einar Aaraas Glimt fra Nøtterøy og verden for 50 år siden
Årsmøtet er satt
Årsmøtet er satt

Årsbetretning til nedlasting, trykk på lenke: NH årsberetning 2015 versj 4 2016.02.10

NØTTERØY HISTORIELAG

ÅRSBERETNING 2015

 

Styret:

Leder Gisle Bjørnstad, nestleder Svein Øksenholt, kasserer Jon Pande, sekretær Gunnar

Olaussen/Dag Mikkelsen, styremedlemmer: Inger Johanne Østgård, Dag Mikkelsen, Grethe Marie Christensen, Tone Meier. Utenfor styret: Regnskapsfører Trine Langemyr, webansvarlig Richard Fossum, Tor Carlstedt, Stiftelsen Fagertun, Vigdis Ramstad, Nøtterøy Husflidslag.

Det er avholdt 8 styremøter.

Valgkomite:

Kai Furvann, Kjell Hamer, Svein Lundby.

Revisor:

Morgan Johnsen

Njotarøy:

Redaktør Helga Daler. Billedredaktør Kai Roar Furvann. Redaksjonskomite Kari Tatjana Joukoff, Svein Lundby, Per Welde og Roar Engh.

Årsskriftet har 570 faste abonnenter som har reservert ca. 880 eks. Opplaget i 2015 var 2300 eksemplarer.

Stiftelsen Fagertun

Styremedlemmer utnevnt av Nøtterøy Historielag. Leder Tor Carlstedt. Helge Th. Andersen. Gisle Bjørnstad. Vara: Inger Johanne Østgård, Grethe Marie Christensen og Harald Bakke.

Søndre Hella

Vedlikehold i samarbeid med Nøtterøy Rotary klubb.

Medlemstall:

Medlemstallet er i 2015 er ca. 800 betalende medlemmer

Bevilginger og støtte

Styret har vedtatt følgende bevilgninger i 2015:

 1. Driftstøtte til Stiftelsen Fagertun
 2. Fullfinansiering av vann i bryggerhuset med inntil kr 25 000
 3. Oppvaskmaskin i 1.etg låven med inntil kr 25 000
 4. Uforutsette utgifter smie og Torødveien 47 med inntil 200 000
 5. Inntil kr 30 000 til glassmonter til maritim utstilling på låven.
 6. Støtte til Dugnadsgjengen på Fagertun

 

Arrangementer:

 1. februar – Årsmøte – Borgheim menighetssenter. 70 fremmøtte. Årsmelding og regnskap ble godkjent uten anmerkninger.  På valg var: Svein Lundby, Kjell Hamer, Tor Carlstedt Svein Øksenholt og Inger Johanne Østgård.

Valget: Til styremedlemmer: Inger Johanne Østgård (for 1 år), Svein Øksenholt, Dag Mikkelsen og Gunnar Olaussen (ny sekretær). Valgkomite: Kai, Furvann, Kjell Hamer og Svein Lundby.

Etter årsmøte holdt redaktør Einar Aaraas kåseri over emnet «Året før storkrigen – glimt fra Nøtterøy for 100 år siden». Han tok utgangspunkt i statsbudsjettet for 1913 som var på 142 millioner.  Dette var året kvinnene fikk stemmerett.  Avisannonser kunne fortelle at «gård på Nøtterøy med butikk» skulle selges for kr. 6.000,-, at originale «franske fotografier» selges for kr. 3,-, og at å erverve seg 1. måls tomt på indre Nøtterøy kostet ca. kr. 1.000,-.

Som avslutning på møte ble uttredende styremedlemmer Svein Lundby, Kjell Hamer og Tor Carlstedt takket for sin innsats med blomster. 

 1. mars – Nasjonalparkforvalter Bjørn Strandli, «Færder Nasjonalpark». Ca. 70 fremmøtte. Bjørn Strandli holdt et meget engasjerende og interessant foredrag om nasjonalparken med bakgrunn i historie helt tilbake fra generasjonene i skjærgården på 1600-tallet.

 

 1. april – Cathrine Stangebye Engebretsen – «I manns minne. Ukjente historier fra andre verdenskrig i Vestfold». Ca. 80 fremmøtte. Hun baserte foredraget sitt på registrering og bevaring av fangeleirer og krigsfangegraver i regi av Vestfold fylkeskommunes 4-års plan. Utgangspunktet var den russiske fangeleiren på Mellom-Bolæren. Men det var ca. 100.000 krigsfanger i Norge. Av disse dør ca. 20.000 mens de er her. Omtrent 14.000 av disse er sovjetiske, og kun 5% av dem er identifisert.

 

 1. mai – Dugnad i Søndre Hella I samarbeid med Nøtterøy Rotary var det våropprydding rundt Søndre Hella gravfelt. Ca. 25 fremmøtte, de fleste fra Rotary.

 

 1. mai- Hagelagets Åpne dag

Nytt av året var Hagelagets dag på Fagertun som tidligere ble avviklet på Teie torv.Dette ble en suksess med stort besøk. Historielaget håper dette kan bli en tradisjon i årene fremover.

 

 1. juni – Vårtur til Horten

35 deltagere. En engasjerende Morten Svagård guidet gruppen gjennom de historiske deler av Karljohansvern. Vi fikk omvisning i deler av området i et flott sommervær.

Turen ble avsluttet med foredrag og omvisning i Horten Lokalhistoriske Senter samt servering av kaffe og vafler.

 

 1. august – Åpen Dag på Fagertun

Solen strålte over Fagertun denne dagen. Ca. 2.000 hadde funnet veien for å oppleve Nøtterøys bygdetun som er under kontinuerlig utvikling.  Her ble det demonstrert baking av brød i bryggerhuset, håndarbeidsteknikker og spinning m.v i regi av Husflidslaget, gamle blankpolerte biler fra Tønsberg Automobilklubb. Videre var det birøkter med salg av honning, Hagebrukslaget med blomster og nyttige tips og ” Finne din slekt” i regi Vestfold Slektshistorielag, sjøfartsutstilling, knivmaker og «Prinsesse Kristina» foreningen.

Våre lokale bønder, Bjertnes og Fossaas, stilte tradisjonelt med gratis grønnsaker, og som vanlig var det stor trengsel av kjøpelystne.

 

 1. september – Dugnad i Søndre Hella de fleste fremmøtte var fra Nøtterøy Rotaryklubb. En spesielt vakker høstkveld inspirerte til dugnad. Arbeidsoppgavene var de samme som i vår.

 

23.september – Knut Mello: Temaet for kvelden var en reise rundt Nøtterøy og Tjøme sett fra sjøsiden.  Mello tok for seg øyer og skjær og satt disse inn i et historisk perspektiv.  Foredraget hadde tittelen «Fra Pønteberget til Masle»» – ca. 100 fremmøtte. Forklaringer på navnenes opprinnelse og betydning var interessante og møtedeltagerne deltok aktivt i etterkant av foredraget med egen kunnskap om temaet. Knut Mello krydret foredraget med anekdoter og vandrehistorier om opphavet til navnene på noen av øyene.  Navn på øyer og skjær kjenner vi først fra 14-1500-tallet og de er i mange tilfelle helt åpenbare, men det er også mange navn som er mer vanskelig å forstå. Et eksempel på dette er Bolærne. Navnet betyr ”øyene som ligger på kanten mot Oslofjorden”.

 

 1. oktober – Filmfremvisning fra Grunnlovsgudstjenesten i Nøtterøy kirke. Det var en kortversjon av filmen som ble tatt opp fra gudstjenesten 4. mars 2014.

 

Tore Dyrhaug ble utnevnt som Æresmedlem i Nøtterøy Historielag.

 

Forfatter og filmregissør Rune Sørli: ”Litt om krigen og freden på Nøtterøy”

Rune Sørlie viste både kjente og ukjente bilder som var tatt under viderverdighetene tatt under krigen på Nøtterøy og Tjøme.

Ca. 90 fremmøtte.

 

 1. november – Sverre Mørkhagen «hvite seil og overfylte mellomdekk». Om utvandringen til Amerika.

Det møtte opp i overkant av 80 personer som ønsket å høre nøtterøymannen Sverre Mørkhagen, filolog, forfatter og journalist, foredro over emne ”Om utvandringen til Amerika på 1800-tallet”. Bortsett fra Irland, opplevde Norge den største utvandringen i Europa i forhold til befolkningsstørrelsen. Den var f. eks dobbel så stor som det Sverige opplevde. Mørkhagen brukte en stor del av foredraget sitt på å forklare bakgrunnen for utvandringen og hva det var med det norske samfunn som utløste dette

 

 1. og 28 november – Jul på gården

Nytt av året var Husflidslagets og Historielagets arrangement, ”Jul på gården”. 27. november ble 2 skoler invitert for å oppleve hvordan jul kunne feires i gamle dager. Dagen etter ble Fagertun åpen for publikum med tilsvarende aktiviteter. Fremmøte denne dagen var meget god (ca 600 fremmøtte).

 

Andre aktiviteter:

Fagertun.

Dugnadsgjengen har hatt et svært så aktivt år og teller nå 12 stykker. Det er loggført over 3000 timer. Låvens 2. etasje ble ferdigstilt i sommer og Husflidslaget har tatt lokalene i bruk. Husflidslagets vevstue i låvens 1. etasje er nå blitt et flott møterom for inntil 50 personer som kan leies ut til interesserte lag eller foreninger.  Utvendig er parkanlegget stelt og pleiet, og stabburet har fått nye «stabber» da de gamle var morkne. Medlemmer av historielaget har på dugnad malt bryggerhus og stabbur, men maling av låven må utsettes til våren 2016.

Planene for 2016 er lagt. Torødveien 47, «Harald i svingen», oppført ca. 1790, er demontert og skal gjenoppføres på Fagertun. Videre skal det oppføres en smie som skal romme smieutstyret vi har mottatt i gave.  Gamle takstoler fra tidligere Tønsberg Reperbane er kjøpt billig fra Kystkultursenteret i Tønsberg, og det er sikret 350 m² med takskifer som skal erstatte den gamle skiferen på hovedhuset. Det vil bli søkt om ekstern delfinansiering til disse prosjektene, men det vil også bli behov for finansiering fra Historielaget

 

Nøtterøy Husflidslag.

I hele sommer har Nøtterøy Husflidslag holdt lørdagskafe i bryggerhuset, det ble servert kaffe og sveler med mer.

——————————————–

Styret anbefalte i møte 10.02 2016 at årsmøte godkjente årsberetningen

Detaljer

Dato:
17. februar 2016
Tid
18:30 - 21:00
Arrangement Tags:
, , ,
Hjemmeside:
notteroyhistorielag.no

Arrangør

Nøtterøy Historielag

Sted

Borgheim menighetssenter
Rektorveien 2 a
Borgheim, 3140 Norge
+ Google-kart