Historiske samlinger – Torød Skole

På Torød skole var det etablert en samling av gamle skoleting. Denne Vil nå bli flyttet til «Torødhuset» som nå er under oppføring på Fagertun. Det undersøkes også om det er mulig å flytte andre historiske samlinger inn her.

Kontaktperson for omvisninger eller annet er Bente Dyrhaug (333 84856 / 91 72 67 80 / bdyrhaug@online.no).

Skolesamlingen på Torød

Skolesamlingen på Torød

 

Follow Einar Hay-Hansson:

f. 1978. Med interesse for historie og utrustet med EDB-maskin, digitaliserer jeg Nøtterøy historielag. Send en mail hvis du lurer på noe web@notteroyhistorielag.no

Latest posts from