Generelt
Stiftelsen har som en av sine målsetninger å leie ut anlegget og alle bygningene eller deler av disse til møter, konfirmasjoner, brylluper eller andre arrangementer.Hovedhuset

Leie av hovedhuset:
kr. 2.500,- på fredager, lørdager eller søndager og «røde dager» og mellom jul og nyttår.  I tillegg kommer vask på kr. 500,- som betales direkte til renholderen.   Leie øvrige dager er kr. 1.750,- med tillegg kr. 500,- for vask.
Leietaker skal være medlem av Nøtterøy historielag. Nøtterøy kommune har leierett til hovedhuset.

I hovedhuset kan langbord dekkes til 22 personer.

Låven
Låven

Låven
Møtelokalet i 1. etg låven er ca 100 m2 med tillegg av kjøkken og toaletter.  Møtelokalet egner seg for lag og foreninger.

50 stoler i kino-oppstilling, prosjektor og læret, salonggrupper og langbord.
Lokalet kan fort gjøres om til bespisning for 50 personer.
Leie av Låven:
kr. 2.000,- fredag, lørdag eller søndag og «røde dager» og mellom jul og nyttår.  I tillegg kommer vask på kr. 500,- som betales direkte til renholderen.  Leie øvrige dager er kr. 1.250,- med tillegg kr. 500,- for vask.
Generelt:
Nøkkel utleveres dagen før avtalt leie og lokalene disponeres da fra kl. 12.00. Retur av nøkler senest kl. 10.00 dagen etter utleie. Denne regel kan avvikes etter avtale
Primært  ønsker vi lag og foreninger velkommen til fast leieavtale.

Kontaktperson for utleie:

Tor Carlstedt, tlf.  95178979  epost:  torcarls@gmail.com

ff5ce2eccc-Baking hvit web