Stiftelsen Fagertun driver utleie til møter, konfirmasjoner, brylluper eller andre arrangementer. Primært  ønsker vi lag og foreninger velkommen til faste leieavtaler.

Hovedhuset
Låven

Hovedhuset

I hovedhuset kan det dekkes langbord til 22 personer. Hyggelige salonger møblert i gammel stil. Kjøkken og toaletter.

Kr. 2 500,- fredag, lørdag, søndag, «røde dager» og mellom jul og nyttår.  I tillegg kommer vask kr. 500,- som betales direkte til renholder. Leie øvrige dager kr. 1 750,- med tillegg kr. 500,- for vask.

Hovedhuset leies ut bare unntaksvis, og da primært til de som har tilknytning til Fagertun gjennom dugnadsarbeid eller på annen måte. Medlemsskap i Nøtterøy Historielag er en forutsetning. Nøtterøy kommune har leierett til hovedhuset.

Låven
Møtelokalet i underetasjen er ca. 100 m2. Kjøkken og toaletter.  Egner seg for lag og foreninger. 50 stoler i kinooppstilling, projektor og lerret, salonggrupper og langbord. Lokalet kan fort gjøres om til bespisning for 50 personer.

Kr. 2 000,- fredag, lørdag, søndag, «røde dager» og mellom jul og nyttår.  I tillegg kommer vask kr. 500,- som betales direkte til renholder.  Leie øvrige dager kr. 1 250,- med tillegg kr. 500,- for vask.

Generelt 
Nøkkel utleveres dagen før avtalt leie og lokalene disponeres da fra kl 1200. Retur av nøkler senest kl 1000 dagen etter utleie. Denne regel kan avvikes etter avtale.

Kontaktperson for utleie:

Tor Carlstedt, tlf.  95178979  epost:  torcarls@gmail.com