DNB-midler til arbeidsverktøy i ny smie

posted in: Fagerutn, Forside | 0

Sparebankstiftelsen DNB har tildelt Stiftelsen Fagertun 45 000 kroner til utstyr og inventar i den nye smia, som er under oppføring. Denne tildelingen gjør det mulig å utstyre smia med nødvendig innredning og arbeidsverktøy, slik at skoleungdom og andre kan … Continued

Ny leder for Stiftelsen Fagertun

posted in: Fagerutn | 0

Styret i Stiftelsen Fagertun har valgt Jan Tønnesen til ny leder etter Tor Carlstedt, som har hatt dette vervet i seks år og som for tid tilbake ønsket avløsning. Stiftelsen Fagertun forvalter bygninger og tomtegrunn på Nøtterøy bygdetun. Det var … Continued

Gammelt tømmer i ny smie på Fagertun

posted in: Fagerutn | 0

Dugnadsgjengen på Nøtterøy bygdetun – Fagertun er godt i gang med bygging av «ny» smie. Her man bruker tømmerkjernen til et gammelt hus som opprinnelig ble oppført på Gåsøy sent på 1700-tallet, og som ble flyttet til Nesbryggveien i 1886. … Continued

Lørdagskafé på bygdetunet Fagertun

posted in: Fagerutn | 0

Hver lørdag kl 11.30-15.30 til og med 8. august inviterer Nøtterøy Husflidslag til lørdagskafé på Nøtterøy bygdetun – Fagertun. Været var som bestilt, da årets kafé åpnet lørdag 20. juni. I år er hele «Fagertun-familien» med. Her selges Husflidslagets egne … Continued

Nøtterøy bygdetun – Fagertun

posted in: Fagerutn | 0

To «nye» hus skal oppføres på Nøtterøy bygdetun – Fagertun. I alt blir det da åtte bygninger. Styret for Stiftelsen Fagertun har fastsatt navn på hvert enkelt hus, bestemt ut fra hvilken funksjon de faktisk har på gården. Hovedhuset, låven, … Continued

Til Øyene Knivlag og Stiftelsen Fagertun

posted in: Fagerutn | 0

Sparebankstiftelsen Nøtterøy-Tønsberg er en viktig støttespiller for mye av det som foregår på bygdetunet Fagertun. Øyene Knivlag er tildelt 58 500 kroner til innkjøp av en elektrisk lufthammer. Stiftelsen Fagertun har fått 30 000 kroner som kompensasjon for tapte leieinntekter … Continued

Fagertun-dag for Herstad-elever

posted in: Fagerutn | 0

Fagertun-dag for 21 sjetteklasse-elever og 3 lærere fra Herstad skole. Medlemmer i Historielaget og dugnadsgjengen stilte opp og viste rundt på bygdetunet. Inndelt i mindre grupper var engasjerte elever i skolestua, smia, arresten og bryggerhuset med gamlebanken, bakerovnen og Sverre … Continued