Minnesmerket Svend Foyn

Svend Foyn

Det er etablert et minnesmerke over Svend Foyn i den gamle selfangstskutehavnen Sevika, ved Kjøpmannskjær på Nøtterøy.

Tønsbergs blad hadde også en artikkel om møtet. Den kan du lese her.

Foyns tro og håp Foto: Kirvil Håberg Allum
Follow Einar Hay-Hansson:

f. 1978. Med interesse for historie og utrustet med EDB-maskin, digitaliserer jeg Nøtterøy historielag. Send en mail hvis du lurer på noe web@notteroyhistorielag.no

Latest posts from