Nøtterøy Historielag ble stiftet i februar 1979 etter et initiativ fra Nøtterøy kulturkontor. De første årene bar preg av at laget var ferskt og ukjent, men møtene hadde jevnt god oppslutning.

Etter at årsskriftet Njotarøy begynte å komme ut i 1987, økte medlemstallet betydelig. I dag har laget ca. 900 betalende medlemmer og er dermed ett av landets største.

I 1990 fikk Nøtterøy videregående skole tak i noen dusin kompletter av Tønsbergs Blad. Etter hvert økte samlingen, og behovet for å få stoffet registrert meldte seg. Skolen, kommunen og historielaget inngikk et samarbeid som skulle registrere lokalhistorisk stoff fra Tjøme, Stokke, Nøtterøy, Ramnes, Andebu, Sem og Tønsberg og dessuten alt om hvalfangst.

Etter kort tid kom pensjonert rektor, Kjartan Dale, inn i arbeidet. Han registrerte bortimot 300.000 store og små artikler og notiser fra de syv kommunene i en stor database. Denne basen er er tilgjengelig på Nøtterøy og Tønsberg bibliotek og er til stor nytte for de som er interesserte og forsker i lokalhistorie.

På 1980-tallet uttrykte historielaget ønske om at kommunen burde sikre en eiendom til et bygdetun. Tanken levde videre inntil kommunen kjøpte den gamle lensmannsgården Fagertun i 1991 og tilbød den til historielaget.

Sammen med Nøtterøy kommune etablerte Nøtterøy Historielag Stiftelsen Fagertun i 1993. Eiendommens bygninger ble da overdratt vederlagsfritt til Stiftelsen. Kommunen beholdt eiendomsretten til tomtearealet gnr 8/225, men ga bruksrett til Stiftelsen. I 2001 fikk Stiftelsen bruksrett til den omkringliggende eiendommen gnr 8/4 gjennom en leieavtale frem til 2026.