BEDRE SENT END ALDRIG

posted in: Sosialhistorie | 0

En julehistorie for «Tunsbergeren” av Annie Albrektsen

Annie Albrektsen var født i 1878 i Viksjø i Sverige. Hun ble gift med los Nils Albrektsen i Børaas på Torød. Hun var en aktiv arbeiderpartikvinne og ble den første kvinne som ble innvalgt i herredstyret på Nøtterøy i 1934. Hun døde i 1943.

Det var mangt og meget at si paa storbonden Paal Storehaugen; især av hans underordnede. For ikke var han nogen elsket husbond. Han var gjerrig, haard og vindingslysten; han fordret alt og vilde intet gi. Konen hans – Berit – var i mange stykker hans motsætning. Mens Paal var mørk, taus og behersket, var Berit livlig og snaksom og av et noget hidsig temperament. Forresten var hun knipen og gjerrig hun og, omend ikke i saa høi grad som Paal.

Det var travelt paa Storehaugen, for det var uken under jul. Der slagtedes, bryggedes og bakedes i lange baner, slik som det hadde været gjort paa gaarden i fars, bestefars og oldefars tid. Mor Berit holdt tradisjonen i ære – hun taalte ingen forandring i det en gang forlængst oppgjorte julesjauprogram.

Storbonden Paal hadde travelt han og, ikke just saa meget for julens skyld, som for gevinstens. Han laa nemlig i underhandling med nogen sagbrukseiere om kjøp av hans skog, det vil si noget av hans skog, for det var ikke smaatteri det som Paal Storehaugen var eier av i skogveien. Men han var striks i pris han Paal, og kjøperne var ikke meget føielige de heller. De parlamenterte frem og tilbake, til Paal tilslut erklærte, at vilde de ikke, saa kunde de saamend la være. Under tredive tusen gik ikke han Paal Storehaugen – med paa. Saa fik de gjøre hvad de vilde. Dette var hans sidste og saagodtsom sikre triks; han hadde prøvet det før, og i de fleste tilfælder var handelen gaat ilaas i Paals favør. Man skulde bare være bestemt, mente Paal.

Paal Storehaugen hadde oppholdt seg i skogen i flere dager, der skulde blinkes og merkes, for hugsten skulde begynde like over nytaar. Han hadde sine tjenestegutter og sin husmand, Ivar Myra, med. Han var en flink kar han Ivar, det maatte Paal indrømme; men jammen begyndte han at bli besværlig nu – alle de ungerne hans, som rændte rundtom baade fram- og bortom husene hans Paal, og skrek og skraalet. Det var slettes ikke noget hygglig heng at ha rendende om dørene, syntes Paal. Han selv var barnløs, og vant til stilhet, saa jamen var det generende. Og naar de kom et ærend ind paa køkkenet paa Storehaugen, saa glodde de og glante bort i skorstenen og paa skaper og hylder, som om de ikke hadde set mat paa otte dager. Ja Berit hadde nu vænnet dem den uskikken og, at de skulde ha mat for hver gang de utrettet aldrig saa lite for hende. Hun mente nok at det var den vigtigste betalingen, men nu vilde Paal se at faa slut paa hele trafiken, det gik vel an aa faa herket vek.

Men Paal var i klemme. Det var saktens raad til at faa en husmand igjen, men det var sandelig ikke tykt av saanne som Ivar, for han var nu igrunden en grei og flink kar. Men han fik prøve likevel, fik se at faa byttet. Han fik si opp Ivar; næste gang Ivar begyndte at sute og gi sig for utkomme, saa fik han – Paal – passe paa.

Paal undret frem og tilbake. Han hadde sat seg paa en væltet furustamme, for han var blit baade træt og svet av arbeidet, slik som han maset. Ja, Ivar, ja – det skulde vel kunne gaa an at faa en anden kar ogsaa – helst en, som var uten barn, eller bare hadde saan et par stykker. Paal strøk seg betænkt med lovaatten om det rimede skjæg. Si op ja, sa han betænksomt – Ivar er flink, men jamen blir han for kostbar i længden, en maa jo stikke til ham litt av hvert, baade mat og noen klæsplag, slik som han jamrer sig bestandig.

Paal begyndte at fryse der han sat, hadde nok sittet forlænge, for jamen kjendte han at svetten begyndte at ise nedover ryggen. Kjendt slikt da, han orket snødt at reise sig op! Han grep etter øksen og hug et par tak, men han slap den ned igjen; kunde ikke skjønne, hvad der var iveien. Han tok øksen op igjen og begyndte at hugge. Jo, nu gik det bedre, var vel bare blit litt støl av frysningen. Paal hugg og hugg, og for hver gang øksen blinket, syntes han at staalet var blankt, skinnende sølv, tredive tusen kroner…

Paal holdt igjen op med at hugge. Nei, det maatte være noe rigtig galt fat med kroppen idag. Hadde aldrig kjendt saant noe, hadde altid holdt sig varm av at arbeide før, men nu hjalp ikke det heller. Paal frøs saa han skalv; men likevel var han svet og saa rart som det tok i ryggen. Han grundet og han tænkte paa hvad det kunde være, men ble like klok for det. Han hørte mændenes øksehugg langt inde i skogen som et fjernt ekko; han kunde tydelig skille Ivars fra de andre – hvasse, faste hug.

Og pengene skulde ligge paa bordet i storstua den femtende desember, tredive store sedler – ny framhusbygning skulde det bli paa Storehaugen; gjild og svær. Hadde nok hat raad til det før ogsaa, men det var nu gjildt at ha en mægtig sum paa bankbok og. Ja, det var nu meste Berits da; det hadde hun hat i medgift. Hun hadde hat pengene, han stor gaard med brede jorder og svære skoger. Vidste godt, at han – Paal Storehaugen – var den gjæveste bonden der i bygden, ja, ja san …

Paal hadde igjen maattet sætte sig paa furustammen. Au, au, saa det stak i ryg og bryst, og frysing og svetting og hodeverk. Han la øksen langt fra sig, stønnet og auet sig. Jo, nu holdt det paa at gaa op for ham hvad der feilet ham; han maatte være syk! Javist, syk var han. Hadde aldrig været syk siden han som gutunge en gang hadde hat krilla. Saa det var uvant dette for Paal. Det begyndte at bli saa uredig ogsaa, kunde likesom ikke holde greie paa tankerne. Jo, det var pengene, og saa var det Ivar da….

Men om kvelden kom karene slæpende med husbond mellem sig. Han var høirød i ansigtet, øinene flakket vildt, og han snakket i ørske. Berit redde med rappe hænder op en seng i mellemstuen, doktoren ble kjørt efter i største hast. Paal Storehaugen hadde faat sterk lungebetændelse – det var ikke stort haap han kunde gi, doktoren.

Det blev svære dager for Berit nu, og endda værre nætter. Det var saa uhyggelig stilt i værelset, saa trist og saa knugende tungt. Borte i sengen laa Paal Storehaugen og pustet i støtevis, slog om sig med hænderne og stønnet. Berit sat ved sengen og læste med lav, skjælvende stemme ”bønner for døende”.

Men en morgen erklærte doktoren at den værste fare var over, livet kunde berges, men jamen hadde det været paa nippet, at Berit skulde blit enke.

Paal Storehaugen var kommen til sands og samling igjen; han laa og tænkte og tænkte, men sa ikke et ord. Denne sygdommen hadde kommet saa braatt og voldsomt over ham, saa at han ikke riktig hadde summet sig endda. Han var fri for feberen nu, men saa matt og svak, rent hjelpeløs som et litet barn. Og saa var det noget som voldte ham uro, noget han ikke rigtig kunde bli klar over hvad det var. Han undret paa, om det hørte med til sygdommen – han følte sig som en fredløs. Det rareste var, at for hver gang denne besynderlige uro kom over ham, stod Ivar Myra i hans tanker, Ivar! Det gav et sæt i Paal Storehaugen. Ivar! Au, det rent stak i hjertet – den oppsigelsen, au, au…

Ivar flytte fra Myra! Nei, nei – sang uroen likesom langt inde i brystet. Nei, nei det var uret, blodig uret. Uroen blev ved: Han er den likeste kar du har hat, ærlig, strævsom og snild. Du faar aldrig en saan mand som han Ivar. Paal protesterte: Men alle ungerne hans da, alle….

Protesten gik over i et voldsomt hosteanfald. Efterpaa laa Paal og tørret svetten av sin pande, han var rent opgit. Men uroen kjendte ingen skaansel, den drev ubarmhjertig paa med sit. Paal Storehaugen var kommen op i et stort opgjør med sin samvittighet – sit livs store opgjør.

Nei, der var ingen raad, retfærdigheten og barmhjertigheten maatte ske fyldest. Han Ivar fik bli. Paal syntes som om det lettet litt i brystet naar han var kommet saa langt i indrømmelse, men det vilde likesom ikke rigtig slippe. Javist var Ivar en prægtig kar, han burde burde igrunden ha litt paaskjønnelse. Paal funderte. Om han skulde gi Ivar en ekstraskilling til jul! Paal vaaknet litt efter litt, blev rent bløt om hjertet. Ja, for naa var det jul om nogen faa dage, kunde passe saa godt da. Og ungerne hans, fattigkrypet – herregud de fik da være i verden de og – ; et sted maatte de da være. Aajo, naar Paal tenkte sig rigtig om, saa syntes han at det var nogen snille barn han hadde Ivar, og Lene – konen hans Ivar – var nu saa rent arbeidsom og snill. Jo, det kunde ikke være for tidlig aa indrømme det. Ja, han hadde været ufølsom og haard for fattigdom og nød han Paal Storehaugen. Stakkars Ivar, han sliter dag ut og dag ind for en snau løn, skal ikke bli stort at bli fet av. Jeg faar snakke med Berit om det. Berit!

Berit kom ind med opkavede kjoleærmer og med kakedeig paa hænderne. Hvad er det du vil Paal?

Jeg vil ha syndsforlatelse, Berit, og det tænker jeg du kan trænge og. Vi har ikke været som vi skulde mot Ivar du, bare tat, aldrig git. Vi maa gjøre godt igjen, skjønner du, jeg faar ikke fred. Jeg tror at vorherre har sendt denne sygdommen som en paamindelse – det var vel ingen anden raad. Vi faar gi Ivar en seddel til jul du, men en gjild en maa det være, ja det skal vi. Paal likesom lysnet over hele ansigtet, for nu var uroen helt borte…

Berit hadde, mens Paal snakket staat og halt i den ene forklæsnippen. Høiere og høiere kom den, tilsidst var den helt oppe ved hendes øine. Ja du har saa sandelig ret, Paal, hulket hun, jeg har tænkt paa dette jeg og, men turde ikke si det til dig – var rædd at du ikke vilde. Men vorherre skal ha takk, for jeg har bedt om at denne time skulde komme, for jeg har ikke faat fred eller ro, for altid har det kommet et bibelord for mig og likesom klaget…

Ja, saa faar vi godtgjøre da, gudskelov, det er ikke for sent. Du faar sende bud efter han Ivar du Berit; bedre sent end aldrig.

Men da Ivar sent om lillejuleaftenskveld gik opover til Storehaugen, grublet han svært paa, hvad det var husbonden naa vilde. Han gik og tænkte over, om der kanske var noget ugjort endda, men han kunde ikke finde at saa var. Tilsidst gik tankerne over til hans egne bekymringer. Det var ikke greit for en fattig krok at ta sig frem heller. Og saa mange munde at mate. Hjælpe og trøste, den tiende kom nok ut paa vaaren.

Ivar var imens kommet til trappen paa Storehaugen, han gik som bestandig ind paa kjøkkenet. Det er nok ind til han Paal du skal Ivar, sa Berit, og Ivar syntes at Berit var saa usædvanlig lys i stemmen. Ja, saa var det vel noe galt, tænkte Ivar, og traadte ind til husbond.

Paal Storehaugen laa i sengen, blek og mager; og saa underlig fattigslig som han saa ut. Han laa med foldede hænder over brystet, og ved siden av ham paa bordet laa baade postille og salmebok. Ivar syntes at alt var saa merkelig – justsom om han Paal laa og ventet på presten.

Du faar se til at faa sat dig, sa Paal, og Ivar tok stiltiende plads nede ved kakelovnen. Paal laa ogsaa stille en stund og likesom funderte paa noget. Ivar sat og dreiet luen ustanselig mellom hænderne.

Men saa snur Paal sig mot Ivar og sier: Du vil vel ikke gaa ut og be Berit komme hit litt? Jo, Ivar var glad at han slap at være alene med Paal, og skyndte sig ut efter Berit.

Berit kom ind og saa umaatelig velvillig ut. Paal kremtet: Hm, det er vel stuslete for dig nu, Ivar, du har vel ikke saa rart at klare dig med, tænker jeg. Nu, da det er jul, tænkte jeg likesom paa at gi dig en liten gratiale, du har jo været grei og flink baade med hester og redskap – jeg vet sandelig ikke hvordan det vilde gaat, hadde vi ikke hat dig nu i denne tid. Ser du, en kommer efter litt av hvert, naar en har hat en saan tørn som jeg har hat. En faar god tid til at tænke maatru – ja, ja, det har været en haard tørn baade paa den ene og den anden maate.

Paal strøk sig over haaret og saa bort paa Berit; du faar komme hit med skrinet du da. Berit var rapp i vendingen, laaste op dører og skuffer i det gamle hjørneskap og kom frem med et tungt jernskrin.

Paal aapnet først et laak, saa et til og saa tok han ut en pakke, forsvarlig bundet sammen med brede baand. Han aapnet omhyggelig pakken og saa tok han med et raskt grep en stor seddel og gav den til Ivar. Værsaagod, vil du ta tiltakke med den?

Ivar sat med papiret i haanden og aandet dypt; – jovist, han Paal maatte være feig, det var nok bedre om presten var her nu. Sat ikke han – Ivar – her med en tusenkroneseddel i haanden! Han la luen fra sig paa gulvet, tørret svetten av panden med frakærmet og stønnet endelig ut: Nei, nu tror jeg du er syk igjen Paal, og han la seddelen bort paa sengen, og vilde gaa. Men nu kom Berit til. Hun tok seddelen og puttet den resolutt i lommen til Ivar. Ta den, du Ivar, den er vel fortjent; nu skal du ha den, sa hun bestemt, da Ivar paany gjorde mine av at ta den op. Paal er ikke lenger syk, ikke i ørske da, saa du maa tro, at han vet hvad han gjør. Vi har snakket om dette, Paal og jeg, ser du, saa vi er begge enige. Ja, og saa vil jeg legge paa lønnen din til nytaar, sa Paal, og du kan gjerne faa hugge den ved du trænger, jeg skal ikke ha no for den…

Men Ivar staar der fortumlet og forvirret, han vet hverken ut eller ind. Han holder haanden nede i lommen og føler tusenkronen der. Det er altsaa sandt dette, at han har tusen kroner i lommen; – men om det nu ikke var hans likevel?

Jamen, er det meningen din dette da Paal? kommer det med skjælvende stemme – det kan da ikke gaa an….

Javist er det meningen! Tror du, at jeg vil holde dig for nar? Gud velsigne, gud velsigne dig, sier Ivar; mere faar han ikke sagt, han bare staar og svælger.

Ivar viste ikke rigtig hvordan han kom hjem den kvelden. Han bare husket at alt var saa vidunderlig vakkert. Skogen stod der saa festlig og vakker med de snetunge grener. Maanen skinte og lyste som aldrig før – jamindsanten syntes Ivar at den drog ”munden” op til et bredt smil, likesom om den glædet sig med Ivar, den og. Og oppe paa himmelhvælvet funklet tusener og atter tusener smaa tindrende stjerner; de nikket og blinket til hverandre, akkurat som om de viste, hvad der var hændt Ivar idag. De straalet i uforlignelig glans, av glæde over et fattigt menneskebarns lykke paa jorden.

Follow Einar Hay-Hansson:

f. 1978. Med interesse for historie og utrustet med EDB-maskin, digitaliserer jeg Nøtterøy historielag. Send en mail hvis du lurer på noe web@notteroyhistorielag.no

Latest posts from

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.