Fagertun-lederens årsrapport

posted in: Forside | 0
Jan Tønnessen overtok i september 2020 som leder i Stiftelsen Fagertun, etter Tor Carlstedt. (Foto: Tor Gervin)

– Nøtterøy bygdetun, Fagertun, gir en god ramme om en rekke ulike aktiviteter og er et sosialt treffsted for alle aldersgrupper, skriver Jan Tønnessen i styreleders årsrapport for 2020.

Koronapandemien med stadig nye smittevernrestriksjoner skulle fra mars komme til å legge store begrensninger på alt som var planlagt. Påskeverkstedet, Åpen dag og Jul på den gamle gården måtte avlyses, møter og håndverksaktiviteter måtte stilles i bero, dugnader gikk på sparebluss. Likevel var det mye god aktivitet de enkelte brukere/leietakere og stiftelsen hver for seg og i godt samarbeid kunne gjennomføre med tilpasning til gitte rammer.

Bygdetunets faste dugnadsgjeng arbeidet i årets løp ca. 3000 timer med vevstue, loftsrom og frostfritt kjellerrom på låven, oppføring av ny smie, klargjøring av område for nytt uthus, utvendig maling på hovedhus og bryggerhus, høytrykksspyling av tak på hovedhus, oppgradering av interiør i hovedhus og diverse utenomhusarbeider med vigselssted, kjøkkenhage, stell i parken, tilrettelegging ved flytting av Georg Prahl Harbitz-bautaen og kum for nedsetting av tidskapsler mv.

Den gamle lensmannsgården Fagertun var i svært dårlig forfatning, da Nøtterøy kommune ervervet eiendommen i 1991. Stiftelsen ble opprettet av Nøtterøy kommune og Nøtterøy Historielag i 1993 med formål å bevare eiendommen i mest mulig opprinnelig stand og etablere, drive og videreutvikle denne som et lokalhistorisk senter/bygdetun.

Etter mye godt arbeid og økonomiske tilskudd framstår Fagertun i dag som et flott bygdetun. De opprinnelige bygningene hovedhus, stabbur, bryggerhus og låve er satt i stand og innredet, og nye med verksted og skolestue er kommet til. For tiden pågår bygging av en ny smie, og når den er ferdig går man i gang med et uthus som skal fungere som lager.

Her kan du lese styreleders årsrapport: Fagertun-rapport 2020

Follow Tor Gervin:

Ass. nettredaktør

Latest posts from

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.