MARKERING VED DEN RUSSISKE FANGELEIREN PÅ BERGAN LØRDAG 9 MAI

posted in: Arrangement | 0

MARKERING VED DEN RUSSISKE FANGELEIREN PÅ BERGAN LØRDAG 9 MAI

Medlemmer i Kalina ønsker å markere en av de viktigste historiske begivenheter som gjelder både Norge og Russland.
Dette er et 70 års jubileum for avslutning av Den annen verdenskrig.

Når Norge sammen med Europa markerer frigjøringsdagen den 8. mai, feiere Russland sin Seiersdagen den 9.mai, for det var det den datoen, i henhold til russisk tid, tyskerne kapitulerte offisielt overfor Stalins representanter.

Vi starter kl. 12. 30 ved minnetavlen på Bergan, som informerer om de 900 sovjetiske krigsfangere i Bergan leier og fortsetter ved batteriene i skogen på Vardås.
Vi samles ved minne-tavle med informasjonen og ett minutt – stillhet og etter kort minnestund drar til Vardås (5 min kjøring fra minnetavle), der hvor tunge batteri bygdes i april -1944 frem til Frigjøringsdagen i 1945. Der fortsetter vi med info, markering av Frigjøringsdag og sosial samvær.
Våre tradisjoner som taler, sang, samt våre symboler som røde nelliker, oransje – sorte sløyfer på jakker og portretter av slektninger som deltatt /mistet livet i krigen – ønsker vi å overføre til yngre generasjoner og alle interesserte.
Har dere lyst å være med – er dere hjertelig velkommen, vi snakker både russisk og norsk.
Hjertelig velkommen!

Med vennlig hilsen
Leder for Russikstalendes forening i Vestfold Kalina
Olga Stabell
Kontakt for arrangementet:
Моb: 95 17 04 08 Olga Stabell
mob. 993 29 000 Elena Håkonsen

Follow Einar Hay-Hansson:

f. 1978. Med interesse for historie og utrustet med EDB-maskin, digitaliserer jeg Nøtterøy historielag. Send en mail hvis du lurer på noe web@notteroyhistorielag.no

Latest posts from