Nøtterøy Historielag  formidler kunnskap om øya, dets folk og hva de har gjort. Laget arrangerer åpne møter med foredrag, turer, dugnader, åpen dag og andre tiltak for å fremme kunnskap om og interesse for lokalhistorien på Nøtterøy.

Fagertun er bygdetunet med bygninger, samlinger og ulike aktiviteter. Njotarøy er historielagets årsskrift, med emneregister der mange artikler nå også kan leses på nett. Velkommen som medlem – meld deg her!

Møte med Tjøme Historielag

Tjøme Historielag og Nøtterøy Historielag med Stiftelsen Fagertun møttes torsdag denne uka for å knytte nærmere kontakt, og i neste omgang dra praktisk nytte av hverandre. Også Hvasser og Brøtsø Historieforening var invitert... READ MORE

Årsmøte og foredrag om Vestfoldarkivet

Nøtterøy Historielag har avholdt årsmøte og medlemsmøte på Borgheim menighetssenter. Årsmøtet ga få overraskelser, der det eneste punktet med innsigelser gjaldt endring av medlemskontingent. Fra neste år vil medlemskontingenten dobles, men da vil... READ MORE

Årsmøte i Nøtterøy Historielag

Nøtterøy Historielag har årsmøte på Borgheim menighetssenter onsdag 12. februar kl 1830. Styret legger fram en årsberetning som forteller om stor aktivitet. Regnskapet gikk ikke i pluss, men laget har stadig god økonomi.... READ MORE

Ny smie på Fagertun

Dugnadsgjengen på Nøtterøy bygdetun, den gamle lensmannsgården Fagertun, rekker ikke å tvinne tommeltotter! Med byggetillatelse på plass, er man nå godt i gang med ringmuren som fundament for den nye smia – hus... READ MORE

Han far sjøl i stua

| |

– Av Per Velde –  Asbjørnsen og Moes folkeeventyr er en del av Norges kulturelle arv og har kommet i utallige utgaver gjennom 150 år. Ettersom de er samlet inn fra hele landet,... READ MORE