Året som gikk – 2014

posted in: Referat | 0

Styret:
Leder Gisle Bjørnstad, nestleder Kjell Hamer, kasserer Jon Pande, sekretær Tor Carlstedt, styremedlemmer: Inger Johanne Østgård, Svein Lundby, Svein Øksenholt, Grethe Marie Christensen, Tone Meier. Utenfor styret: regnskapsfører Trine Lange myr, webansvarlig Richard Fossum

Njotarøy:
Redaktør Svein Lundby, bilderedaktør Kai Roar Furvann, redaksjonsansvarlig Helga Daler. Redaksjonskomite Kari Tatjana Joukoff, Per Velde, Arne Aronsen (til 1. sept), støttet av Terje Gulbrandsen.

Stiftelsen Fagertun:
Styremedlemmer utnevnt av Nøtterøy Historielag. Leder Øivind Tjøm (til 1. sept), Tor Carlstedt (fra 1. sept). Helge Th. Andersen, Richard Fossum (til 1. sept) og Gisle Bjørnstad (fra 1. sept). Vara: Inger Johanne Østgård, Grethe Marie Christensen og Petter Flatland (til 1. sept).

Søndre Hella:
Styret i samarbeid med Nøtterøy Rotaryklubb

Arrangementer:
26. februar – Årsmøte – Borgheim menighetssenter. 70 fremmøtte. Årsmelding og regnskap ble godkjent uten anmerkninger. På valg var: Svein Lundby, Grete Nordnes, Grethe Marie Christensen og Trine Langemyr. Grethe Nordnes og Trine Langemyr ønsket ikke gjenvalg. I tillegg ønsket Richard Fossum avløsning i sin valgperiode da han går over i Stiftelsens styre som styremedlem. Valget: Gisle Bjørnstad ble valgt til ny leder. Til styremedlemmer: Grethe Marie Christensen (gjenvalg), Jon Pande og Tone Meier. Suppleringsvalg etter Richard Fossum (1. år): Svein Lundby. Til revisor for 2 år Morgan Johnsen, og valgkomite for 1. år: Kai Roar Furvann, Ole Johan Eide. Ingrid Gulliksen.
Avtroppende leder Svein Lundby gratulerte Gisle Bjørnstad. Svein Lundby ble takket for at han sporty og på kort varsel tok lederrollen i 2013 og at han også var villig til å tre inn i gjenstående valgperiode for Richard Fossum.

Etter årsmøte holdt redaktør Einar Aaraas kåseri over emnet «Året før storkrigen – glimt fra Nøtterøy for 100 år siden». Han tok utgangspunkt i statsbudsjettet for 1913 som var på 142 millioner, til sammenligning var kommunebudsjettet på Nøtterøy kr. 145.066,25. Dette var året kvinnene fikk stemmerett. Avis annonser kunne fortelle at «gård på Nøtterøy med butikk» skulle selges for kr. 6.000,-, at originale «franske fotografier» selges for kr. 3,-, og at å erverve seg 1. måls tomt på indre Nøtterøy kostet ca. kr. 1.000,-.
Som avslutning på møte ble uttredende styremedlemmer Trine Langemyr og Grete Nordnes takket for sin innsats med blomster.

4. mars – Bots- og bededagsgudstjeneste i Nøtterøy kirke. Ca. 150 fremmøtte, alle i «tidsriktige klær», kvinnene i mørke sjal eller skaut, menn i mørke klær. Kvinner til venstre og menn til høyre. Dette var på dagen 200 år siden, det i samme kirke, Nøtterøy skulle velge 2 valgmenn til gården Rostad i Våle, for der å velge 3 utsendinger fra Jarlsberg grevskap til Eidsvold. Tidligere sogneprest Ole Henrik Sørensen i daværende sogneprest J.A. Wille skikkelse ledet gudstjenesten godt assistert av koordinerende sogneprest Tom Olaf Josephsen. Det var lagt opp til en tilnærmet, antatt lik, gudstjeneste som den i 1814. Historieforteller var Bente Dyrhaug og regien var ved Tore Dyrhaug. Gudstjenesten ble filmet og foreligger på CD-plate

9. april – Lektor Svein Lundby – «Stortings president Georg Prahl Harbitz». Ca. 40 fremmøtte. G.P.H var prest på Nøtterøy 1852 – 1879 og betegnes som «Nøtterøys reformator». Han var politisk radikal og ble kjent som en dyktig politiker med stor tyngde. Hele 6 ganger mens han var prest på Nøtterøy/Tjøme ble han valgt til stortingsmann. På Nøtterøy var han en av pådriverne til å etablere offentlige skoler, avvikle omgangsskolene, etablere Nøtterøy Sparebank å opprette et almuebibliotek.

19. mai – Dugnad i Søndre Hella – ca. 30 fremmøtte, de fleste fra Rotary. I samarbeid med Nøtterøy Rotary-klubb var det vår opprydding rundt Søndre Hella gravfelt. Arild og Ærlend Føleide hadde som vanlig startet i god tid med ryddesager. Hovedoppgaven i år var å gjenreise risgjerdet. Arbeidet avsluttet tradisjonelt med pølser og mineralvann.

14. juni – Medlemstur til Østre Bolæren (det militær anlegg) 35 deltakere. Guide for turen var vår egen, tidligere løytnant, Kjell Hamer som kunne fortelle om det militære anlegget som ble etablert i 1916 og avviklet 2004. Vi fikk omvisning i kanonstillinger som var bygd for å overvåke og forsvare all innseiling i Oslofjorden, videre boligkvarteret i fjellet og offisersbrakkene.
Vakkert steinarbeid på veiene i området brakte tankene til de sovjetiske fangene som var her ute.

24. august – Åpen Dag på Fagertun
Med dårlig værvarsel og truende skyer fra alle kanter strålte allikevel solen over Fagertun. Ca. 2.000 hadde funnet veien for å oppleve Nøtterøys bygdetun som er under kontinuerlig utvikling. Her ble det demonstrert baking av brød i bryggerhuset, veving i regi av Husflidslaget, gamle blankpolerte biler fra Tønsberg Automobilklubb og Brdr. Hanssen, Videre var det birøkter med salg av honning, Hagebruks laget med blomster og nyttige tips, finne din slekt i regi Vestfold Slektshistorielag, sjøfartsutstilling og «Prinsesse Kristina» foreningen, knivmaker og treskjærere for å nevne noe.
Våre lokale bønder, Bjertnes og Fossaas, stilte tradisjonelt med gratis grønnsaker, og som vanlig var det stor trengsel av kjøpelystne.

15. september – Dugnad i Søndre Hella – ca. 25 fremmøtte – En spesielt vakker høstkveld inspirerte til dugnad. Arbeidsoppgavene var som i vår og tradisjonen tro var appetitten stor på pølser og mineralvann.

17. september – kunsthistoriker Morten Zondag: «Nøtterøy i kunsthistorien» ca. 50 fremmøtte.
Med støtte i en bildeserie på storskjerm fikk vi en historisk innføring i hvorfor kjente malere oppsøkte øyene. Navn som Fritz Thaulow, Eilif Peterssen, Jean Heiberg, Even Ulving og Ludvig Karsten ble nevnt. «Rosinen i pølsa» gjemte han til sist Edvard Munch. Lyset på øyene ble spesielt nevnt som veldig likt lyset på Skagen i Danmark. Zondag konkluderte med at vi øyboere skal være stolte over å hatt så mange av våre kjente og verdensberømte maler boende i perioder her. Flere av deres malerier med motiver fra øyene kan ses på museer, ikke bare i Norge, men også ute i Europa.

22. oktober – Øivind Thorsen: ”Sånn var’e på Nøttere da” – 140 fremmøtte.
Øyas egen humorist trakk fullt hus. Med sin lune humor trakk han paralleller mellom sin egen barndom og dagens barn. I hans tid elsket de søtsaker, om det kunne skaffes, nå skal ”søtsakene” være syrlige og salte. Den gang var det store avstander mellom Herstad og Vestskogen, for ikke å snakke om Torød, og så forskjellige folka var. Teie derimot var mer urban med sin beliggenhet tett opptil ”storbyen” Tønsberg. Alle kjente seg igjen i forskjellene som Øivind trakk frem og lattersalvene satt løst.

12. november – forfatter Jon Michelet: ”Om krigsseilerne 1940 – 1945”
Møtet avholdes etter at redaksjonen av Njotarøy er avsluttet.

Foran til høyre Helge Andersen og Svein Lundby i bakgrunn, underviser skoleelever på Fagertun.

NJOTARØY
Årsskriftet har ca 600 faste abonnenter som har reservert ca 950 eks. Opplaget i 2014 var 2300 eks.

MEDLEMSTALL
Medlemstallet er stabilt med ca 900 betalende medlemmer

STYRET
Det er avholdt 10 styremøter, 4 møter med redaksjonen, 4 møter med pilegrimsstikomiteen og 1 møte med valgkomiteen. For å knytte til seg flere faste abonnenter på Njotarøy har styret avholdt et arbeidsmøte. Ca 100 bedrifter på øya er kontaktet hvor Njotarøy er promotert som en flott julegave til ansatte og forretningsforbindelser

STIFTELSEN FAGERTUN
Da kommunen og Historielaget stiftet Stiftelsen Fagertun og overlot dem eiendommen, var planen at dette skulle bli Nøtterøys bygdetun og kommunens lokalhistoriske senter.

Det er langt igjen til å nå det målet, men vi er på god vei. Styret og dugnadsgjengen administrerer og delvis utfører vedlikehold av eiendommen med parken, skogen og bygningene og sørger for at vi kan ta imot store og små grupper av besøkende. Bare dugnadsgjengen har bidradd med arbeidsinnsats som tilsvarer over 4 millioner kroner siden opprettelsen. I tillegg kommer forskjellige utvalg som administrerer utleie, sponsorer og kontakt utad. Alle inntekter Stiftelsen har gjennom utleie, sponsorer o.a. investeres i å utvikle eiendommen og bygningene. Det har hittil resultert i at vi kan bruke å motta besøk i alle bygningene. Arbeidene på øvrelåven prioriteres, ytterveggene er innvendig isolert og panelt, himling montert. Det er innsatt nye vinduer og utgang for rømningsvei. Det ble avdekket store råteskader på hovedbygnings sydvegg. Ytterkledning ble revet, utlektet og opprettet, isolert og nypanelt. Israfter og belistning fornyet. Arbeidene ble utført med innleid hjelp og betalt av historielaget. Hovedhuset ble utvendig malt av dugnadsgjengen. Grøntarealet mellom Røsselgata og Kirkeveien ble pukket og gruset slik at det nå, ved større arrangementer, kan anvendes til avlastning for parkeringsplassen øst for låven.

Årets største arrangement var det årlige «Åpen Dag» i regi av Historielaget, det ble registrert over 2000 besøkende. Vi har ofte besøk av skoleklasser, barnehager og vanlige turgåere som ønsker å bruke parken og skogen på fine dager, sommer som vinter. Våre lokaler er også ettertraktet til møter, store og små familiebegivenheter og samlinger av forskjellige slag.

Mellem-Bolærens Venner (28 aktive medlemmer)
Nok et travelt år ligger bak oss, og alle planlagte aktiviteter er ferdigstilt.
Hovedprosjektet denne sommeren har vært å legge ”nytt” tak på Grevestua. Den gamle taksteinen ble tatt av, og gamle lekter og papp ble fjernet. Det ble så lagt nytt undertak, ny papp og nye lekter. Med dette på plass, ble den gamle steinen lagt pent tilbake. En del stein var sprukket og ødelagt, så vi måtte ta noen turer i nærområdet og lete opp gammel teglstein slik at taket kunne bli helt igjen. Prosjektet har pågått i hele sommer, og vi har brukt ca 1125 dugnadstimer på jobben. Taket ser ut akkurat som før, så det er ingen som kan se at vi har gjort noe hvis vi ikke sier det selv.
På forsommeren ble det ryddet ny sti over øya fra Nordre Jensesund til Skytterbanen. Den nye stien gjør det lettere å bevege seg over øya, da den er mindre kupert og lettere å gå på.
Vi har også satt opp sauegjerde tvers over øya ved skytterbanen, så neste år er det sannsynlig at man ser sau når man er på besøk på øya. Forøvrig har medlemmene brukt mye tid på gressklipping, rydding og pynting både i området rundt Rønningen, i Nordre Jensesund og rundt Grevestua.

Follow Einar Hay-Hansson:

f. 1978. Med interesse for historie og utrustet med EDB-maskin, digitaliserer jeg Nøtterøy historielag. Send en mail hvis du lurer på noe web@notteroyhistorielag.no

Latest posts from

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.